K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

IROP se zaměřuje na rozvoj informačních systémů pro veřejnou správu

Datum: 12. 9. 2016, zdroj: OF 3/2016, rubrika: Dotace

Jedním z cílů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) za přispění Evropských a strukturálních investičních fondů (ESIF) je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy a samosprávy prostřednictvím propojení a sdílení informací a dat, dokončit proces elektronizace agend veřejné správy a zavést úplné elektronické podání pomocí rozvoje služeb nad základními registry.

Mezi další klíčové oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů včetně zajištění funkční infrastruktury a datových center pro potřeby veřejné správy. V této souvislosti Řídicí orgán IROP vyhlásil již několik průběžných výzev, ve kterých je možné předkládat žádosti o podporu.

Vedle výzev č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání a č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv je možné aktuálně předkládat žádost o podporu ve výzvách:

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Ve výzvě zaměřené na kybernetickou bezpečnost jsou podporovány projekty zaměřené na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. V těchto projektech budou podporovány například tyto aktivity: fyzická bezpečnost, nástroje pro ochranu integrity komunikačních sítí, nástroje pro ověřování identity uživatelů, nástroje pro řízení přístupových oprávnění, nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, nástroje pro detekci, sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, bezpečnost průmyslových a řídicích systémů apod. Oprávněnými žadateli jsou v tomto případě organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a státní podniky. Dále také kraje a obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi. Žádosti o podporu je možné předkládat do 30. 5. 2017.

Výzva č. 23 a č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. a II.

V obou výzvách je možné získat finanční prostředky na rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury, na budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy, na vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a na vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů. Oprávněnými žadateli jsou u výzvy č. 23 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, státní podniky a u výzvy č. 28 kraje a obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi. Žádosti o podporu bude možné předkládat do 31. 12. 2017 (výzva č. 23) a 27. 12. 2017 (výzva č. 28).

Výzva č. 26 eGovernment I.

Podporované aktivity musí vycházet z jednoho z následujících projektových okruhů implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy: eCulture, eEducation, eHealth, eJustice, sociální služby, pojištění, dávky, výběr daní a pojištění, Elektronická identita nebo Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS). Oprávněnými žadateli jsou stejné typy institucí, jako u výzvy č. 10.

Více informací o všech uvedených výzvách je možné získat na webových stránkách IROP, kde jsou zároveň zveřejněné důležité dokumenty a pravidla pro žadatele a příjemce.

Pro detailnější informace je možné se obrátit na příslušného kontaktního pracovníka Centra pro regionální rozvoj České republiky. Seznam těchto pracovníků naleznete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky nebo také na webových stránkách IROP v sekci „Kontakty“.

Další možností jak získat potřebné informace, je účast na seminářích pro žadatele, které jsou k výzvám organizovány. V této souvislosti doporučujeme sledovat na webových stránkách IROP nebo Centra pro regionální rozvoj kalendář akcí a v případě zájmu se na daný seminář přihlásit.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR)
Centrum pro regionální rozvoj ČR je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla v roce 1996 za účelem podpory regionální politiky vlády realizované z evropských prostředků.
CRR ČR se věnuje zejména administraci a kontrole čerpání evropských fondů z různých národních operačních programů (v minulosti se jednalo například o programy PHARE, SROP, JPD2 nebo IOP, v současnosti o Integrovaný regionální operační program) a z programů přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Centrum pro regionální rozvoj působí ve všech krajích České republiky a za dobu své existence pomohlo příjemcům dotací zrealizovat tisíce projektů za desítky miliard korun, které výrazně zvýšily kvalitu života v regionech České republiky.
Centrum je také jednou z hostitelských organizací celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která se zaměřuje na podporu malých a středních podniků v rámci evropského vnitřního trhu i mimoevropských trhů.
Více informací o činnosti
Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program
TOPlist
TOPlist