K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Na tělovýchovu a zájmovou činnost vydávají obce zhruba 5 % svých celkových příjmů

Datum: 22. 6. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Ekonomika

Na tělovýchovu a zájmovou činnost vydávaly obce (bez Prahy) v období let 2011 až 2014 zhruba 5 % svých celkových příjmů. Tyto výdaje se v daném období zvýšily o 13 %, zatímco celkové příjmy o jeden procentní bod rychleji.

Za průměrným růstem uvedených výdajů se však skrývají značné odchylky, podíváme-li se na obce v jednotlivých krajích (viz graf 1). U obcí Jihočeského a Jihomoravského kraje se tyto výdaje zvýšily o více než 50 %, zatímco u obcí Karlovarského a Pardubického kraje se naopak značně snížily. V prvém případě o 20 % a ve druhém o 17 %.

Graf 1. Výdaje obcí na tělovýchovu v jednotlivých krajích 2012/2014
Graf 1. Výdaje obcí na tělovýchovu v jednotlivých krajích 2012/2014

Rozdílný vývoj v krajích

Kraje se lišily nejen dynamikou výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost, ale i podílem výdajů na tuto oblast na celkových příjmech. V průměru za roky 2012 až 2014 největší díl příjmů na tělovýchovu a zájmovou činnost vynaložily obce Karlovarského kraje (především zásluhou výdajů v roce 2012), a to 7,1 %. Na druhou příčku se dostaly obce Moravskoslezského kraje s dynamikou ve výši 6,6 %, u nichž však byl podíl na příjmech v daných letech stabilní. Na opačném konci jsou obce Jihomoravského kraje, které věnovaly na tělovýchovu a zájmovou činnost v průměru za tři roky 3,4 % ze svých příjmů. U nich je však patrný mírný vzestup mezi krajními roky daného období. Ve Středočeském kraji použily obce na tuto oblast 4,4 % svých příjmů (v průměru), trend ve třech letech byl naopak klesající.

Jsou kraje, u nichž podíl výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost v jednotlivých letech kolísal, u jiných byl poměrně stabilní. Vůbec největší část příjmů použily na tělovýchovu a zájmovou činnost obce Karlovarského kraje v roce 2012, a to téměř jednu desetinu celkových příjmů. O rok později se šampionem staly obce Královéhradeckého kraje s podílem ve výši 6,5 %. V posledním roce to byly obce Moravskoslezského kraje s podílem 7,5 %.

Graf 2. Rozdílný vývoj v krajích
Graf 2. Rozdílný vývoj v krajích

Výdaje v přepočtu na obyvatele

Posledním úhlem pohledu na to, jak obce podporují oblast tělovýchovy a zájmové činnosti, je výše výdajů v přepočtu na jednoho obyvatele. V průměru let 2012 až 2014 to bylo nejvíce u obcí Moravskoslezského kraje, a to 1510 Kč na obyvatele, částka se přitom každoročně zvyšovala. Druhou nejvyšší průměrnou hodnotu vykázaly obce Karlovarského kraje – 1429 Kč na obyvatele, i když její výše v roce 2014 nedosáhla hodnoty z roku 2012.

Nejméně vydaly na tělovýchovu a zájmovou činnost v průměru na obyvatele obce Jihomoravského kraje, a to 812 Kč na obyvatele, částka se v posledních třech letech zvyšovala. U obcí Středočeského kraje dosáhly výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost v průměru 857 Kč a také vykázala růstovou tendenci.

Graf 3. Výdaje v přepočtu na obyvatele
Graf 3. Výdaje v přepočtu na obyvatele

Výdaje obcí na tělovýchovu a zájmovou činnost nepředstavují rozhodující oblast výdajů. Obce v jednotlivých krajích však zaujaly k této oblasti velmi rozdílný přístup, nejen v porovnání krajů mezi sebou navzájem, ale i v jednotlivých letech.

Na závěr pro zajímavost uvádíme tabulku, ve které jsou uvedeny vždy dvě obce v kraji, které vykázaly nejvyšší výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost v přepočtu na obyvatele a také ty obce, které dosáhly nejvyššího podílu těchto výdajů na celkových příjmech. Vysoké výdaje na tělovýchovu, zejména v případě malých obcí, výrazně ovlivnily dotace, ať již národní nebo evropské.

Tab. 1. Obce s nejvyššími výdaji na tělovýchovu a zájmovou činnosti v přepočtu na obyvatele a jako podíl na celkových příjmech
Průměr let 2011–2014 Obec Kč na obyvatele Podíl na příjmech %
Jihočeský kraj Rovná 13 689 76
Kožlí 20 276 48
Jihomoravský kraj Ladná 7 449 39
Pomořany 6 849 32
Karlovarský kraj Dolní Nivy 5 086 24
Hory 4 759 25
Kraj Vysočina Dukovany 12 118 28
Lavičky 4 095 35
Královéhradecký kraj Semechnice 10 382 81
Lodín 21 658 35
Liberecký kraj Držkov 6 164 29
Bedřichov 5 041 16
Moravskoslezský kraj Bílov 9 376 51
Staré Heřmanovy 7 441 51
Olomoucký kraj Koválovice-Osíčany 7 460 25
Velké Losiny 5 334 26
Pardubický kraj Mrákotín 8 745 85
Horní Újezd 7 961 60
Plzeňský kraj Raková 12 712 60
Sušice 7 810 31
Středočeský kraj Tomice 12 953 68
Kyšice 10 667 57
Ústecký kraj Račetice 11 021 50
Pnětulky 9 940 62
Zlínský kraj Drslavice 12 587 67
Valašská Senice 10 320 37

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Burelu, a. s.

TOPlist
TOPlist