K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Politika soudržnosti, Podpora cestovního ruchu a Integrované nástroje

(Informace MMR 4/2017 III.)

Datum: 9. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Dotace

Budoucnost politiky soudržnosti

MMR předložilo Vládě ČR materiál, jehož cílem je formulovat postoj ČR k budoucnosti politiky soudržnosti. Dokument Východiska pozice České republiky k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 definuje zájmy ČR, které je třeba prosazovat v rámci probíhající debaty o podobě politiky soudržnosti v dalším programovém období.

Evropské dotace mají pozitivní dopady na vývoj české ekonomiky. Více než třetina celkových vládních kapitálových investic byla uskutečněna z politiky soudržnosti.

Díky fondům EU došlo např. k vytvoření více než 100 tisíc nových pracovních míst, podařilo se modernizovat 90 % základních škol, rekonstruovat více než 3000 km silnic a podpora směřovala k 8,5 tisícům malých a středních podniků.

Výrazné přínosy politiky soudržnosti lze očekávat i v období 2014–2020. Je pro nás důležité, abychom i pro období po roce 2020 udělali maximum pro získání dalších prostředků. Klíčové je vyjednat s Evropskou komisi co nejjednodušší pravidla, a proto uvedený materiál hodnotí veškeré nástroje a postupy, zda se osvědčily či nikoli.

Česká republika se takto věnuje otázce budoucnosti politiky soudržnosti již od počátku roku 2015. Iniciativně vstupuje do debat na evropské úrovni a s předstihem připravuje pozici ČR i Národní koncepci pro nadcházející programové období.

Podpora cestovního ruchu

Jen za první pololetí přijelo do ČR 4,6 milionu turistů, což je o 13 % více než za stejné období loňského roku. Cestovní ruch tak tvoří 3 % českého HDP a každý turista jen v Praze utratí za tři dny pobytu přes 20 tisíc korun.

Převážná část zahraničních turistů v ČR navštíví jen Prahu a Český Krumlov. Ministerstvo pro místní rozvoj se proto zaměří na podporu jednotlivých regionů, aby se turisté dostávali více do všech krajů.

Podle sloganu Česko, země hojnosti mají být dle nového podpůrného projektu v oblasti cestovního ruchu podporovány a propagovány místní produkty a specifika regionů. Např. pivovarnictví na Plzeňsku, lázeňství na Karlovarsku, víno a folklór Jižní Moravy, technické unikáty jako sklárny či přehrada Dlouhé stráně v Jeseníkách. Ministryně Karla Šlechtová říká:“ V každém kraji chceme podporovat zvláštní a typické rysy, které k danému regionu bezprostředně patří. Projekt má prezentovat vlastenectví, hrdost a tradiční produkci dané destinace.“ Projekt má podporu Svazu měst a obcí ČR i profesních organizací v oblasti cestovního ruchu.

Integrované nástroje

Nové chodníky, cyklostezky, nízkopodlažní trolejbusy, tramvaje či modernizované střední školy. Na to vše se mohou těšit obyvatelé v aglomeracích Brna, Olomouce a Plzně. V minulých týdnech byly totiž schváleny první projekty v rámci tzv. integrovaných nástrojů (IN) v celkové částce převyšující 330 mil. Kč.

Projekty míří na širokou oblast témat. Například v Mohelnici tak mohou očekávat nové chodníky, cyklostezky pak v okolí Kuřimi či Slavkova u Brna. V nízkopodlažních trolejbusech se projedou lidé v Brně a v modernizovaných tramvajích se svezou v Olomouci.

Specifikem integrovaných nástrojů jsou výzvy vyhlašované městy či místními akčními skupinam i (MAS), které navazují na výzvy vyhlášené IROP a zároveň cílí na místní potřeby. Zprostředkující subjekty Integrované územní investice (ITI) již vyhlásily celkem 59 výzev a k financování bylo doporučeno 15 projektů. Nejaktivnějšími jsou v tomto směru Brněnská, Olomoucká a Plzeňská aglomerace. Zástupci měst z Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) vyhlásili celkem 41 projektů. Poslední integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) realizují MAS, které doposud vyhlásily 94 výzev.

Seriál Informace MMR 4/2017

  1. UN-Habitat, Navrhni projekt a Novela zákona o pohřebnictví, 2. 10. 2017
  2. Obnova sportovní infrastruktury, IROP a Podpora pro muzea, 3. 10. 2017
  3. Politika soudržnosti, Podpora cestovního ruchu a Integrované nástroje, 9. 10. 2017 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist