K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obce chtějí společně řešit dotace

Datum: 3. 8. 2016, zdroj: OF 3/2016, rubrika: Regiony

Dotace, projektový management a realizace. Právě o ty mají největší zájem dobrovolné svazky obcí (DSO), které se zúčastnily dotazníkové šetření Svazu měst a obcí ČR. Konalo se letos na jaře v souvislosti s projektem Centra společných služeb (CSS).

Ze šetření mimo jiné vyplynulo, že 74 % zájemců o Centra společných služeb už poskytuje společné služby pro obce, které jsou součástí dobrovolného svazku. Nejčastěji se společné služby poskytují právě v oblasti dotačního managementu (52 %). Společně například vyhledávají dotační příležitosti, dohromady zpracovávají projektové žádosti, sdílejí projektové řízení apod.

Dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo devadesát devět DSO, mělo dvanáct témat. Dobrovolné svazky obcí na ně odpovídaly ve škále od 1 do 4, kdy nejnižší číslo znamenalo žádný zájem starostů o tuto sdílenou službu, nejvyšší cifra ilustrovala naopak velký zájem.

Z výsledků je zřejmé, že starostové by společně nejvíc chtěli řešit dotace, následují pravidelná setkávání zástupců obcí, sdílení dobré praxe a zkušeností. Nejmenší zájem je o společnou IT podporu, technickou a stavební podporu a ekonomickou agendu jako je účetnictví, ekonomika a personalistika. Podrobnosti jsou patrné z uvedené tabulky.

Ze šetření dále vyplynulo, že drtivá většina respondentů (96) má zpracovanou strategii rozvoje území. Buď v rámci DSO nebo mikroregionu. Všichni také mají v návaznosti na strategii vypracovaný akční plán rozvoje území. Další subjekt má akční plán vytvořený, ale zatím ho formálně nepřijal. A jen dva účastníci průzkumu žádný akční plán nemají.

Průzkum se uskutečnil v rámci přípravné fáze projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESIF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem průzkumu bylo zjistit základní informace o dobrovolných svazcích obcí, jejich připravenost na spolufinancování projektu a také identifikovat činnosti, které by se měly v rámci Centra společných služeb zajišťovat. CSS je novou aktivitou Svazu měst a obcí, která navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Tab 1. Zájem starostů o zajištění jednotlivých agend
Pořadí Téma Hodnocení
1 Dotace, projektový management a realizace projektů 3,63
2 Pravidelná setkávání zástupců obcí 3,45
3 Pravidelná setkávání zástupců obcí 3,28
4 Veřejné zakázky 3,24
5 Základní poradenství pro obce 3,12
6 Právní podpora (konzultace a odborné právní poradenství) 3,06
7 Společné postupy (nákupy, prodeje a propagace) 2,82
8 Rozvojové aktivity (strategické dokumenty, územní plány apod.) 2,80
9 Vzdělávací aktivity (vzdělávání představitelů obcí) 2,84
10 Ekonomická agenda (účetnictví, ekonomika, personalistika) 2,09
11 Technická a stavební podpora 2,02
12 IT podpora 1,88
TOPlist
TOPlist