K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sociální služby, Dotace na demolice, Finance českým památkám, Dotace na územní plány

(Informace MMR 5/2017 II.)

Datum: 30. 11. 2017, zdroj: OF 5/2017, rubrika: Dotace

Dvě miliardy sociálním službám

MMR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), uzavřelo hodnocení výzev na podporu komunitních center a právě finišuje s hodnocením výzev na podporu infrastruktury sociálních služeb.

Celkem jsou pro žadatele připraveny dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace získá více než 150 projektů infrastruktury sociálních služeb a 53 projektů komunitních center, které vytvářejí zázemí pro téměř 300 sociálních služeb. Náklady jednotlivých projektů podporujících vznik komunitních center či vytváření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb se pohybují v rozmezí stovek tisíc (např. nákup vozidel terénní sociální služby) až po několik desítek milionů. Jedním z nejobjemnějších schválených projektů je kutnohorský projekt „Plujeme do Přístavu“ s podporou z EU v hodnotě 35 milionů korun. Ještě větším je pak opavský projekt „Zřízení služby následné péče“ v celkové hodnotě 51 milionů korun z EU. V oblasti komunitních center s limitem výše evropské dotace 17 milionů korun využilo nabídku hned několik projektových záměrů – např. komunitní centra v Pacově, Ostravě, Třebíči či v Kopřivnici.

Dotace na demolice

Ministryně Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun.

Během dvou let existence tohoto programu již Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu, nebo obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kde se SVL nachází.

Finanční injekce českým památkám

České památky se mohou těšit až na 11 miliard korun. Tato jedinečná částka je poslední příležitostí velkého rozsahu, jakou mohou z evropských dotací naše památky získat.

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je v současné době realizováno již 99 projektů obnovy památek, muzeí a knihoven za 5,25 mld. Kč. Obnova památek je důležitá pro zachování kulturního dědictví naší země a atraktivity českých regionů. Už brzy díky těmto dotacím získá novou vizáž například hrad Kost nebo kolonáda haly Vincentka v Luhačovicích. Největší objem dotací směřuje zejména na revitalizaci památek zapsaných na seznamu UNESCO a dále pak na některé národní kulturní památky.

Dotace na územní plány

MMR vyhlásilo výzvu z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018, dotační titul „Územní plán“. MMR pro ni z rozpočtu na rok 2018 poskytne 20 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. prosince 2017.

Za dvouleté fungování dotačního titulu byla přiznána podpora již 228 obcím po celé ČR. Tento rok se očekává pokračující zájem o tento dotační titul. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova). Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč na jeden územní plán.

Seriál Informace MMR 5/2017

  1. Podpora rozvoje venkova, 28. 11. 2017
  2. Sociální služby, Dotace na demolice, Finance českým památkám, Dotace na územní plány, 30. 11. 2017 (právě čtete)
  3. Novela stavebního zákona, Projekty IROP, Akademie veřejného investování, 4. 12. 2017
  4. Sociální bydlení, Prostředky na rozvoj veřejné správy, 5. 12. 2017
TOPlist
TOPlist