K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Masarykovy univerzita hostila konferenci pro města a obce

Datum: 23. 8. 2016, zdroj: Institut veřejné správy ESF MU, rubrika: Ostatní

Propojit aktuální informace a zkušenosti z působení ve veřejné správě s aktuálními znalostmi a poznatky z výzkumu. To bylo hlavním cílem výroční konference Města a obce 2016, kterou uspořádal 9. června Institut veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Zástupci obcí, ministerstev a univerzit představili aktuální trendy v rozvoji veřejné správy a regionálního rozvoje, ale diskutovali také například o řízení kvality, či o optimalizaci vodárenské infrastruktury ve městech a obcích. To vše v Brně, na půdě Masarykovy univerzity a pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky a hejtmana Michala Haška a za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Konferencí provázel moderátor Filip Zdražil a úvodní slovo pronesla náměstkyně MMR Simeona Zikmundová, proděkan fakulty Petr Pirožek a ředitel pořádajícího institutu Filip Hrůza
Konferencí provázel moderátor Filip Zdražil a úvodní slovo pronesla náměstkyně MMR Simeona Zikmundová, proděkan fakulty Petr Pirožek a ředitel pořádajícího institutu Filip Hrůza

Konference nabídla celkem patnáct příspěvků ve čtyřech tematických blocích. „Výroční konference si stejně jako další aktivity institutu klade za cíl rozvíjet průběžnou debatu nad tématy, která jsou ve veřejné správě aktuální a nabízet komplexní a koncepční spolupráci ze strany univerzit,“ uvedl ředitel pořádajícího Institutu veřejné správy Filip Hrůza.

Programem konference provázel téměř šest desítek účastníků Filip Zdražil, moderátor a dlouholetý redaktor České televize a v současnosti pracovník městského úřadu v Kyjově. V jednotlivých sekcích představili řečníci aktuální trendy v rozvoji veřejné správy a regionálního rozvoje, ale mluvili také o řízení kvality, odpadovém hospodářství, využití geografického informačního systému či o optimalizaci vodárenské infrastruktury ve městech a obcích.

Konference se zúčastnilo téměř 60 účastníků, zástupců krajů, měst, obcí a univerzit
Konference se zúčastnilo téměř 60 účastníků, zástupců krajů, měst, obcí a univerzit

Stejně důležitou a podnětnou se ukázala být i diskuze následující po každém ze 4 tematických bloků. S výkonným ředitelem Svazu měst a obcí Danem Jiránkem tak například účastníci konference probírali problémy s rozpočtovým určením daní a aktuální změny v legislativě s dopadem na města a obce. „Propojování akademického prostředí se životem samospráv buduje tvořivý prostor, který vede veřejnou správu k větší odbornosti a akademiky blíže reálnému životu. To je skutečný přínos pro rozvoj demokracie,“ uvedla náměstkyně pro ekonomiku a provoz Ministerstva pro místní rozvoj Simeona Zikmundová, která se konference také účastnila. Dalšími hosty byli třeba David Sláma z Ministerstva vnitra, David Kopitz z Ministerstva pro místní rozvoj, Marie Talašová z Ministerstva financí či Tomáš Foltas z Nejvyššího správního soudu.

Program

I. blok (9.15–11.00)
 • Aktuální trendy v rozvoji veřejné správy, Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR
 • Význam strategického řízení proregionální politiku, Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, MMR ČR
 • Riziko finančních arbitráží pro města a obce, Mgr. Marie Talašová, LL.M., ředitelka odboru 65, MF ČR
 • Připravovaná regulace hazardu a její dopady na města a obce, Mgr. Karel Blaha, ředitel odboru 34, MF ČR
 • Aktuální legislativa, Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel, SMO ČR
II. blok (11.15–12.30)
 • Dobré praxe obcí v odpadovém hospodářství, Ing. Jana Soukopová, Ph.D., ESF MU
 • GIS ve veřejné správě, Mgr. Bc. Kamila Klemešová, PřF MU, Magistrát města Brna
 • Optimalizace vodárenské infrastruktury ve městech a obcích, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, Centrum AdMaS, VUT
III. blok (13.30–16.00)
 • Využívání metod řízení kvality na příkladu města Hranice, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, Město Hranice
 • Možnosti metod pro jakoukoliv obec/Řízení znalostí, Ing. David Špaček, Ph.D., ESF MU
 • Judikatura správních soudů ve vztahu k obcím a krajům, JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D., Nejvyšší správní soud, ESF MU
IV. blok (16.15–17.30)
 • Možnosti podpory rozvoje inovací a podnikání na lokální úrovni: příklady z praxe, Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., ESF MU
 • Sociální podnikání pro města a obce, Ing. Mirka Wildmannová, ESF MU); Ing. Milan Venclík, MBA, KSP
 • Open-data a open budgets, Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., VŠE, Praha 10
 • Informovaný občan = spokojený občan (metody, nástroje, invence), Otto Eibl, Ph.D. a Mgr. Michal Pink, Ph.D., FSS MU

Kompletní rozhovor se Simeonou Zikmundovou, ale i další užitečné novinky a informace najdete ve čtvrtletním newsletteru Inteligentní veřejná správa, na webu Institutu veřejné správy nebo na jeho stránce na facebooku. Tam najdete také informace o konání příští výroční konference v roce 2017.

Filip Hrůza a Martin Vérteši, Institut veřejné správy ESF MU

TOPlist
TOPlist