K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuální témata samospráv pod hlavičkou Svazu měst a obcí ČR

Datum: 2. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Regiony

Právní konference

Právní konference
Snímek z letošní lednové Právnické konference
Snímek z letošní lednové Právnické konference

Pod záštitu ministra spravedlnosti se 19. a 20. ledna 2017 v jihomoravské metropoli uskuteční II. právní konference. A to na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Regiontour. Akce má za cíl informovat o aktuálním dění v právní oblasti a nastínit plánové záměry. Právní konferenci pořádá Svaz měst a obcí ČR jako reakci na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů být v obraze v oblasti práva. Program se připravuje na míru samosprávám. Debatovat se tak bude o veřejných zakázkách a veřejném pořádku, majetku obcí, veřejném opatrovnictví, registru smluv či registru přestupků. Účastníci akce by se rovněž měli dozvědět, jaká práva a povinnosti má obec jako vlastník bytů či pozemních komunikací, chybět nebude ani téma s pracovním názvem „Zvířata v obci“.

Posílení financí na zahraniční rozvojovou spolupráci

Seminář v Senátu k zahraniční rozvojové spolupráci
Seminář v Senátu k zahraniční rozvojové spolupráci

Česká republika neplní ukazatel OSN, co se týče podpory zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2014 na ni poskytovala jen 0,11 % HND. A to i přes to, že členské státy mají na zahraniční rozvojovou spolupráci dávat nejméně 0,7 % HND, v případě nových členských zemí EU pak 0,33 %. Situaci je třeba změnit a finanční prostředky, které Česká republika na zahraniční rozvojovou spolupráci poskytuje, je třeba posílit. Na semináři v Senátu se na tom shodli zákonodárci, zástupci samospráv, zaměstnavatelů a neziskových organizací. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu, například po přírodních katastrofách, ve válce atd., má rozvojová spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. V roce 2014 tak Česká republika realizovala rozvojovou spolupráci ve dvanácti zemích světa. Projekty pomáhaly tamním lidem překonat chudobu a vést lepší život.

Nejvíc pyšní na školku a školu jsou v Havířově a Chomutově

Představit široké veřejnosti, co školy a školky dělají jinak. To byl záměr „klikací“ soutěže ŠKOL(K)A JINAK, která se od května do června uskutečnila na www.facebook.com/smocr1. Veřejnost v ní dávala vědět jaký jiný, často unikátní, přístup ke vzdělávání jejich školská zařízení mají. A byli to právě lidé, kteří projekty přihlášených mateřských školek a základních škol označovali a rozhodli tak o vítězích. Staly se jimi Mateřská škola Havířov Radniční s projektem Centra aktivit a Základní škola Chomutov Zahradní s příkladnou spoluprací starších žáků s mladšími.

Školka jinak 2016

  1. místo MŠ Havířov, Radniční – projekt Centra aktivit
  2. místo MŠ Ústí nad Labem, Vinařská – projekt Školková olympiáda
  3. místo MŠ Praha 6 Čínská – realizace bylinkovo-zeleninové zahrádky

Škola jinak 2016

  1. místo ZŠ Chomutov, Zahradní – spolupráce starších žáků s mladšími
  2. místo ZŠ Kyjov, Komenského – výuka čtení metodou SFUMATO® – Splývavé čtení®
  3. místo ZŠ Brno, Vejrostova – projekt Naše knihovna

Další veřejné peníze OSA? Samosprávy nesouhlasí

Města a obce nesouhlasí s tím, aby kolektivním správcům autorských práv šly další veřejné peníze. Navrhují to poslanecké pozměňovací návrhy sněmovního tisku č. 724, který novelizuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle něj by se měly zavést paušální poplatky za kopírovací stroje ve veřejných budovách, jako jsou školy, univerzity, knihovny, archivy, muzea, samosprávy i státní organizace, nezávisle na tom, co se kopíruje. I když se má jednat o transpoziční novelu, během legislativního procesu se do ní dostala ustanovení, která po České republice Evropská unie vůbec nepožaduje. Předpis mimo jiné počítá se čtyřnásobným zvýšením poplatků za půjčování knih, s odváděním poplatků z univerzitních a vědeckých knihoven, které byly dosud z platby osvobozeny, či se zrušením možnosti školských zařízení uzavírat v kontextu s díly užívanými při výuce hromadné smlouvy. Takový přístup nejen že zvýší administrativu, ale v praxi by znamenal, že se kolektivním správcům autorských práv, jako je OSA, DILIA apod., každý rok zaplatí o cca 400 milionů Kč více než dosud.

Mgr. Štěpánka Filipová

TOPlist
TOPlist