K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

SMO ČR i v červenci a srpnu hájil zájmy samospráv

Datum: 4. 10. 2016, zdroj: OF 4/2016, rubrika: Ostatní

Tento způsob léta… Slova klasika se dají použít v souvislosti s děním ve Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) během července a srpna. Šlo o skutečně nabité období, během kterého předsednictvo organizace hájící zájmy samospráv jednalo mimo jiné s prezidentem České republiky, vládou či kardinálem. Témat byla celá řada, nejvíc přitom rezonovalo rozpočtové určení daní, církevní restituce, zdražování vody či autorské poplatky za reprodukci hudby. Jak vše dopadlo?

Na jednání s vládou Svaz mj. požadoval, aby zůstala zachována motivační složka z daní z příjmů fyzických osob (záběr z tiskové konference)
Na jednání s vládou Svaz mj. požadoval, aby zůstala zachována motivační složka z daní z příjmů fyzických osob (záběr z tiskové konference)

Na vládě města a obce požadovala, aby zůstala zachována motivační složka z daní z příjmů fyzických osob. Případné zrušení plánované od roku 2017 by totiž jen pro Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu znamenalo výpadek financí v řádu několika stovek milionů korun.

„Motivační složka znamená 3 až 5 % RUD. Zájmem státu by přece mělo být podporovat rozvoj podnikání a motivovat města, aby o to usilovala,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Byli bychom rádi, aby se našel kompromis, města by měla být ekonomicky stimulována k podpoře podnikatelských aktivit, drobní podnikatelé, řemeslníci a živnostníci jsou totiž jedním z důležitých zdrojů budoucí prosperity.“

Při jednání se zástupci České biskupské konference zazněl požadavek Svazu, aby církve stáhly žaloby na obce
Při jednání se zástupci České biskupské konference zazněl požadavek Svazu, aby církve stáhly žaloby na obce

Při jednání se zástupci České biskupské konference (ČBK) včetně kardinála Dominika Duky zazněl požadavek Svazu, aby církev stáhly žaloby na obce, stejně jako to doporučila Česká biskupská konference u krajů. ČBK však uvedla, že je situace odlišná a řešení by mohla napomoci smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem. SMO ČR i v této souvislosti požádá plenární zasedání ČBK, aby na říjnovém jednání projednalo postup v souvislosti s církevními žalobami, které se týkají období před rokem 2006.

Požadavek samospráv na stažení církevních žalob má podporu prezidenta Miloše Zemana. S hlavou státu přitom starostové v létě na pravidelném jednání debatovali také o zavedení poplatku za jímání podzemních vod a odvádění vod odpadních. Šlo pravidelné pracovní setkání, které se koná jednou za půl roku. Městům a obcím se plánované zdražení vody nelíbilo, ani přísnější podmínky pro čištění odpadních vod.

„Ani jeden záměr nebyl podložen konkrétními analýzami a znamenal by zvýšení vodného a stočného pro občany,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ĆR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Proto jsme rádi, že Ministerstvo životního prostředí novelu vodního zákona stáhlo z programu vlády. Kvitujeme to, otvírá se nám prostor pro další diskusi. Snížení poplatku Svaz měst a obcí požadoval od začátku. Také v odpadovém hospodářství je plánována celá řada ne zcela dostatečně zdůvodněných kroků.“

Snímek z pravidelného setkání představitelů Svazu s prezidentem Milošem Zemanem
Snímek z pravidelného setkání představitelů Svazu s prezidentem Milošem Zemanem

Komplikovaná situace nastala i v souvislosti s autorskými poplatky za reprodukovanou hudbu. Ochranný svaz autorský (OSA) totiž oznámil, že by se od příštího roku měly zvýšit až o 50 %. Samosprávy s tím nesouhlasí a volají po změně, kterou by mohla přinést vládní novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Nyní je v legislativní procesu. Mimo jiné stanovuje, že zvýšení autorských poplatků za reprodukovanou hudbu musí být přiměřené, vychází přitom z pravidel obvyklých v Evropské unii. Právě směrnici Evropské komise totiž implementuje do tuzemské legislativy.

„Zvýšení poplatků za reprodukovanou hudbu, které oznámila OSA, je velmi razantní. V absolutních částkách to při kulturních a společenských akcích znamená až stovky tisíc korun navíc, což pro obce nejsou malé peníze,“ výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Proto jsme koncem srpna jednali na Ministerstvu kultury, které udělilo OSA statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Plánujeme také jednat přímo s OSA a dalšími organizacemi.“

Zvýšení autorských poplatků za reprodukovanou hudbu by výrazně zatížilo rozpočet nejen samospráv, ale také organizací, které města a obce zřizují a podporují. Jako jsou například domovy důchodců, venkovské spolky, kluby aj. Pokud by nedošlo k rozumné dohodě, bude třeba vypracovat manuál pro obce s doporučenými postupy. Ne všechnu hudbu má totiž pod sebou OSA. Nabízí se tak, aby samosprávy na veřejných akcích a v obecním rozhlase (jde o neziskové události a nezisková obecní zařízení) pouštěly pouze tu hudbu, u které zdražení autorských poplatků nehrozí.

Mgr. Štěpánka Filipová

TOPlist
TOPlist