K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Díky Centru pro regionální rozvoj bylo v programu IOP vyplaceno přes 21 miliard korun

Datum: 7. 9. 2016, zdroj: CRR ČR, rubrika: Dotace

Praha – V červnu dokončilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky administraci Integrovaného operačního programu (dále IOP). Program byl zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje, to vše s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Po osmi letech teď IOP spěje do finále.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

V Integrovaném operačním programu bylo předloženo celkem 9816 projektových žádostí, z toho bylo schváleno 8556 žádostí. Jen během první poloviny roku 2016 byla Centrem dokončena administrace 339 žádostí o platbu za více než 6,4 miliardy korun. Celkově pak bylo příjemcům podpory IOP díky Centru vyplaceno celkem přes 21,6 miliard korun (bez národního spolufinancování).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky se podílelo na administraci celkem 4112 projektů IOP v různých částech jejich životního cyklu. Dále Centrum administrovalo i 5261 projektů vzniku kontaktních míst Czech POINT. Odborníci na evropské fondy konzultovali projektové záměry, realizovali semináře pro žadatele i příjemce, prováděli kontrolu po příjmu projektových žádostí, řešili nespočet změn projektů, kontrolovali tisíce veřejných zakázek, prováděli kontroly projektů na místě včetně kontrol v období udržitelnosti projektů.

Největší projekt pomáhá při povodních

Největší projekt IOP nesl název „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ (příjemcem bylo Ministerstvo vnitra ČR). U tohoto projektu činila výše dotace z EU 1,2 miliardy korun (celkový rozpočet projektu byl 1,4 miliardy korun) a byla z něj nakoupena nová a moderní hasičská technika, která pomáhá občanům při živelních pohromách.

IOP se nyní plně překlopil do své závěrečné fáze: udržitelnosti projektů (neboli zachování výsledků realizace projektů po dobu 5 let). Její kontrola probíhá na pracovištích Centra, která se podílela na hodnocení a realizaci IOP.

V programovém období 2014–20 je nástupcem IOPu Integrovaný regionální operační program (IROP), který je aktuálně druhým největším operačním programem v České republice a má zásadní dopad na rozvoj obcí, měst a regionů. K dispozici je v něm 4,64 miliardy eur a o jeho každodenní administraci se stará Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

O Centru pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V současném programovém období (2014–2020) má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů při dodržení vysoké kvality.
TOPlist
TOPlist