K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nelegální migrace v roce 2015

Datum: 16. 6. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Ostatní

Cizinecká police zajistila na území České republiky v uplynulém roce celkem 8563 nelegálních migrantů. V porovnání s rokem 2014 se tak jedná o vysoký nárůst, a to o 3741 osob (tj. +77,6 %). Legálně pak na našem území pobývá 467 562 cizinců, což představuje nárůst o 15 639 osob oproti roku 2014.

V rámci jednotlivých měsíců se počet zajištěných cizinců od začátku roku až do měsíce května pohyboval v rozmezí 400–500 osob. V červnu 2015 bylo zajištěno již 585 osob, 1050 cizinců v červenci a v srpnu zaznamenali policisté dosavadní měsíční rekord – 1767 nelegálních migrantů. Od září (1290) pak tato čísla klesala (ačkoli se stále jednalo o vysoký měsíční počet). V říjnu (479), v listopadu (462) a prosinci (372) pak statistika vykazuje opět standardní měsíční průměr.

Česká republika je tranzitní zemí

Směr tranzitní nelegální migrace přes území ČR
Směr tranzitní nelegální migrace přes území ČR. Hlavní směr vstupu nelegálních migrantů je přes území Jihomoravského kraje z území Rakouska a Slovenska. Území ČR opouští nelegální migranti především přes Ústecký, případně Plzeňský kraj.

Pokud jde o státní příslušnost nelegálních migrantů, převládají občané ze třetích zemí (8163 osob, tj. 98,1 %) nad občany Evropské unie. První místo ve statistice v důsledku zvýšeného tlaku tranzitní nelegální migrace obsadili občané Sýrie (2016 osob, tj. 24,7 % z celkového počtu občanů 3. zemí). Na druhém místě se umístili občané Ukrajiny (1224 osob, tj. 14,9 %), kteří většinou na naše území vstupují legálně a překračují poté povolenou dobu pobytu. Na třetí místo ve statistice se zařadili občané Kuvajtu (588 osob, tj. 7,2 %), kdy se jedná zejména o lázeňské hosty, kteří nevycestují v době platnosti pobytu. Na čtvrtém místě jsou občané Afghánistánu (583 osob, tj. 7,1 %) a na pátém místě se umístili občané Iráku (403 osob, tj. 4,9 %). Příslušníci obou těchto státních příslušností nelegálně přecházeli přes naše území.

V meziročním srovnání jsou nejvyšší nárůsty u občanů Sýrie (+1874 osob, tj. +1319,7 %), Afghánistánu (+520 osob, tj. +825,4 %), Iráku (+387 osob, tj. +2418,8 %), a Pákistánu (276 osob, +256, tj. +1280,0 %).

Všichni cizinci, u kterých se projevil nejvyšší meziroční nárůst počtu, patří mezi státní příslušníky, kteří nelegálně procházejí přes území ČR. Tito migranti vstupují na území ČR z Rakouska nebo Slovenska a mají v úmyslu pokračovat do dalších západních zemí, resp. Německa a Skandinávie. Hlavním příčinou nelegální migrace je zneužívání azylových procedur členských států EU/Schengenu a při pohybu přes území využívají zejména mezinárodních vlakových spojů. Po zavedení opatření na vytipovaných rizikových vlakových spojích došlo k přesměrování také na silniční přepravu (autobusy a automobily) a masivnímu využívání služeb převaděčů.

Graf 1. Vývoj nelegální migrace v ČR od vstupu do schengenského prostoru
Graf 1. Vývoj nelegální migrace v ČR od vstupu do schengenského prostoru
Česká republika je jak cílovou tak tranzitní zemí pro nelegální migranty. Cílovou dlouhodobě především pro občany Ukrajiny a Vietnamu. Tranzitní v současnosti především pro občany Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Kosova.

Návratové procesy

V roce 2015 bylo vydáno 3009 rozhodnutí o správním vyhoštění, což je o 860 případů více oproti roku 2014. Soudy České republiky pak vyslovily trest vyhoštění v dalších 1013 případech. V rámci readmisních řízení bylo do sousedních států předáno 1396 osob, nejvíce do Rakouska (1078), dále na Slovensko (258) do Německa (52) a do Polska (8).

Značná část zajištěných nelegálních migrantů požádala o azyl v jiných členských státech EU. Tyto osoby byly průběžně vraceny v rámci tzv. Dublinského nařízení do zemí, ve kterých požádali o azyl. Do České republiky v uplynulém roce takto vstoupilo 1882 osob, z toho 203 naše území již opustilo.

Převaděčství

V roce 2015 bylo zadrženo celkem 168 osob, které napomáhaly k nelegálnímu pobytu. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná rovněž o nárůst, a to o 37 osob (tj. +28,2 %). Na prvním místě ve statistice se umístili občané České republiky (40 osob), i přesto však u nich policisté evidují největší meziroční pokles (−40 osob, tj. −50,0 %). Na druhém místě jsou s počtem 23 osob občané Sýrie, třetí jsou občané Maďarska (15 osob), dále následují občané Švédska (12 osob, kdy podle jmen lze usuzovat na jejich arabský původ) a Iráku (10 osob). V porovnání se shodným obdobím 2014, ve kterém policisté odhalovali osoby zejména při napomáhání k pobytu formou obstarávání falešných potvrzení k pobytu, účelového pozvání atd., tak tento rok výrazně převládaly osoby, které napomáhaly k nelegálnímu překročení státní hranice, tj. převaděči.

Graf 2. Vývoj nelegální migrace v České republice (leden až prosinec 2015)
Graf 2. Vývoj nelegální migrace v České republice (leden až prosinec 2015)
Nelegální migrace v roce 2015 se pohybovala převážně v rozmezí 400–500 osob. Nejvyšší měsíční počty nelegálně se pohybujících osob byly zadrženy v období července až září s maximem v srpnu (1767 osob).

K zajišťování nelegálních migrantů z hlediska jednotlivých teritorií docházelo v minulém roce nejvíce v Jihomoravském kraji, dále v Praze, na třetím místě statistiky je Ústecký kraj, následují střední Čechy a Plzeň.

Padělání a pozměňování dokladů

Za uplynulý rok 2015 policisté cizinecké policie zajistili ve vnitrozemí České republiky a na letištních 2502 neregulérních veřejných a dalších listin, dokladů a cenin. Jedná se o navýšení o 1532 dokladů oproti roku 2014 (odhaleno 970 dokladů). Přičemž je třeba zdůraznit, že drtivá většina tranzitních nelegálních migrantů, vstupujících na naše území, neměla doklad vůbec žádný.

Nejčastěji jsou padělány doklady České republiky (1494, jedná se však nejčastěji o různé ceniny, dálniční známky, listiny, razítka apod.). V oblasti dokladů či průkazů totožnosti se nejčastěji padělají doklady Rumunska (161), Itálie (101), Litvy (46) a Řecka (38). Nejčastěji se padělaným dokladem prokazovali státní příslušníci Ukrajiny, druzí jsou Somálci, třetí Syřané a na čtvrtém místě statistiky jsou občané Albánie.

Současný stav nelegální migrace

Za první čtyři týdny roku 2016 bylo na území České republiky zadrženo 41 nelegálních migrantů a cizinecká policie sleduje nadále klesající trend. V zajišťovacích zařízeních bylo k 9. březnu 2016 umístěno celkem 90 cizinců, z nichž 9 je v Bělé Jezové, 29 ve Vyšních Lhotách a 52 v Drahonicích.

Graf 3. Tranzitní nelegální migrace
Graf 3. Tranzitní nelegální migrace
Tranzitní nelegální migrace v ČR od 17. června 2015, kdy došlo ke zvýšení kontrolních opatření na hlavních migračních trasách. Došlo k výraznému nárůstu zjištěných nelegálních migrantů. Zlom nastal v 36. týdnu, kdy kancléřka Merkelová vyhlásila přijímání žádostí občanů Sýrie a v souvislosti s dokončením výstavby plotu v Maďarsku začal převoz migrantů přes Rakousko přímo do Německa.

Reakcí vlády ČR na migrační vlnu jsou pravidelná jednání na strategické úrovni MV ČR, navýšení tabulkových míst cizinecké policie o 594 nad rámec plánu rozvoje Policie ČR (v roce 2016 +46 tabulkových míst). S tím je spojeno navýšení financí na zabezpečení úkolů se zvýšením činností a vyčlenění prostředků na nové materiálně-technické vybavení ochrany hranic (33,5 mil. Kč).

Predikce vývoje nelegální migrace v České republice očekává v roce 2016 zvýšený počet migrantů, pro které představuje ČR cílovou zemi – především z Ukrajiny. Může rovněž dojít k vytvoření nových migračních tras v rámci Evropy, které mohou vést i přes Českou republiku. Očekává se rovněž nárůst případů převaděčství včetně formy převozu nelegálních migrantů v úkrytech motorových vozidel a nárůst případů napomáhání k nelegálnímu pobytu. Stejně tak je předikován růst případů s využíváním neregulérních dokladů k cestování a k žádostem o pobyt.

plk. Mgr. Kateřina Rendlová, Ředitelství služby cizinecké policie

TOPlist
TOPlist