K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

IROP v číslech: Kolik bylo zatím podáno žádostí? O které výzvy je největší zájem?

Datum: 14. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Dotace

V červenci 2015 byly vyhlášeny první výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Tyto výzvy se týkaly rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Od té doby bylo vyhlášeno už skoro 60 výzev zaměřených na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Ke konci října 2016 nabízel IROP žadatelům možnost ucházet se o evropské dotace v 57 výzvách, které svým zaměřením pokrývají širokou paletu témat. Do konce roku 2016 bude vyhlášeno ještě dalších 9 výzev (pro integrované nástroje) a na rok 2017 je v plánu vyhlášení dalších 23 výzev.

Největší zájem byl o dotace pro IZS

Nejvyšší počet žádostí byl přijat v rámci 19. výzvy IROP „Technika pro Integrovaný záchranný systém“, která je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz nebo také výkon činností záchranných složek spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem nebo haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. V rámci této výzvy přijalo Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum), které má na starosti administraci IROP, celkem 355 žádostí. Ty svým objemem ve výši necelých 4,2 mld. Kč výrazně překročily alokaci výzvy, která činila 1,5 mld. Kč). Příjem žádostí v této výzvě měl být ukončen v prosinci 2017, ale vzhledem k velké poptávce byl ukončen již 13. června 2016.

Nejvyšší alokaci má první vyhlášená výzva „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, která činí 11 mld. Kč. Cílem je podpora projektů krajů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Centrum pro regionální rozvoj ČR k 21. říjnu 2016 eviduje 2156 žádostí o podporu z IROP. Podmínkám vyhlášených výzev z tohoto počtu vyhovělo 724 projektů. Z toho 445 bylo doporučeno k financování, a již k 252 projektům ve všech krajích České republiky (kromě Prahy, která má vlastní program) byl vydán právní akt a byla zahájena realizace projektů.

Podmínkám výzev nevyhovělo 535 žádostí, u kterých nebyly splněny formální náležitosti a podmínky přijatelnosti nebo nevyhověly ve věcném hodnocení. Zbylé žádosti jsou stále v hodnocení nebo u nich ještě hodnocení nebylo zahájeno. Vůbec nejvyšší počet žádostí podali žadatelé ve Středočeském (276), Jihočeském (221) a Moravskoslezském kraji (218).

Integrované nástroje

V průběhu října 2016 byly vyhlášeny první výzvy pro území Integrované teritoriální investice (ITI).

Integrované nástroje jsou novinkou programového období 2014–2020 a tvoří takřka 30 % celkové alokace IROP. Účelem těchto nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Aktuálně vyhlásil Řídicí orgán IROP osm výzev pro nositele integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ (Integrované plány rozvoje území) zaměřené na zlepšení infrastruktury předškolního vzdělávání, zlepšení stavu silnic II. a III. třídy a dopravních systémů a podporu kultury (památky, muzea a knihovny).

Do integrovaných nástrojů rovněž spadá Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), který má v IROP vlastní prioritní osu č. 4. V současnosti jsou v rámci této prioritní osy vyhlášeny 3 výzvy, které jsou zaměřeny na kulturu, územní plánování a udržitelnou dopravu a jsou určeny pro tzv. místní akční skupiny (MAS). Do konce roku 2016 se počítá s vyhlášením dalších devíti výzev IROP pro integrované nástroje. Na tyto výzvy budou navazovat výzvy nositelů ITI, IPRÚ a MAS, do kterých se mohou hlásit žadatelé, kteří spadají do lokalit vymezených pro jednotlivé integrované nástroje.

Více informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
je zprostředkujícím subjektem Integrovaného operačního programu IROP. Provádí kontrolní a poradenskou činnost předkládaných projektových záměrů – na pracovištích v každém krajském městě jsou zájemcům k dispozici specialisté připraveni poskytnout relevantní informace o programu IROP. S administrací projektových záměrů má Centrum bohaté zkušenosti, za dobu své existence pomohlo příjemcům zrealizovat tisíce projektů, které výrazně zvýšily kvalitu života v České republice.
Více informací o naší činnosti najdete na www.crr.cz
TOPlist
TOPlist