K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Den malých obcí

Mezinárodní summit komunálních manažerů v České republice

Datum: 11. 11. 2016, zdroj: OF 4/2016, rubrika: Ostatní

Třetí regionální summit Mezinárodní asociace komunálních manažerů (the International City/County Management Association – ICMA) se uskutečnil ve dnech 16.–22. června 2016 v Praze a dalších místech České republiky. Pozvání hostitelského Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR využili zástupci komunálních manažerů z dvanácti zemí Evropy i celého světa.

Účastníci summitu velmi ocenili obsáhlou diskuzi u kulatého stolu se vzájemnou výměnou zkušeností
Účastníci summitu velmi ocenili obsáhlou diskuzi u kulatého stolu se vzájemnou výměnou zkušeností

ICMA, se sídlem v severoamerickém Washingtonu, která letos oslavila 102 let své existence a jejíž členy je více než devět tisíc komunálních manažerů z celého světa, již mnoho let pořádá setkání vedoucích úřadů na různých kontinentech. Před dvěma lety setkání povýšila na odborné summity – v roce 2014 se konal v Číně, loni na Novém Zélandě. Třetí mezinárodní summit ve finále vybojovala Česká republika nad Velkou Británií, kdy české sdružení tajemníků nabídlo vysoce odborný program jednotlivých workshopů a zajímavé doprovodné akce.

K uskutečnění summitu jistě pomohla i dílčí spolupráce s Úřadem vlády ČR, ministerstvem vnitra, Unií zaměstnavatelských svazů ČR, městy Český Krumlov, Děčín a Tábor, ale zejména s hlavním městem Praha a jeho magistrátem.

Prestiž summitu dodala osobní záštita, kterou akci udělila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. Ta pro odborná zasedání summitu poskytla i reprezentativní prostory Rezidence primátorky v centru Prahy.

Díky ochotě vedoucího Úřadu vlády ČR Pavla Dvořáka se podařilo zajistit přijetí na tomto úřadu spojené s jeho prohlídkou a seznámením se s činností Vlády ČR a jejího úřadu.

Především odborné semináře

Summit kromě zástupců hostitelského českého Sdružení tajemníků přivítal delegáty vedoucích úřadů měst, obcí či regionů z Belgie, Dánska, Kanady, Lotyšska, Nizozemí, Norska, Slovenska, Švédska, Velké Británie a zejména Spojených států amerických, které vyslaly nejpočetnější skupinu účastníků v čele s prezidentkou ICMA Patricia E. Martel. Hostem z nejvzdálenější země byl zástupce komunálních manažerů z Austrálie.

Hlavní část – odborné semináře, workshopy a panelové diskuse proběhly za velkého zájmu a aktivního zapojování všech účastníků summitu.

Hlavní město Praha se představilo prostřednictvím náměstkyně primátorky Evy Kislingerové a ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy Martiny Děvěrové. Další zástupci pražského magistrátu přiblížili účastníkům rozvojové plány hlavního města a problematiku cestovního ruchu jedné z nejnavštěvovanějších evropských metropolí.

Systémem české veřejné správy, jeho aktuální problémy i budoucí výzvy uvedl David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra.

Rovné příležitosti – globální problematika

Prezidentka ICMA Patricia E. Martel moderovala panelovou diskuzi na téma Ženy ve vedoucích pozicích územní veřejné správy, kterou doplnil s jiným úhlem pohledu výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek s příspěvkem k aktuální problematice rovných příležitostí v zaměstnání. Do této panelové diskuze se zapojilo hned několik diskutujících z většiny zemí, zastoupených na summitu a i po prodloužení vymezeného času živě pokračovala v neformálním duchu v předsálí. Velmi zajímavé bylo zjištění, že si naše republika v této oblasti v porovnání s nejvyspělejšími zeměmi vůbec nevede špatně, jak by se z některých zpráv mohlo zdát.

Téma uzavřel svým odborným vystoupením z oblasti sociálního dialogu a sociální dohody Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a současně prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Udržitelný rozvoj u nás a ve světě

Udržitelný rozvoj v ČR, aktivity na vládní úrovni, nástroje a podporu ze strany Ministerstva životního prostředí včetně místní Agendy 21 představily Anna Kárníková za Úřad vlády ČR a Marie Petrová z MŽP. V rámci diskuse se o zkušenosti a trendy v této oblasti ze svých zemí podělilo hned několik účastníků. Za zmínku stojí jistě i fakt, že čím geograficky severněji se jednotlivé země nachází, tím větší důraz na udržitelnost ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje kladou. Hans Baumgartner, ředitel pro veřejný sektor střední a východní Evropy společnosti Microsoft seznámil s mezinárodní Iniciativou CityNext, vycházející mj. z principů udržitelného rozvoje a Smart City.

Mezinárodní aspekty veřejné správy

Činnost Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a jeho postavení v české veřejné správě představil jeho předseda Jaromír Zajíček. Zástupce kanadské asociace komunálních manažerů Marc Laudry seznámil posluchače s postupy a nástroji, jak Kanada řeší změny v územní veřejné správě.

Účastníky byla velmi ceněna obsáhlá diskuze u kulatého stolu se vzájemnou výměnou zkušeností. Zejména pro nás, ale i pro ostatní účastníky z dalších zemí, bylo obohacující porovnání systému fungování veřejné správy a místní samosprávy v jednotlivých státech Evropy i světa a posouzení kompetencí a přínosu národních asociací komunálních manažerů pro rozvoj veřejné správy v té které zemi.

Některé příspěvky a diskuze byly natolik zajímavé, že z nich přineseme samostatné tematické články.

Zasedání ICMA International Committee

Součástí summitu bylo i zasedání Mezinárodního výboru ICMA. Výbor kromě běžné provozní agendy řešil i projekty na rozvoj veřejné správy v zemích východní Evropy a rozvojového světa – ICMA má zřízen nadační fond, ze kterého jsou podporovány země, které potřebují zavést a stabilizovat demokracii a lépe institucionalizovat veřejnou správu, která je pro dobré fungování země potřeba. S tím vyvstala místy až vášnivě diskutovaná potřeba jazykové podpory a zavedení multilingvistických nástrojů v rámci sítě ICMA (při komunikaci v rámci asociace je doposud používána angličtina jako jediný jazyk).

Wouter Slob z Nizozemí přednesl návrh na založení samostatné evropské platformy komunálních manažerů pod ICMA, pro rovnocenné partnerství s institucemi a svazy na úrovni EU. O návrhu se bude dále jednat, šance na jeho realizaci jsou poměrně vysoké.

Pro účastníky summitu i jejich partnery byly připraveny i nejrůznější doprovodné programy v Praze a okolí. Vyvrcholením se stala návštěva Staroměstské radnice s komorním koncertem české klasické hudby, hlavní společenský večer se uskutečnil ve výjimečných prostorách pražského Obecního domu. Nechyběla ani „nezbytná“ city tour centrem Prahy a Pražským hradem. STMOÚ ČR zajistilo také tematické odborné výjezdy do Děčína, Českého Krumlova a Tábora, o které projevili účastníci summitu velký zájem. V rámci summitu proběhl i tradiční reciproční pobyt tajemníků – výkonných ředitelů z partnerské asociace výkonných ředitelů měst a obcí Lotyšska (LPIA).

Ocenění na závěr

Podle některých pochvalných reakcí hned na místě se sama prezidentka ICMA P. Martel vyjádřila, že tento summit byl jednoznačně organizačně a obsahově nejlepší z doposud zorganizovaných. Velice ocenila to, že účastníci se mohli seznámit se systémem fungování veřejné správy v České republice a porovnat jej při diskuzi u kulatého stolu s ostatními v Evropě i ve světě. Účastníci setkání ocenili tu skutečnost, že se v České republice velice věnujeme aktuálním otázkám rovných příležitostí v zaměstnání, sociálnímu dialogu a sociálním dohodám, že se věnujeme problematice udržitelného rozvoje, s ohledem na přírodní, kulturní i historické bohatství naší země.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist