K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Digitální svět – jak na něj reagovat? Odpovědi hledá DigiKoalice

Datum: 20. 10. 2017, zdroj: VSOL 4/2017, rubrika: Veřejná správa online

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa neboli DigiKoalice vznikla jako otevřená platforma za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR. Chce vytvářet prostor pro dialog a propojování aktérů působících v digitálním vzdělávání a digitálním byznysu a podporovat rozvoj digitální gramotnosti napříč různými odvětvími.

DigiKoalice

Čtvrtá průmyslová revoluce zaplavila Evropu společně s prognózami o vývoji moderní společnosti a s tím spjatými riziky: Nedostatečný počet IT pracovníků. Málo pružný pracovní trh, který se nestíhá přizpůsobovat změnám. Proměna pracovních míst v digitální a jejich neobsaditelnost kvůli pracovníkům bez odpovídající kvalifikace. Vzdělávání setrvávající v zajetých kolejích a neodpovídající realitě, praxi, která se spolu s intenzitou vývoje digitálních technologií oddaluje stále více. Každá z těchto hrozeb implikuje další a všechny spolu souvisí. Proto je reakce na čtvrtou průmyslovou revoluci záležitostí celospolečenské odpovědnosti.

Stakeholdeři digitálního odvětví usedli ke společnému spolu a otevírali diskuze, jak spojit síly vedoucí ke společnému cíli. A tak nejprve na celoevropské a následně i na národní úrovni začaly vznikat koalice, které na nové trendy průmyslu, pracovního trhu a vzdělávání začaly hledat řešení. Česká republika se do této iniciativy zapojila 13. v pořadí z aktuálního počtu 17 národních koalic, které zastřešuje European Digital Skills and Jobs Coalition.

Česko drží krok

Vznik České národní koalice pro digitální pracovní místa iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s dalšími partnery. Aktivně pracuje od začátku roku 2017 a přidávají se k ní stále noví členové – ať už z oblasti státního, firemního či neziskového sektoru. Jejím hlavním úkolem je propojovat vzdělavatele a zaměstnavatele a podporovat jejich společný dialog, synergii, vzájemnou inspiraci a spolupráci. Všichni se totiž shodují na jednom společném poslání – zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR a tím i zvýšení její konkurenceschopnosti.

Příklady dobré praxe v menších městech

Jednání u společného stolu se objevují také na regionálních úrovních, založená na tomtéž principu a v zájmu všech zainteresovaných stran. Obecní zastupitelé sezvou hlavní aktéry – místní školy a firmy, a společně hledají možnosti vzájemné spolupráce.

Příklad lokální koalice můžeme pozorovat třeba ve městě Lanškroun, kde zaangažované strany podepsaly společnou deklaraci o podpoře místního vzdělávání ve školách na všech úrovních – od mateřských až po střední. Takovýmto propojením dochází ke zkvalitnění digitálního vzdělávání. Nejen že se žáci dostanou do reálného prostředí firmy, kde se odborníci z praxe podílí na jejich vzdělávání např. v oblasti zájmového vzdělávání, ale i učitelé ze škol mohou přijít do kontaktu s firmou a ve výuce jsou pak schopni uvádět příklady a problémy z reálného prostředí.

Dalším příkladem dobré praxe je město Letohrad a Žamberk, kde vzniklo Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka. Na základě konkrétních plánů včetně informační kampaně pro rodiče i děti má tato platforma pozitivní ohlasy na svou práci ze všech stran včetně jasně zaznamenaných výsledků.

Spolupráce se školami firmám přináší ovoce ve formě kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, po kterých je stále velká poptávka. Školy svým studentům zase nabízejí vzdělání podpořené praxí s reálným uplatněním.

Pozitivní přínos pro obec takovéto spolupráce je v tom, že udrží ve městě či obci více lidí i zaměstnavatelů. Lidé mají dostupné vzdělání i práci v blízkosti bydliště, a tak nemají potřebu odcházet jinam. I když mají mladí lidé mají obecně tendenci odcházet do velkých měst, spolupráce školy a firmy vytváří větší pravděpodobnost, že se mladý člověk vrátí do svého města pracovat ve firmě, která se mu věnovala v dětství a má s ní dobrou zkušenost.

DigiKoalice založená na partnerství, otevřenosti, synergii

Jedním z poslání DigiKoalice je šíření pozitivního přístupu k digitálním technologiím a změnám, které představují. Jsou to změny, které se prostě dějí, ať už se nám to líbí nebo ne. A proto je potřeba hledat společně tu nejlepší cestu, jak je začlenit do našeho pracovního i osobního života tak, aby to pro všechny neznamenalo bariéry, ale naopak zvýšení jeho kvality a usnadnění či zefektivnění práce.

Hlavní myšlenky DigiKoalice jsou formulovány ve společném Memorandu, které je možné nalézt na www.digikoalice.cz. Členem DigiKoalice se může stát jakákoliv organizace, která se s myšlenkami Memoranda ztotožňuje a stvrdí to svým podpisem. Členové, kteří přispívají svým dílem a naplňují vize DigiKoalice a Memoranda konkrétními činy a kroky ve své branži, je veřejně prezentují v záměru aktivit, tzv. pledge. Díky takto popsaným aktivitám včetně jejich výsledků můžeme mnohem lépe pozorovat, jak se nám daří posouvat výše na pomyslném žebříčku v digitálním světě.

Pro obce je členství v DigiKoalici zajímavé v tom, že jsou zvány k jednání u společného stolu na dílčí témata digitální revoluce a jejich dopadů. Přináší jim inspiraci v podobě příkladů dobré praxe. MŠMT k podobným dialogům vyzvalo v rámci Operačního programu OP VVV aktéry na celém území ČR v rámci místního a krajského akčního plánování. Věříme, že pokud jste ve svém kraji či obci narazili v souvislosti MAP a KAP na témata spojená s rolí digitálních technologií ve vzdělávání a osobním růstu každého občana, DigiKoalici využijete také pro společný dialog a reflexi k hledaní dalších inspirativních příkladů dobré praxe. No a v neposlední řadě Vám DigiKoalice také může pomoci při navozování nových kontaktů a propojování škol a zaměstnavatelů. Protože – spojit síly za společným cílem, to je to, oč tu běží.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství ČR

TOPlist
TOPlist