K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Den malých obcí

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2016

Datum: 17. 10. 2016, zdroj: OF 4/2016, rubrika: Regiony

Kašava, Prysk, Kozojídky, Cehnice, Hněvotín, Konstantinovy Lázně, Lípa, Nové Sedlo, Rudník, Sebranice, Úholičky, Valy, Velké Hoštice

Kašava

Zlínský kraj, okres Zlín, starosta Josef Jarcovják

Kašava
Kašava

Kašava leží na úpatí Hostýnských vrchů severovýchodně od Zlína, v blízkosti vodní nádrže Slušovice. Obklopuje ji malebná krajina zalesněných kopců a je proto vyhledávaným místem pro pěší turistiku. První písemná zmínka o obci je z roku 1373, dominantou je kostel sv. Kateřiny. Žije zde kolem 900 obyvatel.

V Kašavě pořádají soutěž o nejlepší valašskou kyselici a klobásku, ve spolupráci s Valašským souborem Kašava mezinárodní dětský folklorní festival, mezinárodní festival Hudecké a gajdošské slavnosti, Kateřínské hody nebo noční hasičskou soutěž. V obci působí řada spolků, největší úspěchy slaví již zmiňovaný Valašský soubor Kašava, který získává prestižní ocenění doma i v zahraničí. Pozadu za ním nezůstává ani dechová hudba Trnkovjanka. Dále zde působí např. soubor žáků ZUŠ Mladá dechovka z Kašavy, ochotnické divadlo, mezinárodní křesťanská organizace Royal Rangers, sportovní organizace Orel nebo Honební společenstvo.

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících život občanů je životní prostředí. V roce 2013 se realizoval projekt Naučná stezka Kašava. Ta začíná ve středu obce a vede kolem chráněného území Natura 2000. Na trase je nainstalováno celkem 11 stanovišť, 2 posezení a 14 zastavení Křížové cesty. Bylo obnoveno 10 studánek v okolí a původní ovocný sad. Občané se zapojují do dobrovolných prací především při pořádání různých kulturních a sportovních akcí, ale také při opravách a rekonstrukcích. Základní škola se zapojila do celorepublikového projektu a vyklidila odpadky a černé skládky.

V obci je základní a mateřská škola, ZUŠ, knihovna, dětský i praktický lékař a několik obchodů a provozoven. Mají zde vodovod, kanalizaci s čistírnou odpadních vod a rozvod plynu.

Prysk

Liberecký kraj, okres Česká Lípa, starosta Bc. Jan Sviták

Prysk
Prysk

Obec Prysk se nachází u Nového Boru v CHKO Lužické hory, v údolí Pryského potoka, obklopená řadou vrchů. Skládá se ze tří částí – Horního Prysku, Dolního Prysku a Vesničky. V současné době zde žije 455 obyvatel. První písemná zmínka je dochována z roku 1382.

Každoročně se v obci koná letní pásmo kulturních akcí s názvem „Léto s Pryskem“. Celé léto se konají koncerty, výstavy a divadelní představení. Vyvrcholením oslav jsou pak Letní slavnosti s bohatým programem. Obec je vyhlášena pořádáním koncertů zajímavých hudebních skupin, koná se zde festival folkových kapel Preškavský kotlík nebo vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla. Byla obnovena tradice sportovních utkání mezi jednotlivými částmi obce, pořádá se extrémní sjezd na sněhu a blátě nebo silvestrovské setkání u ohně na Středním vrchu. V obci pracuje celá řada sdružení, spolků a klubů, např. sportovní oddíly, Klub seniorů, Dětské zastupitelstvo nebo Umělci Prysku. Obec podporuje řadu zajímavých projektů, např. propaguje Prysk na Rallye Dakar nebo historické replice plachetnice brázdící světové oceány.

Obec v loňském roce vybudovala dětská hřiště, chystá se stezka mezi Dolním a Horním Pryskem, která bude osazena herními a cvičebními prvky. V posledních letech probíhá rekonstrukce ploch veřejných prostranství. Mládež upravuje malé vodní plochy, jeden projekt se stal vítěznou prací v celostátním kole soutěže sněmu dětí pro životní prostředí ČR. Obec připravuje např. rekonstrukci budovy bývalé školy v přírodě, místních komunikací, vybudování cyklotras, lyžařských tratí, malého areálu pro sjezdové lyžování a rozhledny. V Prysku je mateřská i základní škola, knihovna, obec spravuje vlastní vodovod, je plynofikována a připravuje se odkanalizování.

Kozojídky

Jihomoravský kraj, okres Hodonín, starosta Bc. Otakar Březina

Kozojídky
Kozojídky

Kozojídky jsou tradiční vinařskou a ovocnářskou obcí. Nalezneme je na úpatí Bílých Karpat nedaleko města Veselí nad Moravou. Rozkládá se podél toku říčky Kozojídky a je obklopena rozlehlými poli, jež přecházejí ve vinohrady. První písemná zmínka pochází z roku 1490. Dominantou obce je novodobá kaple svatého Martina postavená kolem roku 1970. Žije zde 515 obyvatel.

Obec žije bohatým spolkovým životem, na němž se podílejí všechny generace. Pořádají zde např. krojové hody s opékáním kozojídského kozla, fašank nebo košt vína. Kozojídky jsou známé výstavami ovoce a zeleniny, které se konají již více než 40 let. Působí zde mužský a ženský pěvecký sbor, dívčí folková skupina a cimbálová muzika. Areál vinných sklepů je místem kulturních a společenských akcí, pravidelnou zastávkou Moravských vinařských stezek.

V obci se nachází obecní úřad se společenským sálem a knihovnou, mateřská škola, byl vybudován sportovní areál určený pro všechny generace od nejmenších dětí až po nejstarší občany.

Obec využívá alternativních zdrojů energií, spolupracovala při vybudování solární elektrárny a bioplynové stanice. V současné době je před dokončením nová kanalizace a ČOV. Byly provedeny protipovodňová opatření, rekultivace skládky a obec se příkladně stará o krajinnou zeleň. Vybudované cyklostezky zajišťují místním občanům a žákům škol bezpečné spojení do všech okolních obcí. Nejvýznamnějším investičním záměrem je rozšíření dopravní a technické infrastruktury a následná výstavba v novém místě pro výstavbu rodinných domů.

V loňském roce získala obec v celostátním kole soutěže oranžovou stuhu.

Cehnice

Jihočeský kraj, okres Strakonice, starostka Helena Sosnová

Obec Cehnice spolu se sídlem Dunovice leží nedaleko Strakonic v západní části Jihočeského kraje. Historické prameny zmiňují založení obce již mezi 9. a 11. stoletím, dodnes zde stojí tvrz ze 14. století. Obec leží na okraji Českobudějovické pánve se zvlněnou krajinou a množstvím rybníků a drobných vodních toků. Žije zde 466 obyvatel.

Od roku 2012 obec soutěží a také se umisťuje v krajském kole Vesnice roku. V roce 2014 se umístila ve zlatém pásmu v evropské soutěži Entente Florale Europe a v roce 2015 dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení v mezinárodní soutěži International Challenge, kterou organizuje kanadská nezisková organizace „Rozkvetlé komunity“.

V Cehnicích žijí bohatým společenským životem, udržují a obnovují tradice a také vytvářejí tradice nové. Mezi ně patří např. letní koncert ve spolupráci s Jihočeskou komorní filharmonií, konzervatořemi a ZUŠ nebo výsadba „stromu života“ při narození nového občánka. V obci také působí řada venkovských spolků, mimo těch obvyklých například jezdecký klub Gazalka, Cehničtí ochotníci – divadelní spolek nebo loutkové divadlo JEKA. Téměř všichni občané a žáci místní ZŠ se účastní akce „Ukliďme svět“, kterou v obci organizují již jedenáctým rokem.

Obcí prochází v letní sezóně hojně využívaná cyklotrasa. V centru obce je umístěno informační centrum. Ke sportovnímu vyžití slouží víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, upravená bicrossová dráha a systém cyklotras. Je zde základní a mateřská škola, v budově obecního úřadu funguje pobočka České pošty, kulturní domy v obou obcích a kulturně společenské centrum „Devět králů“. Obec postupně obnovuje původní vodovodní řad a intenzivně připravuje vybudování kanalizačního přivaděče a ČOV.

Hněvotín

Olomoucký kraj, okres Olomouc, starosta Ing. Jaroslav Dvořák

Obec Hněvotín se rozkládá v mírně zvlněné krajině nedaleko Olomouce. První písemná zmínka pochází z roku 1078. Dominantou obce je kostel Sv. Leonarda. Žije zde více než 1760 obyvatel.

Kulturní a společenský život obce je velmi pestrý. Obyvatelé udržují a více než 100 let starou tradici, kterou je vyhrávání kapel při hodování. O nejlepší vzorek se soutěží při Josefovském koštu slivovice, konají se zde plesy, sportovní akce, drakiáda, myslivecký den a mnoho dalších akcí. V obci pracuje několik zájmových organizací a spolků, mezi jinými např. mažoretky, myslivecké sdružení, družina mladých myslivců nebo sportovní spolek FC Hněvotín, který sdružuje téměř 100 členů. Působí zde také několik hudebních skupin. Obec v minulosti získala již modrou stuhu za společenský život a bílou za práci s mládeží.

Občané se zapojují do akcí ve prospěch zvelebování obce, jako jsou úklid černých skládek, veřejných prostranství a lesíků a výsadba zeleně. Obec spolupracuje s místním zemědělským družstvem, působí zde několik firem, pracovní příležitosti najdou místní obyvatelé také v průmyslové zóně.

Obec se stará o zachování historického jádra, památky obce i architekturu. Byla zrekonstruována knihovna, klubovna, budovy mateřské a základní školy a dům s pečovatelskou službou, každý rok se investuje do opravy chodníků a komunikací. Byla dokončena výstavba nového zdravotního střediska. Obec provozuje vlastní vodovod, kanalizaci s ČOV a plynovod. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro realizaci cyklostezek a dokončují se rozsáhlé úpravy sportovního areálu. V Hněvotíně najdeme také první Fit Stezku v Olomouckém kraji. Jedná se o sportovní stezku se čtrnácti stanovišti pro posilování a protažení.

Konstantinovy Lázně

Plzeňský kraj, okres Tachov, starosta Karel Týzl

Konstantinovy Lázně se nacházejí mezi Plzní a Mariánskými Lázněmi a patří k našim nejmenším lázním. Rozprostírají se v krásném lázeňském parku, který volně navazuje na okolní lesy. Skládají se ze sedmi místních částí a žije zde přes 900 obyvatel. Již v 16. století se v písemných dokladech objevuje zmínka o sirnatém prameni, první lázeňská budova zde byla postavena začátkem 19. století.

Obyvatelé žijí pestrým kulturně společenským životem, na kterém se kromě obce podílejí také lázeňská společnost, spolky, základní škola i jednotliví obyvatelé. Koná se zde slavnostní zahájení lázeňské a turistické sezóny, vzpomínkový happening u příležitosti konce 2. světové války s kolonou historických vojenských vozidel a dobovým koncertem nebo turnaj v kuličkách – Kuličkiáda. Obyvatelé udržují lidové tradice jako např. stavění máje nebo masopust. Obec pořádá několik hudebních festivalů, významných koncertů a hudebních setkání, navštívit lze divadelní představení, výstavy a celou řadu dalších akcí. Vedle několika spolků a mnoha neformálních sdružení v obci působí také spolek Živá ves, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu. Sdružení rovněž provozuje Biograf na kolečkách.

Okolí protíná 400 km cyklotras, najdeme zde čtyři naučné stezky a hustou síť turistických tras. K aktivnímu odpočinku slouží sportovní areál, plavecký bazén a tzv. Park pro radost určený všem věkovým skupinám. V těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou byl vybudován relaxační parčík se cvičebními prvky pro seniory.

V obci se nachází informační centrum s knihovnou, kulturní dům, mateřská a základní škola, pošta, zdravotní středisko, lékárna, policie a řada penzionů, hotelů a restaurací.

Lípa

Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, starosta Ing. Jiří Kunc

Obec Lípa leží v oblasti Českomoravské vrchoviny nedaleko Havlíčkova Brodu. Patří k ní místní části Dobrohostov, Chválkov a Petrkov a celkem zde žije více než 1100 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. V letech 1941 až 1945 zde byl židovský pracovní tábor.

Obec žije velmi aktivním společenským životem, na jehož organizaci se podílí několik místních spolků spolu s obcí a základní a mateřskou školou. Každoročně se zde uskuteční až 80 různých akcí. Udržují místní zvyky a tradice jako např. masopustní průvod a zabíjačku, Havelské posvícení, průvod na sv. Martina nebo vánoční zpívání s Betlémským světlem. Letos v létě se konají např. turistická akce Lipské putování aneb „Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou“ nebo již 21. ročník letního hudebního festivalu Stock Dobrohostov. Působí zde mezi jinými tři sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota Sokol Lípa a spolek Tilia s rodinným centrem Tiliánek. V rámci dobrovolných aktivit jsou pořádány brigády – pravidelný úklid obce nebo úprava zeleně. Obec se příkladně stará o seniory a podporuje jejich aktivní život. Pořádá pro ně Posezení u lipového čaje s přednáškami, Sousedské snídaně nebo Sousedská odpoledne, zapojuje se do společné akce sousedních obcí s názvem „Seniorfest“. Vloni obec získala bílou stuhou za příkladnou práci s mládeží, o rok dříve oranžovou za spolupráci se zemědělským subjektem.

Občanská vybavenost v obci je na dobré úrovni, je zde základní a mateřská škola, sokolovna, tělocvična, tři místní knihovny, pošta a prodejny potravin. V příštím roce plánuje obec výstavbu víceúčelového hřiště. V obci je kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, veřejný vodovod a plynofikace.

Nové Sedlo

Ústecký kraj, okres Louny, starosta Petr Sýkora

Obec leží pět kilometrů od Žatce na sedlovitém úbočí v místech starého koryta řeky Ohře. Součástí Nového Sedla jsou místní části Břežany, Číňov, Chudeřín, Sedčice a Žabokliky. V současnosti zde žije přes 500 obyvatel. Nejstarší zmínka o vsi a tvrzi je z r. 1249. Dominantou obce je kostel svatého Václava, před kterým se nachází sousoší Nejsvětější Trojice, zámek Nové Sedlo a fara, za jejíž rekonstrukci získala obec v roce 2015 ocenění Zlatá cihla.

Obec se při pořádání kulturních a společenských akcí snaží navázat na místní tradice a rozvíjet tak vesnickou kulturu. Mezi již tradiční akce patří např. vítání jara s názvem Honba za prvosenkou jarní, Chmelfest, Mezinárodní setkání „Žabo“ obcí, Podzimní pábení nebo myslivci pořádaná Poslední leč. Veliký ohlas mezi širokou veřejností mají koncerty v kostele sv. Václava. V obci působí několik spolků, fotbalový klub, myslivci, včelaři a Spolek pro rozvoj Sedčic, jehož náplní je organizování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí.

Ve spolupráci s mateřskou a základní školou jsou pro děti připravovány mimo jiné enviromentální programy jako Ekodomov – třídění odpadů nebo Ekostezka.

Na veřejné práce si obec najímá odsouzené z místní věznice, ale pomáhají i místní občané. Obec pečuje o veřejná prostranství, velkou péči také věnuje okolní zeleni. Sídlo Nové Sedlo má vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

V domě s pečovatelskou službou se nachází knihovna, v obci je také ordinace lékaře. Obyvatelé mají možnost trávit volný čas na fotbalovém a volejbalovém hřišti, dětském hřišti a bike parku. Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na sportovně-rekreační centrum, v letošním roce bude vybudováno venkovní víceúčelové hřiště.

Rudník

Královéhradecký kraj, okres Trutnov, starosta Ing. Aleš Maloch

Rudník leží pod Černou horou mezi městy Vrchlabí a Trutnov. K obci patří místní části Arnultovice, Bolkov a Javorník a žije zde více než 2000 obyvatel. Založili ji zřejmě němečtí a čeští přistěhovalci, kteří dolovali rudu na úpatí Černé hory. První písemná zmínka pochází z roku 1354. V obci se nacházejí památkově chráněné objekty, mezi které patří např. původně gotický kostel sv. Václava a socha Jana Nepomuckého.

Ročně zde obec, spolky i jednotlivci zorganizují na 50 společenských, kulturních a sportovních akcí. Vyhlášené jsou Svatováclavské slavnosti, mezi nově zavedené akce patří Den otců nebo Selské klání, při kterém se soutěží v disciplínách inspirovaných pracemi na selském statku. Od roku 1966 se zde pořádají motokrosové závody Rudnická rokle.

V Rudníku působí celá řada spolků. Mezi ty tradiční patří hasiči, kteří loni oslavili již 120 let od svého vzniku, a TJ Rudník. V roce 2002 vznikl nový spolek TJ-Ski, jehož zásluhou byly vybudovány zimní běžecké trasy v okolí obce.

V obci se nachází mateřská a základní škola, pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, lékárna, prodejny potravin, kadeřnictví, železářství apod. V roce 2013 byla otevřena nová knihovna, seniorům je určený dům s pečovatelskou službou. V obci působí dva velcí zaměstnavatelé, hospodaří zde několik farem. Okolí Rudníku je vhodné k letní i zimní rekreaci, čehož využívají místní obyvatelé, kteří si zde zřídili penziony a restaurace.

Obec má vodovodní řad, ale vzhledem k velké rozlehlosti není celá obec odkanalizována. V současné době vzniká studie pro řešení veřejného prostranství centra obce. V roce 2013 se Rudníkem provalila ničivá povodeň, letos byla dokončena studie protipovodňových opatření.

Sebranice

Pardubický kraj, okres Svitavy, starostka Lenka Karalová

Sebranice
Sebranice

Sebranice, obec s 985 obyvateli, se rozkládá ve Svitavské pahorkatině v údolí Jalového potoka. Částí obce je osada Vysoký Les. První zmínka o Sebranicích pochází z roku 1347. Dominantou obce je farní kostel sv. Mikuláše. Soutěže Vesnice roku se obec účastní popáté a pokaždé získala ocenění.

Během celého roku se zde pořádá více než 50 kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Téměř stoletou historii má masopust se zabíjačkou, konají se zde kurzy starých řemesel pro veřejnost, farní poutě, Posezení pod lípou s dechovou hudbou nebo soutěž řiditelných modelů letadel. Ze sportovních akcí je to např. Sebranický pětiboj dvojic nebo celosezónní turnaj v tenise. V Sebranicích působí řada spolků jako hasiči, TJ Sebranice, zahrádkáři, myslivci a Spolek archaických nadšenců, který oživuje historii obce, pořádá divadelní představení a kurzy dnes již zaniklých řemesel.

Sebranice je mladá obec, která se stále rozrůstá. Děti tvoří 22 % z celkového počtu obyvatel. Na práci s mládeží se zaměřuje Salesiánské středisko, které jim nabízí různé kroužky, v základní škole působí ZUŠ. Děti hojně navštěvují také sportovní oddíly, hasičský a včelařský kroužek, k využití volného času jim slouží víceúčelové hřiště. Obcí vedou dvě cyklotrasy, je zde také 8,5 km dlouhá poznávací stezka s názvem „Sebranice v historii a současnosti“.

V Sebranicích se nachází kulturní dům, mateřská i základní škola, zdravotní středisko, několik prodejen a pošta. Obec je plynofikována, je zde vodovod. Chybí kanalizace, ale obec finančně podporuje domovní ČOV. Využívá také netradičních zdrojů energie – fotovoltaické články, solární zařízení k ohřevu vody nebo tepelné čerpadlo voda–vzduch.

Úholičky

Středočeský kraj, okres Praha-západ, starostka Ing. Terezie Kořínková

Úholičky se 770 obyvateli leží 4 km severozápadně od Roztok u Prahy. Rozkládají se v údolí Podmoráňského potoka. První písemná zpráva o obci s původním názvem Hoholice pochází z roku 1603. Obci dominuje památkově chráněný zámek obklopený parkem s vzácnými dřevinami. Obec Úholičky se zúčastnila soutěže Vesnice roku podruhé, loni získala Zlatou cihlu za rekonstrukci Kulturně společenského centra obce.

V posledních letech se zde začal značně rozvíjet společenský život, přibyla řada kulturních a společenských akcí. Svou činnost obnovilo několik spolků. Působí zde ochotníci, vodácký oddíl, stolní tenisté, golf, Ú-holky, hasiči nebo třeba rybáři a včelaři. V obci pořádají velikonoční dílny a trhy, pálení čarodějnic, Svatováclavské slavnosti, Den na řece, sportovní turnaje i výstavy. Každoročně se zdejší obyvatelé podílejí na jarním úklidu obce i okolí.

Obec usiluje o rozvoj turistiky. Obnovili síť lesních a polních cest, které napojili na naučnou stezku „Rozhlédni se člověče“ a doplnili ji zastávkami a atrakcemi. Raritou je obří houpačka v areálu bývalého přírodního divadla. Turisté využívají vltavský přívoz, který spojuje obce Úholičky a Husinec a propojuje cyklostezky na obou březích Vltavy.

V obci je nová moderní nízkoenergetická mateřská škola, ve zrekonstruovaném historickém statku na návsi vzniklo kulturně-společenské centrum s tělocvičnou, výstavními prostory a knihovnou. Malým i dospělým slouží několik hřišť – lanové, s fitness prvky nebo pro míčové hry. V zimním období mají děti k dispozici lyžařský vlek, sjezdovku a kluziště. V obci je vybudován vodovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních vod a plynofikace. Na střeše kulturně-společenského centra byla nainstalována fotovoltaická elektrárna.

Valy

Karlovarský kraj, okres Cheb, starosta Quido Vlk

Valy se nachází čtyři kilometry severozápadně od Mariánských Lázní v údolí dvou potoků na hranici mezi Slavkovským a Českým lesem. Vznik obce s původním názvem Staré Šance se datuje do roku 1618. Obec byla původně německá, ale po odsunu Němců po druhé světové válce se sem začalo stěhovat české obyvatelstvo. Dnes jich zde žije 460. V období „normalizace“ byly Valy připojeny k Mariánským Lázním jako středisková obec. Samostatnost získaly zpět v 90. letech.

Každoročně pořádá obec ve spolupráci s místními občany a spolky řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Mezi již tradiční akce patří např. Havelské posvícení nebo přespolní běh Valský klátilák, mezi ty novější Na prázdniny s pohádkou, Struny na terase nebo Halloweenské strašení pro děti. V obci působí Centrum pro volný čas, Klub českých turistů, spolek Na pohodu a Cvičenky. V knihovně jsou pravidelně organizovány čtenářské besedy a další tematicky zaměřené akce.

Občané pomáhají s výsadbou a ošetřováním zeleně, na akci „Ukliďme Valy“ přišli dospělí i děti. Společně opravili bývalou přečerpávací stanici, která dnes slouží jako zázemí pro pořádání akcí, pomohli přestavět tenisové hřiště na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem.

Do okolních měst a obcí je dobré autobusové a vlakové spojení, pro odvoz mládeže do škol je zajištěn zvláštní autobus. Je zde vodovod, plyn, splašková i dešťová kanalizace. V letošním roce obec provede rekonstrukci bývalé bažantnice, která bude sloužit místním spolkům a zájmovým kroužkům. Chystá se vybudování parku se cvičícími prvky, bude zde přírodní amfiteátr, veřejné koupaliště a lezecká stěna.

V roce 2015 byla obec Valy oceněna Oranžovou stuhou v krajském kole soutěže.

Velké Hoštice

Moravskoslezský kraj, okres Opava, starosta Ing. Alfons Pospiech

Velké Hoštice
Velké Hoštice

Obec Velké Hoštice s více než 1850 obyvateli se nachází východně od Opavy, nedaleko polských hranic. Archeologické nálezy svědčí o osídlení již v 6. stol. př. n. l., písemné záznamy pocházejí z roku 1222. Dominantou obce jsou barokní zámek s parkem a barokní kostel sv. Jana Křtitele.

Místní spolky a sdružení občanů se podílejí na udržování tradic a zvyků a na pořádání mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí. Mezi jinými jsou to např. křížová cesta „Na Golgotu“, výstava betlémů nebo obecní dožínky. Každoročně jsou zde pořádány tematické výstavy, tou největší je výstava slezských hroznů. Obyvatelé Velkých Hoštic se sdružují ve 13 spolcích. Najdeme zde pěvecký soubor Devatero, Klub vojenské historie, spolek maminek Furtisami, zahrádkáře, myslivce, hasiče a sportovní oddíly.

Občané se podílejí na úklidu prostranství a na údržbě obecních budov, zahrádkáři vysázeli třešňovou alej. Děti i dospělí mají k dispozici tenisové kurty, tři fotbalová, jedno víceúčelové a tři dětská hřiště, petanque, golfové hřiště a najdeme zde i letiště pro ultralehká letadla. Obec je součástí cyklotrasy Slezská magistrála.

Je zde základní i mateřská škola, které jsou spolu s úřadem a zámkem po rekonstrukci, knihovna, pošta, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou a řada obchodů a provozoven. Je vybudována kanalizace i čistička odpadních vod. Funguje zde chráněná dílna, která zaměstnává postižené. Pracovní příležitosti místním občanům poskytuje podnikatelská zóna s mnoha podnikatelskými subjekty. Bohatý společenský život, dobrá občanská vybavenost a dostatek pracovních příležitostí, to jsou důvody, proč se do Velkých Hoštic stěhují noví obyvatelé a zvyšuje se tak počet obyvatel.

podle podkladů MMR zpracovala Kateřina Pánková

TOPlist
TOPlist