K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Občané Brna žalují ministerstvo za plán, který nepřinese nezbytné vyčištění ovzduší

Datum: 13. 9. 2016, zdroj: CpŽPZ, rubrika: Životní prostředí

Brno – Občané Brna dnes prostřednictvím svých advokátů podali žalobu proti ministerstvu životního prostředí, které připravilo neefektivní plán, jenž by měl hypoteticky vést ke zlepšování kvality ovzduší ve městě a jeho okolí[1]. Znečištění ovzduší v Brně dlouhodobě překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach a oxidy dusíku. Tato situace vede k vážným onemocněním srdce a cév, včetně předčasných úmrtí obyvatel Brna na srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice.

„Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro Brno je velmi obecný dokument, který nestanovuje plán, jak dosáhnout potřebného zlepšení ovzduší. Za posledních 10 let nedošlo v Brně v oblasti znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy k podstatnému zlepšení a předchozí strategie neměly pro tuto oblast pozitivní dopad. Obáváme se, že ani v tomto případě tomu nebude jinak. Potřebujeme takový plán, který ochrání naše zdraví a nebude jen soupisem toho, co by se případně mohlo udělat pro čistější ovzduší,“ vysvětluje Hana Suchánková, jedna z žalujících občanek Brna a členka iniciativy Dejchej Brno.[2] „Věříme, že pokud soud tento program zruší, bude ministerstvo nuceno přijmout nový, který konečně zajistí dosažení splnění limitů a který jasně definuje konkrétní opatření i jejich časový plán a přínos pro lidi žijící v zatížených oblastech.“

„Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je v Brně doprava a klíčovým opatřením tedy musí být její snížení v aglomeraci. To nepochybně vyžaduje především realizaci územně plánovacích opatření, která zajistí vyvedení alespoň části současného objemu tranzitní dopravy mimo území Brna a zároveň zaručí, aby do oblastí, kde již v současné době dochází k překračování imisních limitů, nebyly umisťovány nové dopravní stavby. Bez toho nebude možné dosáhnout záko nem stanoveného cíle programu,“ uvedla Kristína Šabová, právnička společnosti Frank Bold[3] a dodala: „Slibované splnění imisních limitů v roce 2020 hodnotíme jako nereálné a program jako celek podle našeho přesvědčení nesplňuje základní požadavky českých i evropských právních předpisů, aby na jeho základě bylo možné v co nejkratší možné době dosažení zákonem stanovených limitů znečištění. Proto žádáme soud, aby program zlepšování kvality ovzduší pro Brno zrušil.“

„Znečištěné ovzduší představuje v současnosti ze všech faktorů životního prostředí největší ohrožení lidského zdraví. V posledních letech vedlo znečištěné ovzduší v České republice každoročně k předčasnému úmrtí asi 10 tisíc lidí a k několika tisícům vážných onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdečně-cévního systému,“ uvedl Miroslav Šuta, expert pro hodnocení zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví[4] a dodal: „Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů, ale Brno dlouhodobě neplní ani stávající limity, ani stávající hodnoty doporučované WHO pro ochranu lidského zdraví.“

„Vlády napříč Evropskou unií reagují příliš pomalu na ohrožení veřejného zdraví, které je způsobeno znečištěným ovzduším. Zamořené ovzduší přispívá každý rok k předčasnému úmrtí více než 400 tisíců obyvatel Evropské unie. Nemá smysl mít zákony pro ochranu zdraví lidí, pokud není účinně vymáháno jejich dodržování. Vlády členských státu EU jsou ve věci znečištění ovzduší zodpovědné za přijetí takových rozhodných opatření, která zajistí občanům prosazení jejich práva dýchat čis tý vzduch.“ uvedl Ugo Taddei, právník mezinárodní organizace ClientEarth[5].

Poznámky

  1. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (PZKO).
  2. Žaloby podala paní Hana Suchánková a spolek Brnění u Městského soudu v Praze. Brnění zastřešuje kampaň Dejchej Brno, lokální kampaň skupiny maminek, žijících v blízkosti II. městského okruhu v Brně. Prostřednictvím informování veřejnosti, veřejných akcí a jednání s radnicí usilují o prosazení konkrétních opatření pro ochranu ovzduší a tím i zdraví a životů obyvatel Brna.
  3. Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami.
  4. Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.
  5. ClientEarth je mezinárodní nevládní nezisková organizace.
TOPlist
TOPlist