K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tři tisícovky projektů získají dotace z evropských fondů

Datum: 1. 11. 2017, zdroj: CRR ČR, rubrika: Dotace

Praha – Více než 3000 českých projektů získalo doporučení k obdržení evropské dotace, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K udělení finanční podpory je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které žádosti o podporu hodnotí. Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 49 miliard korun.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Nejvíce doporučených projektů patří do oblasti energetických úspor v bytových domech (tzv. „zateplování“) – Centrum z více než jednoho tisíce doposud podaných žádostí o dotaci zatím doporučilo k financování celkem 642 za více než 1,3 mld. Kč. Sto třicet jedna projektů už bylo realizováno, šedesát jedna projektů bylo proplaceno.

Nejvyšší finanční objem mají doporučené projekty ve výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“, která se zaměřuje na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení pro poskytování návazné zdravotní péče. Centrum doporučilo k poskytnutí dotace z této výzvy 115 projektů v celkové hodnotě 6,5 miliardy Kč. Čtyřicet pět projektů za 2,1 miliardy korun je ovšem nad finanční alokací výzvy a jsou zařazeny na seznamu náhradních projektů.

Vedle projektu, zajišťujícího chod programu IROP je dosud největším doporučeným projektem „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, kde příspěvek z IROPu činí více než 600 milionů korun. Jedná se o důležitý projekt, řešící stále častější mimořádné události způsobené změnou klimatu (sucho, masivní námrazy, orkány, povodně apod.). Právě Hasičský záchranný sbor je útvarem, který u těchto událostí primárně zasahuje. Díky finanční podpoře z IROP požárníci pořídí specializovanou techniku a majetek, které umístí do více než sedmdesáti ohrožených území.

Mezi zajímavými projekty, které mají za cíl revitalizaci vybraných kulturních památek, lze jmenovat například obnovu hradu Kost, Vlašského dvora v Kutné Hoře nebo známých kostelů Broumovska. Nového vybavení (velkokapacitní cisterny, hasičské vozy apod.) pro hasičské sbory – včetně těch dobrovolných – se dočká řada menších obcí. Rozvoji regionů také pomohou projekty výstavby nových přestupních terminálů, knihoven a muzeí, rozvoj komunitních center, sociálních služeb a podnikání nebo podpora nízkoemisní dopravy. Úplný přehled doporučených a podpořených projektů lze nalézt na stránkách www.dotaceEU.cz.

Specialisté Centra pro regionální rozvoj dokončili hodnocení již u dvaceti čtyř široce zaměřených výzev IROP. U 53 výzev stále hodnocení probíhá.

Ivana Svobodová

TOPlist
TOPlist