K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 21 IROP „Muzea“

Datum: 3. 3. 2017, zdroj: CRR ČR, rubrika: Dotace

Praha – Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení projektů podaných žadateli o finanční podporu ve výzvě č. 21 „Muzea“, která je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva byla zaměřena na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v celé České republice mimo území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Tři největší projekty jsou plánovány na území Moravskoslezského kraje, zatímco nejvíce projektů bude realizováno v Jihomoravském kraji. Krkonošské muzeum Jilemnice připravilo nejmenší, pro daný region však významný projekt – jeho cílem je rozšíření expozice v bývalém zámku hraběcího rodu Harrachů, digitalizace sbírek, zlepšení ochrany sbírkových předmětů a zajištění zázemí pro badatele.

V Ostravě vznikne pobočka Národního zemědělského muzea, kam se přesunou exponáty z nevyhovujících depozitářů (bývalé vojenské základny) v Čáslavi. Ve třetím největším městě naší republiky dosud neexistovalo muzeum zřizované státem. Expozice potravinářství, které zatím není v České republice ucelenou formou prezentováno, by měla tento stav změnit.

Projekt „Muzeum automobilů Tatra“ nabídne v rekonstruované průmyslové hale průřez programem výroby od počátku až do současnosti. Oproti stávajícímu počtu 60 kusů budou návštěvníci moci shlédnout až 100 kusů exponátů. Expozice bude interaktivní a přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Slezské zemské muzeum připravilo projekt na vybudování nové skleníkové expozice nesoucí jméno zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela v areálu Arboreta Nový Dvůr. Vzácné přírodovědné sbírky jsou od roku 2000 umístěny v nevyhovujících podmínkách a mnohé z nich od té doby nebyly veřejně prezentovány. Kromě záchrany vzácných botanických sbírek tak dojde k efektivní prezentaci předmětů spojených s osobností J. G. Mendela a rozvoji edukační i výzkumné činnosti Slezského zemského muzea.

Zachování muzejních sbírek je nezbytné k pochopení vývoje naší společnosti, ale v minulosti byla tato oblast mnohdy podfinancována. K oživení mnoha sbírek může pomoci právě program IROP, který podporuje vznik moderních depozitářů, účinnější ochranu sbírek a příznivější zázemí pro návštěvníky. Návštěvníci si budou moci rozšířit své znalosti zábavnou formou; vzniknou také nová pracovní místa v regionech. Na ukončenou výzvu „Muzea“ by mělo v srpnu navazovat vyhlášení výzvy IROP „Muzea II“ s předpokládanou alokací 900 mil. Kč.

Dana Fürstová

TOPlist
TOPlist