K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sdílený datový fond – snadná a levná cesta k potřebným informacím

Datum: 16. 12. 2016, zdroj: VSOL 5/2016, rubrika: Veřejná správa online

Výkon veřejné správy je do značné míry postaven na evidenci a ověřování různých údajů, ať už jako podklad pro následné rozhodnutí nebo pro správu dané agendy. Jednou z cest, jak nutný údaj získat, je přinutit občana, aby informaci nějakým způsobem doložil. Druhým způsobem je využití již existující informace, která se nachází v jiném agendovém informačním systému a na jejíž získání a ověření byly už jednou vynaloženy prostředky úřadu i občana.

Správa základních registrů

Druhá cesta je způsobem, na kterém je postaven princip sdílení údajů uložených v základních registrech. Po více než čtyřech letech provozu naprostá většina oprávněných uživatelů čerpá automaticky a rutinně referenční údaje základních registrů, ještě před dovršením čtvrtého roku ostrého provozu byla provedena první miliarda transakcí.

V souvislosti s osvědčeným způsobem využívání údajů ze základních registrů vzrostla poptávka po možnosti využívat i další nereferenční údaje, které jsou uloženy v různých centrálních informačních systémech veřejné správy. Vytvoření a efektivní využívání jednotného datového fondu ve veřejné správě je také dlouhodobým cílem a prioritou řady rozvojových aktivit a úkolů v oblasti elektronizace veřejné správy.

Jako první služby nad základními registry jsme spolu s ministerstvem vnitra připravili sadu tzv. kompozitních služeb, které je již nyní možné využívat pro účely ztotožnění a čtení nereferenčních údajů z informačního systému evidence obyvatel a cizineckého informačního systému. Správa základních registrů navíc vytváří sadu nových kompozitních služeb, které umožní využívat údaje z registru rodných čísel, občanských průkazů a cestovních pasů. Nově vznikají také dvě služby, které umožní výdej fotografie a digitalizovaného podpisu z informačních systémů evidence občanských průkazů, cestovních dokladů a cizinců, kde se předpokládá po novele příslušného zákona v gesci ministerstva dopravy využití pro řidičské průkazy.

Vedle toho vzniklo jako součást projektu Centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy i univerzální rozhraní pro sdílení nereferenčních údajů z agendových informačních systémů pod názvem eGON Service Bus. Ten umožňuje na stejném principu a za stejných podmínek jako údaje ze základních registrů využívat na jednom místě i další údaje, ke kterým má daný uživatel oprávnění. Ten, kdo takové údaje na rozhraní eGON Service Bus publikuje, má zároveň kontrolu nad oprávněními k přístupu k publikovaným údajům. Uživatelům tak odpadnou náklady spojené s propojováním jednotlivých informačních systémů navzájem případně se získáváním takových údajů vlastními prostředky.

V této souvislosti Správa základních registrů aktuálně provádí průzkum možností publikace a zájmu o využívání údajů, které spravují úřady ve svých informačních systémech.

Kromě nových služeb, jejichž cílem je zjednodušit a zlevnit výkon agend a chod úřadů, připravujeme také univerzální nástroj, který umožní nabízet novou úroveň online služeb, jež budou moci využít státem garantované a bezpečné možnosti prokázání totožnosti na dálku. V rámci projektu MORIS aktuálně pracujeme na vývoji systému pro elektronickou identifikaci v podobě tzv. národní identitní autority.

V současné době vzniká nutný legislativní podklad, na základě kterého bude možné jako nosič elektronické identity občana využívat občanské průkazy s čipem. Tím bude možné přihlásit se díky národnímu identitnímu prostoru i ke službám, které vyžadují nejvyšší stupeň důvěryhodnosti při autentizaci uživatele.

Tento nástroj bude jednoduše a univerzálně využitelný i pro přihlašování k existujícím i připravovaným portálům a online službám centrálních i samosprávných úřadů. Vznikne tak systém, kdy na jedné straně bude bezpečný klíč k elektronickým službám státu v podobě občanky s čipem a identifikačním certifikátem, na druhé straně důvěryhodné služby veřejné správy a mezi tím národní identitní autorita, která provede online ověření totožnosti a doručí poskytovateli služby údaje, ke kterým dal uživatel souhlas. Systém ale umožní ověření identity i pomocí jiných prostředků, ať už třeba pomocí přihlášení do datové schránky, nebo i způsoby, které budou chtít nabídnout komerční subjekty.

Jelikož je národní identitní autorita budována v parametrech daných evropským nařízením eIDAS, bude možné pomocí občanky s čipem v budoucnu využívat i online služby ve všech členských zemích EU. A naopak služby české veřejné správy se do konce září 2018 musí připravit na to, že jejich agendu může potřebovat využít i kterýkoliv jiný občan EU. Rozšíření možnosti úplné nebo částečné elektronické obslužnosti v maximu životních situací je leitmotivem všech souvisejících strategií a vládních úkolů, ale hlavně je po takových službách ve společnosti poptávka. To dokazuje například vznik iniciativy 202020, která si dala za cíl motivovat jak ICT firmy, tak i úřady k vzniku nových online služeb, ale i zájem, který provází zavádění nových online služeb v zahraničí.

Autor je ředitel Správy základních registrů.

Ing. Michal Pešek

TOPlist
TOPlist