K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Knihovna roku 2016

Datum: 14. 10. 2016, zdroj: SKIP, rubrika: Ostatní

Dne 13. října 2016 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2016“. Mezi hlavní vítěze patří Obecní knihovna v Rapotíně (Olomoucký kraj) a Městská knihovna Sedlčany.

Knihovna roku 2016 v kategorii „základní knihovna“

Obecní knihovna v Rapotíně, Olomoucký kraj

Knihovna roku 2016 – kategorie základní knihovna
Knihovna roku 2016 – kategorie základní knihovna

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruované moderní víceúčelové budově. Interiér knihovny spojené s informačním centrem obce je funkční a zároveň pěkný a přívětivý. Knihovna má kvalitní aktuální fond, který pravidelně doplňuje z prostředků obce a rozšiřuje jednak prostřednictvím výměnných souborů, jednak pro zájemce také formou meziknihovních výpůjčních služeb. Především však poskytuje komunitě širokou škálu stále se zlepšujících knihovnických a informačních služeb na vysoké úrovni a v mimořádné provozní době (40 hodin týdně). Bohatá, rozmanitá a nápaditá je nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce; ta vysoce převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny stále více obyvatel všech věkových kategorií. Vynikající je spolupráce s vedením obce, kulturním domem, školami i dalšími subjekty. Výborná je práce s dětmi, ve zvýšené míře v době školních prázdnin.

Kontakt: knihovnice Lenka Drechslerová, tel. 583 212 531, e-mail knihovna@kkcrapotin.cz

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“

Obecní knihovna Boršov nad Vltavou, Jihočeský kraj

Bezbariérová knihovna se v nově rekonstruovaných a dostavěných prostorech, jež doplňuje funkční a esteticky řešené atrium – místo konání řady zajímavých akcí, stala centrem kulturního života obce, centrem informačním a také centrem celoživotního vzdělávání. Zejména v této oblasti mají knihovna a obec celou řadu dalších originálních záměrů a plánů, jejichž realizaci umožní současné rozšíření úvazku knihovnice. Kromě kvalitních tradičních knihovnických a informačních služeb nabízí knihovna komunitě také celou řadu mimořádných aktivit (filmový klub, vyřizování úředních záležitostí pro občany s problémy hybnosti, přípravné kurzy na vědomostní testy pro děti, tematická odpoledne pro seniory atd.). Vynikající je spolupráce s profesionály i dobrovolníky z obce i regionu a zejména s vedením obce. To vše posiluje roli knihovny v obci a dává předpoklad jejího dalšího efektivního rozvoje.

Kontakt: knihovnice Mgr. Romana Rýcová, tel. 777 195 733, e-mail knihovna@borsovnvlt.cz

Obecní knihovna Batňovice, Královehradecký kraj

Knihovna dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, svědčí o tom i trvale rostoucí počet uživatelů i návštěvníků knihovny. Cílem knihovny je oslovit a získat postupně všechny obyvatele obce. Desítky zajímavých a systematicky koncipovaných akcí jsou proto zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny (děti, senioři, mladé maminky, …) se snahou o jejich vzájemné propojování a spolupráci. Specifickou nabídku služeb má knihovna i pro konkrétní organizace a instituce (školy, mateřské centrum, …), kde se knihovnice aktivně zapojuje do výuky, rozšiřuje provozní dobu ad. Aktivity jsou originální, spjaté s lokální historií a reflektující potřeby a zájmy obyvatel. Cíli odpovídá také promyšlená a systematická propagace knihovny v obci.

Kontakt: knihovnice Markéta Tučková, tel. 723 171 274, e-mail: knihovna@batnovice.cz

Hlavní cena v kategorii „informační počin“

Knihovna Kroměřížska – p. o.

Cenu získala za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specifickými potřebami. Knihovna Kroměřížska patří mezi průkopníky zavádění biblioterapie do praxe v knihovnách. Prvotní zkušenosti s biblioterapií proběhly v knihovně již před řadou let, ale tehdy měla více souvislost se čtenářstvím než skutečnou terapií. V Knihovně Kroměřížska vzniklo první pracoviště tohoto druhu v České republice, které pomáhá psychicky postiženým. Na webu knihovny mají zájemci možnost seznámit se se stručnou historií a základními informacemi o biblioterapii i s biblioterapeutickou literaturou pro dospělé i děti. Knihovna realizuje workshopy a přednášky pro pracovníky knihoven i laickou veřejnost, zaměřené na propagaci biblioterapie, seznamuje s problematikou duševních onemocnění s cílem destigmatizace psychiatrických pacientů a úzce spolupracuje s odborníky z Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Praktických zkušeností s duševně nemocnými klienty pak knihovna využívá v rámci programů se zdravými klienty knihovny jako prevenci šikany na školách, dopadu stresu a vzniku neurotických onemocnění u dospělých, prevenci závislostí a jiných sociálně patologických jevů.

Kontakt: ředitelka PhDr. Šárka Kašpárková, tel. 777 952 324, e-mail kasparkova@knihkm.cz

Zvláštní ocenění a diplom

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně

Cena udělena za vytvoření a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz s celostátním významem i dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytovaných veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR. Projekt ObalkyKnih.cz jako jeden z nejpřínosnějších projektů na národní úrovni významně obohacuje katalogy knihoven o obálky a obsahy knih, periodik, hudebnin a dalších dokumentů. Součástí databáze jsou i anotace, komentáře a čtenářská hodnocení. V letošním roce přibyla nová funkce – zobrazování portrétů spisovatelů. Databáze aktuálně nabízí více než 1,2 mil. obálek a 212 tis. obsahů českých i zahraničních dokumentů, více než 400 tis. anotací, 60 tis. hodnocení a 13 tis. komentářů. Měsíčně služba zpracuje 55 mil. požadavků.

Kontakt: odborný garant projektu Ing. Jiří Nechvátal, tel. 608 706 067, e-mail nechvatal@cbvk.cz

Městská knihovna roku 2016

Městská knihovna roku 2016 – vítěz soutěže
Městská knihovna roku 2016 – vítěz soutěže

Soutěž již po sedmé vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo 30 městských knihoven.

Soutěž měla dvě kola. V prvním se knihovny hodnotily metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 21 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnotily se čtyři velikostní kategorie měst podle počtu obyvatel. V nich první místa získaly:

  • Města do 5000 obyvatel: Městská knihovna v Plasích, Plzeňský kraj
  • Města 5001 až 10 000 obyvatel: Městská knihovna Sedlčany, Středočeský kraj
  • Města 10 001 až 20 000 obyvatel: Městská knihovna Louny, Ústecký kraj
  • Města nad 20 001: Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Ústecký kraj

Tyto knihovny ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná komise. Na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městská knihovna Sedlčany

Vznik knihovny je spojen se založením spolku Občanská beseda. Původně spolková knihovna začala v roce 1896 půjčovat knihy veřejnosti. V roce 1920 byla spolková knihovna převedena do majetku města a stala se městskou knihovnou. V roce 1941 vzniká dětské oddělení. Knihovna se vícekrát stěhovala, až se v roce 2001 dostala do současných moderních prostor. Knihovna je od svého otevření v nových prostorách budována jako knihovna rodinného typu. V roce 2003 vznikl první komunitní projekt Lukášek, který je prvním komunitním projektem v knihovnách České republiky. V roce 2003 knihovna otevřela komunitní Centrum Lukáš, které je svojí koncepcí určeno opět všem generacím. Knihovna nabízí různé přednášky, besedy, soutěže, podporuje čtenářskou gramotnost, poskytuje prostory pro setkávání, klubové aktivity, pořádá různé kurzy. Sedlčanská knihovna je v mnoha svých aktivitách průkopnicí mezi knihovnami, např. projekty Čtenářská liga, Univerzita 3. věku apod. V roce 2009 získala titul Kamarádka knihovna za nejlepší knihovnu pro děti v ČR. V roce 2015 se v knihovně uskutečnilo 624 různých akcí a projektů. Všechny prostory knihovny (fyzické i virtuální) jsou volně přístupné všem generacím a kopírují tak život v běžné rodině. Knihovna má otevřeno 41 hodin týdně, kromě klasických tištěných knih a časopisů nabízí i audioknihy, e-knihy a informace z několika placených databází.

Statistické ukazatele za rok 2015:
  • Počet obyvatel: 7257
  • Knihovní fond: 55 534 knihovních jednotek
  • Výpůjčky: 94 850
  • Čtenáři: 2377
  • Návštěvníci: 50 627

Kontakt: ředitelka Blanka Tauberová, e-mail: tauberova@knihovna-se.cz, tel.: 725 826 122

TOPlist
TOPlist