K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Otevřená data ve veřejné správě

Datum: 3. 2. 2017, zdroj: VSOL 5/2016, rubrika: Veřejná správa online

Každý úřad při své činnosti sbírá, zpracovává, generuje a uchovává velkou řadu informací, dnes již téměř výlučně v elektronické podobě. Jedním z oborů, který se celosvětově nejrychleji rozvíjí a generuje obrovské množství pracovních příležitostí a hlavně řadu dostupných a užitečných služeb, je digitální ekonomika.

Otevřená data

Základní surovinou tohoto odvětví jsou data a lidská schopnost přicházet s novými nápady. Mobilní a webové aplikace, které nám během několika kliknutí zobrazí předpověď počasí nebo možné dopravní spojení jsou dnes pro většinu lidí samozřejmou součástí života. Nic takového by nebylo nikdy možné bez jednoduše přístupných a snadno zpracovatelných údajů, které dávají veřejné instituce zdarma k dispozici. Dochází tak k několikanásobnému zhodnocení veřejných prostředků vynaložených v souvislosti s pořízením těchto dat, služba veřejnosti tak dostává z tohoto pohledu úplně jiný rozměr. Aby bylo možné tato data jednoduše využít a pracovat s nimi, musí existovat v podobě, která to umožní. Taková data označujeme jako otevřená (z angl. open data). Otevřenost v tomto případě znamená, že jsou data jednoduše dostupná online, jsou strojově čitelná a jejich využití není nijak omezeno.

Téma otevřených dat bylo ještě před několika lety doménou spíše odborných a akademických kruhů, avšak podle studie Evropské komise o otevřených datech z letošního roku patří Česko společně s Irskem a Slovenskem mezi nejdynamičtěji se rozvíjející země evropské osmadvacítky. Tento fakt je z velké části výsledkem aktivit ministerstva vnitra, pro které je toto téma jednou z priorit v rámci elektronizace veřejné správy. Cílem těchto aktivit je od začátku maximální usnadnění zveřejňování otevřených dat tak, aby tato přínosná činnost byla pro všechny instituce co nejjednodušší a spojena s minimem dalších nákladů.

„V současnosti existuje podrobná metodika publikace otevřených dat včetně tzv. vzorových publikačních plánů pro všechny typy a úrovně veřejných institucí. Pro zájemce organizujeme desítky seminářů a školení, na Portálu veřejné správy je zveřejněn Národní katalog otevřených dat, kde je dnes publikováno více než 46 tisíc datových sad a toto číslo stále roste.“ přibližuje aktivity vnitra národní koordinátor otevřených dat Michal Kubáň.

Právě Národní katalog otevřených dat je místem, kde jsou přehledně registrována všechna dostupná otevřená data české veřejné správy. Nutnost zavést jednotná pravidla a standardy do této problematiky vedla k tomu, že otevřená data, povinnost jejich publikace a Národní katalog mají nově své místo i v právním řádu jako součást zákona o svobodném přístupu k informacím.

V přípravě je i výčet konkrétních typů informací, které budou muset orgány státní správy zveřejňovat povinně. Některá města a obce se zveřejňováním svých dat začaly s předstihem a nezávisle na vládní intervenci. „Mezi prvními byla města jako Děčín, Bohumín, Ostrava, Praha, Opava a další se stále přidávají. Někteří jsou naopak názoru, že si vystačí s publikací smluv a faktur, přitom mají k dispozici mnohem zajímavější a přínosnější datové sady,“ dodává Kubáň.

Obecně platí, že co není tajné nebo z nějakého zákonného důvodu neveřejné, mělo by být dostupné, protože právě propojováním zdánlivě nesouvisejících informací může vzniknout něco nového. „Často citovaný výrok Rufuse Pollocka, ředitele Open Knowledge Foundation, že nejzajímavější využití vašich dat obvykle vymyslí někdo jiný, v praxi funguje spolehlivě. Stačí jednoduchý nápad na chytré propojení dat, která se zatím ještě nepotkala. A mohou to být i data z malé obce, která zapadnou do mozaiky, která ve svém důsledku v podobě nové služby přispěje ke zkvalitnění života celého regionu“ vysvětluje výhody otevírání dat Kubáň.

Význam otevřených dat spočívá zejména v tom, že tvůrci webových, mobilních či jiných softwarových aplikací, datoví analytici, statistici, novináři, vědci a výzkumníci je mohou snadno opakovaně používat pro vytváření nových komerčních i nekomerčních služeb, které slouží široké veřejnosti a provoz komerčních služeb navíc generuje dodatečné daňové příjmy. A že jde o nezanedbatelné částky dokládají i renomované zahraniční studie, podle kterých jen v roce 2016 v soukromém sektoru v rámci EU vznikne v souvislosti se stimulací ekonomiky založené na otevřených datech 75 tisíc nových pracovních míst, a tento trh vygeneruje 55,3 miliard EUR s předpokladem dalšího růstu do roku 2020 o 37 %.

Veškeré informace o otevřených datech je možné nalézt na opendata.gov.cz.

Pavel Novák, MV ČR

TOPlist
TOPlist