K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Využití evropských fondů

(Informace MMR 3/2017 II.)

Datum: 28. 6. 2017, zdroj: OF 3/2017, rubrika: Dotace

Ve výzvách je 85 % alokovaných zdrojů

V Praze zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, výkonná místopředsedkyně Rady.

„Seznámila jsem vládní kolegy se stavem čerpání evropských fondů a hodnocení rizikovosti na úrovni jednotlivých programů za uplynulý rok, včetně plánů na snížení identifikovaných rizik,“ uvedla k jednání ministryně Karla Šlechtová. Celkem bylo od počátku programového období do 30. dubna 2017 zpřístupněno žadatelům napříč všemi 10 programy 512,8 mld. Kč (příspěvek EU) ve 499 výzvách. Tato částka představuje 84,2 % hlavní alokace celého období. Příjemci evropských dotací mají smluvně přiděleno formou tzv. právních aktů a rozhodnutí o podpoře více než 159,8 mld. Kč, což činí 26,2 % vyjednaných prostředků. Na jejich účty bylo doposud vyplaceno 42,8 mld. Kč (7 % hlavní alokace). „V rámci hodnocení rizikovosti jednotlivých programů jsme zaznamenali pozitivní trend a většina programů spadá do kategorie středně rizikových. Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dokonce mezi programy s nízkým rizikem. Naopak OP Praha – pól růstu ČR se jako jediný řadí mezi vysoce rizikové programy,“ doplnila Šlechtová. Rada dále projednala návrh technické revize Dohody o partnerství v podobě, v jaké byla schválena vládou společně s Výroční zprávou o implementaci Dohody za rok 2016.

Komunitně vedený místního rozvoj

MMR vyhlásilo již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Nová výzva je určena pouze místním akčním skupinám (MAS), jimž nebyly schváleny žádosti podané v předchozích dvou výzvách. „Realizaci své rozvojové strategie již zahájilo 84 úspěšných Místních akčních skupin, jež mají svou strategii schválenou od řídicích orgánů příslušných programů Evropských strukturálních a investičních fondů,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová. ČR má z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“. Tato metoda umožňuje lepší zacílení podpory podle místních potřeb. Veškeré náměty a projekty by totiž podle tohoto principu měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS, jejichž základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

V rámci realizace strategií Komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé z území místních akčních skupin žádat o podporu integrovaných projektů ze čtyř programů Evropských strukturálních a investičních fondů – Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství).

Žádosti o podporu lze podávat do 30. června 2017.

Výzva zaměřená na hromadnou dopravu

MMR vyhlásilo již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů.

„Navazujeme na úspěšnou výzvu z minulého roku, prostřednictvím které vznikne nebo bude rekonstruováno 23 terminálů a téměř 1400 parkovacích stání pro automobily. Ulehčí se tak životy občanů, kteří dojíždějí do zaměstnání či za službami,“ uvádí Karla Šlechtová.

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Projekty lze realizovat na území celé ČR kromě hl. m. Prahy. Některé projekty z předchozí výzvy jsou již v realizaci, například autobusové nádraží před železniční stanicí v Kolíně, autobusové nádraží v Blansku nebo přestupní terminál v Českém Krumlově. Pro žadatele je připraveno téměř 570 milionů korun z prostředků EU. Žádosti lze podávat do 27. září 2017.

Úprava pravidel po roce 2020

Na jednání Rady pro obecné záležitosti v Lucembursku ministryně Šlechtová připomněla význam politiky soudržnosti a jejích fondů a současně zdůraznila klíčové oblasti, ve kterých je třeba upravit pravidla pro čerpání evropských fondů v období 2020+.

„Společně s ostatními zeměmi střední Evropy se shodujeme na potřebě omezit přebujelou regulaci, zjednodušit a harmonizovat pravidla pro čerpání evropských dotací a investice efektivněji zacílit,“ uvedla ministryně Šlechtová. Téma politiky soudržnosti je aktuální nejen s ohledem na Brexit, ale především na probíhající přípravu víceletého finančního rámce EU (sedmiletého rozpočtového plánu EU). Česká republika vstupuje aktivně do diskuze na evropské úrovni o budoucí podobě politiky soudržnosti a MMR k tomu připravuje relevantní analýzy a koordinuje jednání k vytvoření Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 v ČR. Radu ve formaci pro obecné záležitosti (GAC) tvoří ministři všech členských států zodpovědní za příslušnou agendu na národní úrovni. Rada koordinuje přípravy zasedání Evropské rady a je odpovědná mimo jiné za přijímání víceletého finančního rámce (sedmiletého rozpočtového plánu EU).

Převis žádostí o podporu školství

Trojnásobný převis žádostí je ve dvou výzvách zaměřených na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, vzdělávacích a školících center. O více půl miliardy korun se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. Kč.

„Projekty jsou předloženy napříč celou Českou republikou, od Aše až po Ostravu. Spektrum zaměření projektů je velmi široké a zahrnuje záměry od uměleckého kovářství až po rozvoj digitálních technologií a průmyslu 4.0. V projektech jsou zahnuty zejména modernizace odborných učeben, laboratoří a nákup technického vybavení. Mezi žádostmi jsou také projekty na vybudování environmentálních vzdělávacích center,“ uvedla ministryně Šlechtová. Mezi nejaktivnější žadatele se řadí města a obce, která registrovala celkem 80 projektů a žádají za své organizace o podporu na rozvoj center vzdělávání. Zajímavým záměrem může být například projekt pod názvem „Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“ z města Police nad Metují či „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“ ve Žďáru nad Sázavou. 37 projektů předložili různé školy a školská zařízení a dalších 9 je zaregistrováno od domů dětí a mládeže.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Příjem žádostí do obou výzev zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (výzvy IROP č. 56 a 57) byl nyní ukončen a v následujících měsících budou hodnoceny pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR.

Odstranění bariér

Téměř 14 milionů korun rozdělí MMR mezi projekty určené k odstranění bariér. Pomůže tak městům a obcím, které chtějí vyjít vstříc občanům s pohybovým handicapem. Dotace putují mezi 8 projektů v různých částech České republiky.

„Dotace pomohou vybudovat například plošiny u vstupů do obecních a městských úřadů a odstranit bariéry, které jsou omezením pro naše handicapované občany. Mnoho lidí ani netuší, jak může být pro někoho náročné dostat se pouze z jednoho místa na druhé,“ uvedla ministryně Šlechtová.

Odstranění bariér se dočkají například dva městské úřady v Ústeckém kraji, a to ve městech Meziboří a Šluknově, dále například v Rousínově v Jihomoravském kraji či v obci Otice na Opavsku. Program Bezbariérové obce se skládá ze dvou podprogramů (podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a budovách městských a obecních úřadů a podprogram Euroklíč). Oba podprogramy jsou zaměřeny buď na řešení komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech, anebo na dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu. Projekty, kterým byla přiznána dotace z programu Bezbariérové obce od roku 2017, prošly schválením bezbariérových tras Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Seriál Informace MMR 3/2017

  1. Návštěva Číny otvírá nové možnosti, 27. 6. 2017
  2. Využití evropských fondů, 28. 6. 2017 (právě čtete)
  3. Podpora obcím, 29. 6. 2017
TOPlist
TOPlist