K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Důležité je dostat výhody elektronizace veřejné správy k občanům tak, abychom jim co nejvíce usnadnili kontakt s úřady

Datum: 3. 3. 2017, zdroj: VSOL 1/2017, rubrika: Veřejná správa online

říká v rozhovoru VSOL koordinátor digitální agendy ČR, státní tajemník pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Prouza, MBA, a vypočítává úspěchy posledních měsíců.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti
Co považujete za největší úspěch v oblasti digitální agendy ČR za dobu, kdy jste koordinátorem?
Podařila se nám spousta věcí, těžko mohu vypíchnout jen jeden úspěch. V první řadě jsme se zasadili o jmenování nových odborníků na IT právo do Legislativní rady vlády a Komise pro hodnocení dopadů regulace. Nyní se připravuje návrh metodiky, která bude obsahovat hlavní principy pro vytváření „digitálně přívětivých“ zákonů.
V září jsme taktéž spustili webové stránky koordinátora digitální agendy digiczech.eu, na kterých naleznete kromě aktuálních informací ze světa digitální agendy také zmiňovaný Akční plán a průběžné informace o pokroku ve stanovených opatřeních. Dokončujeme právní analýzu ke sdílené ekonomice, která se zabývá připraveností právního rámce na nové formy podnikání, jako jsou Uber, Airbnb nebo Zonky. V oblasti elektronizace veřejné správy byla spuštěna Iniciativa 202020. Díky ní se podařilo zmapovat online služby poskytované státem občanům (již funkční i ty plánované) a stejné mapování proběhlo na úrovni krajů a nyní plánujeme tento model rozšířit na úroveň měst a obcí.
V oblasti otevřených dat spolupracujeme s Fondem Otakara Motejla a Ministerstvem vnitra ČR. Připravili jsme dotazník „Wishlist“ nejžádanějších dat k otevření. Prostřednictvím tohoto dotazníku lze zasílat náměty na data, která by měla být publikována ve formátu otevřených dat.
Za velmi důležitý krok považuji také to, že vláda schválila Národní plán rozvoje sítí nové generace a zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikací. Jejich implementace v praxi podpoří výstavbu sítí nové generace, které zvýší míru dostupnosti kvalitního vysokorychlostního připojení domácností a podnikatelů k internetu a v konečném důsledku podpoří hospodářský růst České republiky.
Jste jednou z hlavních tváří Iniciativy 202020 – kam se její aktivity posunuly od září, kdy byla oficiálně představena?
Během podzimu loňského roku jsme zmapovali služby, které stát poskytuje občanům a firmám online. Toto mapování jsme provedli také na úrovni krajů. Ukázalo se, že těchto služeb máme opravdu hodně – více než 700. Bohužel o nich ale téměř nikdo neví, propagace byla v minulosti věcí, na kterou nikdo nekladl důraz. Změnit povědomí Čechů o tom, co všechno jim stát nabízí online, je jeden z mých velkých úkolů v roli digitálního koordinátora. Přehled služeb, které jsme zmapovali, najdete na www.202020.cz. Nyní pracujeme na jejich klasifikaci tak, aby byly pro občany a firmy co nejlépe využitelné.
Jaký je váš pohled na „boom“ v oblasti chytrých měst a obcí, není v současné době termín „smart“ trochu zneužívaný?
Koncept chytrých měst a řešení je pro mě důležitou součástí digitalizace. Ačkoliv jsme v Česku teprve na začátku, stále více měst a obcí se o smart řešení snaží, což je mi velmi sympatické. Samotný pojem „smart“ mi nepřijde zneužívaný, naopak města si začala uvědomovat, že je potřeba moderní technologie přenést do každodenního života občanů. My takový rozvoj chceme podporovat, aktuálně chystáme ve spolupráci s O2 a Českou spořitelnou soutěž Chytrá adresa, ve které se česká města mohou přihlašovat se svými projekty, díky kterým jsou „smart“. Chceme tím přilákat pozornost ostatních měst a zároveň upozornit veřejnost na to, že online jízdenky, parkování či efektivní nakládání s odpadem už není sci-fi.
S oblastí digitalizace společnosti je spojován také termín Průmysl 4.0 – koordinujete aktivity i v této oblasti?
Nástup čtvrté průmyslové revoluce, která souvisí s digitalizací průmyslu a využíváním moderních technologií, je samozřejmě i jedním z témat mé koordinace. V rámci ČR mluvíme o aspektech aktivit 4.0 jako o Společnosti 4.0, digitalizace nezasáhne pouze průmysl, ale i trh práce a vzdělávání. Postupem času se čtvrtá průmyslová revoluce začne „přelévat“ i do dalších oblastí. Je proto důležité, aby koordinace a následná opatření byly plánovány v co nejširší shodě a provázanosti s jednotlivými oblastmi. Nyní připravujeme společný koordinační mechanismus s názvem Aliance Společnost 4.0, kde se budou scházet zástupci státní správy, hospodářských a sociálních partnerů, zástupci akademické obce i soukromé sféry. Roli státu však vidím pouze v zapojení v oblastech, kde je to efektivní a žádané – to znamená například právě v reformě školství a přípravě na změny na trhu práce.
Co byste přál českému e-governmentu do roku 2017?
Po více než půl roce koordinování digitální agendy za sebou máme spoustu práce. Českému e-governmentu přeju, aby se nám podařilo dotáhnout naše projekty do konce a výhody elektronizace veřejné správy dostat k českým občanům tak, abychom jim co nejvíce usnadnili kontakt s úřady.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

TOPlist
TOPlist