K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nové priority v oblasti bydlení, Podpora demolici budov, Finance na zpracování územních plánů

(Informace MMR 4/2016 4.)

Datum: 6. 10. 2016, zdroj: OF 4/2016, rubrika: Ostatní

Ministryně Šlechtová předložila vládě revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Ta vychází z novějších dat odrážejících aktuální situaci a stanovuje nové priority a úkoly z oblasti bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Revidovaná Koncepce doplňuje analytickou část stávající koncepce a v návrhové části stanovuje nové priority a úkoly. Zatímco Koncepce bydlení ČR do roku 2020 vycházela především z dat Sčítání lidu, domů a bytů roku 2001, revidovaná koncepce bydlení shrnuje statistické údaje ze SLDB 2011, dále pak reflektuje aktuální vývoj legislativního i ekonomického rámce a situace na trhu s byty, a v neposlední řadě identifikuje přetrvávající a nově vznikající problémy v oblasti bydlení. Z těchto souhrnů následně vychází část návrhová. Základem je potvrzení platnosti vize a její rozpracování do konkrétních cílů, priorit až po jednotlivé úkoly pro státní orgány či státní organizace.

Podpora demolici budov

Ministryně Karla Šlechtová rozhodla o schválení prostředků určených k poskytnutí dotací v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Téměř 69 milionů korun bude rozděleno mezi 21 projektů.

„Jedná se o pilotní program, který má před sebou ještě dva roky a dalších 200 milionů korun, které mohou starostové obcí využít na demolice chátrajících objektů. Věřím, že revitalizovaná území na místech současných chátrajících budov pomohou zvýšit kvalitu života v dané obci i jejím okolí,“ uvedla ministryně.

Cílem podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).

Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. „Nejvíce projektů pochází z Ústeckého kraje, který byl součástí dotačního titulu zaměřeného na kraje s nejvíce sociálně vyloučenými lokalitami,“ dodala Karla Šlechtová.

Finance na zpracování územních plánů

MMR podpoří územní plány ve výzvě na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje, kdy nositeli strategií jsou místní akční skupiny. Nová výzva je zaměřena na zpracování územních plánů, jejich změnu, zpracování regulačních plánů a také územních studií.

Změnu územního plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny. Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, pořizovaných z vlastního podnětu obce. Územní i regulační plány lze zpracovat pouze pro území obce s rozšířenou působností.

Poslední, leč neméně významnou podporovanou aktivitou, je pořízení územních studií. Bude možné financovat územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Seriál Informace MMR 4/2016

  1. Podpora dopravy ve městech i obcích, 29. 9. 2016
  2. Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, 3. 10. 2016
  3. Ústavy sociálních služeb, Komunitní centra, Zákon o sociálním bydlení, 5. 10. 2016
  4. Nové priority v oblasti bydlení, Podpora demolici budov, Finance na zpracování územních plánů, 6. 10. 2016 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist