K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní konference Venkov 2016 se konala v Litoměřicích

Datum: 27. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Regiony

Ústecký kraj je energetická a chemická základna naší země s krajinou povrchových dolů a tepelných elektráren. Je zde 354 sídel, z nich 46 má statut města a žije v nich přibližně 80 % obyvatelstva na 20 % plochy kraje. Opačným poměrem lze pak charakterizovat venkov Ústeckého kraje.

Venkov 2016

V centru nejúrodnější části kraje, zvaném Zahrada Čech, ve městě Litoměřice, se v říjnu konal již 8. ročník Národní konference Venkov 2016, největší setkání partnerů venkova v České republice. Program plenárního zasedání i workshopů se zaměřil na člověka, bez kterého by venkov se svými ostatními atributy venkovem nemohl být.

Zástupci veřejných, neziskových i soukromých organizací celostátní, regionální i místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova letos nově u kulatých stolů hledali pro náš venkov řešení nejdůležitějších témat vymezených manifestem Evropského venkovského parlamentu. Rovněž se uskutečnily exkurze ve čtyřech trasách Ústeckého kraje.

Mottem konference bylo téma Venkov v hlavě. Každý z nás něco pamatuje – má „v hlavě“ několik stovek nebo i tisíc lidí, které zná z rodiny, ze školy, z práce nebo je jen tak prostě potkává ve své obci či městě a zná je jen podle obličeje nebo postavy. Jsou to jeho potenciální kamarádi, partneři, dodavatelé, řemeslníci a další přátelé. Ve velkém městě je člověk mnohdy ani nedokáže najít, na venkově jsou tito lidé „z hlavy“ daleko blíž. Je možné s nimi spolupracovat, aby i ten nejmenší kout našeho venkova našel identitu a stal se důstojným místem pro život.

Program konference

Národní konference Venkov 2016
Národní konference Venkov 2016

Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče. Generálním partnerem byla Evropská unie prostřednictvím programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství a Celostátní síť pro venkov, Ústecký kraj, město Litoměřice a Spolek pro obnovu venkova ČR, zejména členům krajské organizace SPOV je třeba poděkovat za pečlivou přípravu a úspěšný průběh konference.

Plenární zasedání první den dopoledne vyslechlo úvodní vystoupení náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče na téma Politika rozvoje venkova, který zdůraznil mj. priority společné zemědělské politiky, kam patří péče o krajinu, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, efektivní využívání energií, nákladově efektivní podnikání na venkově a vybudování zázemí prosperujícího venkova. Zazněly rovněž referáty k pěti workshopům, které byly zaměřeny na jednotlivé zájmové oblasti venkovského života. O významu rodinných farem na venkově hovořil Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR. Na téma Rodina základ státu a škola základ života promluvil prof. Petr Piťha, jehož vystoupení publikujeme v plném znění na následujících stránkách. Úvodem k třetímu workshopu bylo vystoupení senátora Radko Martínka na téma Subsidiarita. Referát Víceúrovňová správa přednesl náměstek ministra vnitra Josef Postránecký úvodem k čtvrtému a pátému workshopu.

Odpolední worshopy probíhaly ve dvou fázích. Nejprve zazněly krátké referáty na dané téma a v druhé části probíhala diskuze u kulatých stolů a účastníci nakonec předložili své návrhy plénu konference k přijetí závěrů.

Témata jednotlivých workshopů:
 1. Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech
 2. Svoboda – duchovní oblast
 3. Právo a politika
 4. Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky
 5. Životní prostředí a kulturní dědictví
Z jednání workshopu č. 3 Právo a politika
Z jednání workshopu č. 3 Právo a politika

Druhý den dopoledne byl věnován exkurzím, které proběhly po čtyřech trasách. Podřipsko představilo rodinou farmu ve Vražkově, na farmě v Mnetěši viděli účastníci gendrový zdroj a v Židovicích navštívili pštrosí farmu. Trasa na Lounsko začala na Nechanické přehradě, ve Slavětíně na rodinné farmě bylo k vidění robotické dojení krav a v ZD Klapý zase protierozní opatření. Trasa na Litoměřicko a Úštěcko zavítala do Ploskovic, obce, která je držitelem Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku a představila rodinné vinařství, v Držovicích účastníci navštívili kozí farmu a v Úštěku byla prohlídka zrekonstruované památky Kalvárie Ostré a návštěva historického centra. Čtvrtá trasa Lovosicko začala v obci Malé Žernoseky, která je úspěšná v soutěži Vesnice roku, byla zde prohlídka vinařství Sv. Tomáše, obec Třebívlice představila úspěšnou truhlářskou dílnu, těžbu českého granátu a v Želechovicích viděli návštěvníci řízenou skládku odpadu, kompostárnu a recyklaci stavebních odpadů.

Závěrečné plenární zasedání provedlo shrnutí jednotlivých exkurzí, vyslechlo teze o budoucnosti rozvoje venkova a projednalo návrhy na závěry Národní konference Venkov 2016. Diskutovalo se nejen o otázkách rozvoje venkova, ale diskutující se zaměřili také na aplikaci závěrů druhého Evropského venkovského parlamentu do našeho prostředí.

Závěry konference

 1. Rozšířit podporu obcí a spolků v PRV.
 2. Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.
 3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
 4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině, v sídlech, v podzemí i na povrchu.
 5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají.
 6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).
 7. Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.
 8. Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její kvality.
 9. Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
 10. Posílit prestiž venkova.
 11. Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.
 12. Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard).
 13. Posílení respektování demokratických hodnot.
TOPlist
TOPlist