K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přístupnost je téma pro nás všechny

Datum: 18. 8. 2017, zdroj: VSOL 3/2017, rubrika: Veřejná správa online

Dnes si ode mě přečtete článek na jiné téma, než jste zvyklí. Budeme se bavit o „přístupnosti“ a to zpočátku z docela širokého úhlu. Dnešní pojetí přístupnosti shrnuté takovým hezkým českým výrazem „governance accessibility“ se zdaleka neomezuje jen na vám dobře známou přístupnost webů. Jde totiž o přístupnost celé veřejné správy i veřejných služeb.

Dnes tedy ne o mém obligátním e-governmentu, ale o tématu neméně závažném a potřebném. Většina z vás ví, že já sám jsem nevidomý, ale především, že se věnuji něčemu, co se nazývá „governance accessibility“ – což je oblast přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb. Pod tímto docela kostrbatým názvem si můžete představit zjednodušeně to, abychom ve veřejné správě a ve veřejných službách sloužících všem udělali všechno proto, aby se s těmito službami a s informacemi mohli seznamovat a mohli je plně využívat právě i osoby se zdravotním postižením. Asi každému je jasné, že zdravotně postižení mají určité znevýhodnění při získávání a využívání informací, ale také při využívání jinak běžně použitelných služeb. Samozřejmě existují i služby, u kterých přístupnost a použitelnost zajistit prostě nelze. Prostě nemůžeme vyžadovat po státu, aby nevidomému dal řidičský průkaz, nebo něco podobně nesmyslného. Na druhou stranu rozhodně můžeme vyžadovat po státu, aby nevidomému zajistil přepravu veřejnou dopravou, a především aby takovou přepravu zajistil lidem se zhoršenou pohyblivostí nebo s omezením pohybu způsobeným třeba jejich vozíkem. Doprava je mimochodem právě jednou z klíčových oblastí, kterými se v této chvíli zabýváme. Přístupnost veřejné správy a veřejných služeb je nutná proto, aby i osoby se zdravotním postižením mohli všechno dělat na plnoprávném základě jako ostatní a měli tak opravdu rovné příležitosti. Nad některými základními principy se již před několika lety shodla EU a postupně se dostávají i do jednotlivých harmonizačních směrnic a legislativ EU, ale především jednotlivé členské státy se je snaží obecně naplňovat na svojí úrovni.

Popišme si tady 10 základních principů této obecné přístupnosti a governance accessibility:

  1. Rovné šance a rovný přístup
  2. Rovné možnosti práva a jeho dosažení
  3. Rovný přístup k veřejným i komerčním službám
  4. Liniová bezbariérovost
  5. Bezbariérová doprava
  6. Přístupné informace nejen veřejné správy
  7. Přístupné a použitelné služby včetně těch elektronických
  8. Podpora osob se zdravotním postižením
  9. Zabránění a předcházení diskriminaci
  10. Pozitivní kompenzace a integrace

V podmínkách České republiky jsou některé z těchto principů již obecně naplňovány, ale samozřejmě v každé z těchto 10 oblastí máme určitě co dohánět. I když na druhou stranu zase bychom se neměli úplně podceňovat, něco nám funguje lépe než okolním státům. ČR je kupříkladu tahounem v oblasti přístupnosti informací, a to jak na úrovni informací ve veřejné správě, kde například také díky našim odborníkům byla koncem loňského roku konečně po několika letech schválena příslušná evropská harmonizační směrnice, tak ale i u technologií s veřejnou správu nesouvisejících, příkladem mohou být třeba i technologie Google, na zlepšování jejichž přístupnosti naši odborníci také intenzivně pracují.

Ale vraťme se do veřejné správy. Zejména pro municipality jsou zde klíčové úkoly, se kterými je třeba se vypořádat – někde to jde lépe a někde jsou rezervy větší. Veřejná správa si požadavky OZP uvědomuje, ale mnohdy není tak snadné je splnit, no a někdy se také bohužel na to prostě zapomene. Je to oblast složitá, od potřeby zajistit komunikaci s neslyšícími při úředních jednáních, přes přístupnost informací (na kterou jsme si už zvykli), přes přístupnost dokumentů (což je stále kamenem úrazu), až ale třeba po městskou dopravu.

Právě doprava je nesmírně zajímavou a potřebnou oblastí, určitě se k tomu někdy vrátíme. Nicméně tentokrát zůstaňme v obecné rovině. Na obcích a ve městech se toho dá dělat spousta. Je to pochopitelné, protože právě na obec chodí lidé nejčastěji a vyřizují si věci jim nejbližší. Samozřejmě u specifických agend stále zůstávají i specifické úřady, třeba agenda práce je a má být na Úřadě práce, ale zrovna sociální agendy jsou krásným příkladem, kde může hendikepovaným jejich obec být nápomocna víc, než si neznalí představují. Na obci se totiž vykonává řada částí sociálních agend jako takových, ale také pracovníci sociálních odborů jsou často ti, ke kterým se lidé v tíživé sociální situaci obracejí jako na první místo a úředníci obcí a měst jsou často ti, kteří radí, jak situace řešit a pomáhají občanům i s jednáními s ústředními správními úřady. A nejen to. Také tahle vlastně tak trochu poradenská činnost je i pro lidi s hendikepem docela důležitá.

Ale na obcích se má dělat víc. Je třeba, aby se obce zejména systematicky připravovaly na komunikaci a spolupráci s OZP, což neznamená jen bezbariérový přístup na samotný úřad, ale třeba právě i komunikaci s neslyšícími, či rozmýšlení nějaké komplexnější plánované koncepce, jak naplňovat potřeby a požadavky OZP v daném městě. Samozřejmě tohle se už týká především větších měst. Především je ale nutno na to myslet a zabývat se tím.

Věnujeme se tomu i na vládní úrovni, kde již dlouho funguje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, v loňském roce pod tímto výborem vznikla Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, tento příšerný název tak trochu familiárně zkracujeme jako OSGA (OS pro governance accessibility). Cílem je se téhle oblasti věnovat na národní úrovni systémově a systematicky. Členy OSGA jsou zástupci jednotlivých gestorů (od dopravy, přes bezbariérovost až po služby) a samozřejmě i zástupci zdravotně postižených. Kdo se chce o téhle zajímavé oblasti a o činnosti této odborné skupiny dozvědět více, může se mimochodem seznámit i se všemi podkladovými dokumenty a materiály.

Zajímavá pro obce může být v této věci třeba i soutěž Ministerstva vnitra ČR „Přívětivý úřad“, která již druhým rokem také zohledňuje oblast bezbariérového přístupu a faktické přístupnosti úřadu. Více o tom v příslušném článku na výše zmíněném portálu.

Michal Rada

TOPlist
TOPlist