K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Obnova sportovní infrastruktury, IROP a Podpora pro muzea

(Informace MMR 4/2017 II.)

Datum: 3. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Dotace

Obnova sportovní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo příjem žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Mezi obcemi do tří tisíc obyvatel, pro něž byla výzva určena, byl enormní zájem. Převis požadovaných finančních prostředků činí více než 644 milionů korun. Pro žadatele je připraveno 100 milionů korun.

„Obrovský zájem obcí o tuto výzvu nás utvrdil v přesvědčení, že naše strategie investovat do dětí a mladých lidí je správná a obce tyto dotace potřebují. Zároveň tím přispíváme k našemu dlouhodobému cíli, který vede k rozvíjení kvalitního života na venkově, aby nedocházelo k jeho vylidňování,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Žádosti o dotace bylo možné podávat do 18. srpna 2017. MMR eviduje 337 žádostí, nejvíce ze Středočeského kraje (52), dále z Jihomoravského kraje (47) a Zlínského kraje (41). Nejméně projektů si připravil Karlovarský kraj. Vyhodnocení žádostí proběhne do konce září.

Dotace bude využita především na rekonstrukci, modernizaci a vybudování hřišť či rekonstrukci a modernizaci tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy.

Dva tisíce projektů v IROP

V Integrovaném regionálním operačním programu se již úspěšně realizuje přes 2000 projektů, stovky dalších čeká na schválení. V IROP bylo již vyhlášeno 76 výzev v celkové hodnotě 111,5 mld. korun, což představuje 87 % alokace programu.

Ke konci srpna 2017 se podařilo kladně vyhodnotit 2 596 žádostí o podporu v celkové částce přesahující 44 miliard korun. „Velká většina plánovaných výzev IROP byla již vyhlášena. Nyní se soustředíme na vyhodnocení projektových žádostí a plynulou realizaci projektů. 39 výzev je právě otevřeno, lze tedy předkládat například žádosti na zateplování bytových domů, pořízení informačních systémů, rekonstrukci silnic II. a III. třídy, zlepšení podmínek pro cyklodopravu, přestupní terminály nebo polyfunkční komunitní centra“, říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

IROP jakožto multitematický operační program pokrývá 11 témat, z čehož plyne velmi široká škála podporovaných projektů. Jedná se o malé projekty v řádech statisíců, ale i velké investiční počiny v řádech stamilionů. Z oblastí podpory IROP to jsou například silnice II. a III. třídy a jejich rekonstrukce. Postupně obyvatelé naší země zaznamenávají obnovu a rekonstrukce základních a středních škol, nemocnic nebo kulturních památek či nová vozidla pro veřejnou dopravu nebo přestupní terminály. A to vše díky podpoře z IROP, jehož cílem je zlepšení kvality života obyvatel ve všech regionech.

Podpora pro muzea

Muzea České republiky se dočkají další podpory MMR. V rámci IROP byla vyhlášena výzva Muzea II, pro niž je připraveno 900 milionů Kč z prostředků EU. Celková alokace výzvy včetně podpory ze státního rozpočtu je pak přes jednu miliardu korun. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2018.

Vyhlášením této výzvy se reaguje na předchozí úspěch výzvy IROP Muzea, díky níž bylo podpořeno celkem 39 projektů za přibližně 1,646 miliardy korun. Jedná se například o projekt Moravskoslezského kraje Muzeum automobilů Tatra a další. Nejaktivnější a nejúspěšnější, co do počtu projektů, byli žadatelé v Jihomoravském kraji.

Příjemci podpory 76. výzvy IROP Muzea II. mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 tisíc návštěvníků. Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Finanční prostředky lze tedy čerpat například na rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci a výstavbu zázemí, zabezpečení a osvětlení objektů, zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, digitalizaci sbírek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků nebo odstraňování přístupových bariér. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2018.

Seriál Informace MMR 4/2017

  1. UN-Habitat, Navrhni projekt a Novela zákona o pohřebnictví, 2. 10. 2017
  2. Obnova sportovní infrastruktury, IROP a Podpora pro muzea, 3. 10. 2017 (právě čtete)
  3. Politika soudržnosti, Podpora cestovního ruchu a Integrované nástroje, 9. 10. 2017
TOPlist
TOPlist