K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

46. Den malých obcí

Datum: 6. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Regiony

Dvakrát ročně se scházejí starostové a starostky malých obcí, aby si vyslechli aktuální informace od zástupců resortů, které výrazně ovlivňují územní samosprávu. Fenomén, symbolizující tato setkávání, se nazývá Dny malých obcí a ty letošní, podzimní, se konaly již po čtyřicáté šesté v Prostějově a v Praze.

Den malých obcí

Setkání zástupců místních samospráv a představitelů ústředních orgánů státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev probíhá formou odborných přednášek a odpovědí na dotazy, zaměřené na aktuální problematiku.

Pohled do sálu Kongresového centra v Praze-Letňanech
Pohled do sálu Kongresového centra v Praze-Letňanech

Také tentokrát byl program konference rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev.

V rámci bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupila Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj a Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky. Představeny byly především národní podpůrné programy v gesci MMR, které byly v těchto dnech vyhlášeny a mohou výrazně pomoci obcím v jejich rozvoji. Zájem byl především o nejžádanější podpory na opravy místních komunikací a zaujala informace o novém dotačním programu na podporu cestovního ruchu, včetně motivačních nástrojů pro obce. Zazněla také zpráva o čerpání prostředků z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a informace o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Všechny dotační tituly byly podrobně vysvětleny včetně postupu při podávání žádostí a stanovených termínů. Ministryně Karla Šlechtová sdělila, že bude podporovat programy, o které mají obce zájem i za cenu utlumení titulů, které se nečerpají. Vyzvala starosty a starostky, aby se přihlásili do nastávajícího ročníku soutěže Vesnice roku a poděkovala všem obcím, které se letos zapojily do soutěže.

Účastníci Dne malých obcí v Prostějově
Účastníci Dne malých obcí v Prostějově

Hlavním tématem Ministerstva zemědělství byla informace o zapojení do Programu rozvoje venkova a zpráva o realizaci komplexních pozemkových úprav, se kterým účastníky konference seznámili Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV. Zaměřil se zejména na tituly, které v rámci Programu rozvoje venkova mohou čerpat obce. Jde zejména o lesnictví a lesní hospodářství a také o spolupráci při zajišťování biomasy pro energetické účely.

Blok Ministerstva životního prostředí se věnoval připravovaným a realizovaným projektům obcí v rámci OP Životní prostředí. Náměstek ministra životního prostředí a ředitel odboru fondů Evropské unie, Ing. Jan Kříž, ve svém vystoupení hovořil o výzvách v jednotlivých prioritních osách programu a zaměřil se na možnosti obcí přihlásit své projekty a požádat o podporu z evropských fondů. Zmínil se rovněž o podmínkách, které je nutno dodržet při administrací projektů.

V rámci bloku Ministerstva vnitra hovořila Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra, která zhodnotila dosažené výsledky a informovala o připravovaných opatřeních resortu. Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly upozornila na nejčastější problémy zjišťované při kontrolách činnosti samostatné působnosti obcí.

V bloku Ministerstva financí vystoupil Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů – jeho prezentaci přineseme v samostatném článku.

V programu konference vystoupili představitelé Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv.

Generálním partnerem 46. Dne malých obcí byla Česká spořitelna, a. s., a společnost E.ON Česká republika, s. r. o.

TOPlist
TOPlist