Jak zaplatit a postavit šetrné a energeticky efektivní budovy pro veřejnou správu

5. 10. 2017 Česká rada pro šetrné budovy Veřejné zakázky

Podle zákona o hospodaření s energií budou muset mít nové budovy úřadů téměř nulovou spotřebu energie. Frank Bold a Česká rada pro šetrné budovy pořádají k této problematice sérii školení, které úředníky provedou celým procesem přípravy investic do šetrných a energeticky úsporných budov nebo do rekonstrukcí budov stávajících. Semináře se dějí za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a úředníci se jich mohou účastnit zdarma. Proběhnou kromě Prahy také v Brně a Pardubicích, kde získaly záštitu Jihomoravského a Pardubického kraje.

Česká rada pro šetrné budovy

„Chceme se k problému postavit komplexně a zaměřit se jak na otázku dotací, projektovou a architektonickou přípravu, tak i na právní řešení. Sebelépe technologicky vymyšlené řešení totiž musí být také dobře vysoutěženo – tak, aby obec našla kvalitního dodavatele a přitom postupovala v rámci zákona o veřejných zakázkách.“ uvedl Petr Zahradník, Projektový manažer České rady pro šetrné budovy.

Semináře úředníky provedou jednotlivými postupy zadávacího řízení se zaměřením na specifika šetrných budov, objasní výhody a nevýhody jednotlivých postupů a nástrojů na základě příkladů z české i zahraniční zadávací praxe, představí vhodná kvalitativní kritéria a způsoby jejich vyhodnocování.

Hlavní témata
  • Možnosti financování novostaveb a rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – dostupné dotace, novinky, kombinace s metodou EPC
  • Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy
  • Technické principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny
  • Možnosti využití principu Design&Build v ČR a poskytování zaručených energetických služeb metodou EPC
  • Praxe – příklady využití kvalitativních principů ve veřejných zakázkách
  • Komplexní řešení úprav škol formou participativního navrhování

„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli promítnout do zadávací dokumentace řadu kvalitativních kritérií, a nerozhodovat se podle nejnižší nabídkové ceny. V případě zadávání zakázek na projekty staveb, které musí mít určitou technologickou úroveň a zároveň se musí realizovat v harmonogramu daném dotačním titulem, se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost strategii a kvalitě zadání veřejné zakázky na danou stavbu.“ vyjádřil se k seminářům Martin Fadrný, který má ve Frank Bold na starosti rozvoj v oblasti veřejného práva a veřejných zakázek.

Termíny konání seminářů
  • Pardubice – 19. října 2017
  • Brno – 1. listopadu 2017
  • Praha – 7. prosince 2017

Další informace a přihlášení: Česká rada pro šetrné budovy nebo Frank Bold.