K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Tři tisícovky projektů získají dotace z evropských fondů

Datum: 21. 12. 2017, zdroj: OF 5/2017, rubrika: Dotace

Více než 3000 českých projektů získalo doporučení k obdržení evropské dotace, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K udělení finanční podpory je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které žádosti o podporu hodnotí. Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 49 miliard korun.

Most evid. č. 135-008 Vlastiboř
Most evid. č. 135-008 Vlastiboř

Nejvíce doporučených projektů patří do oblasti energetických úspor v bytových domech (tzv. „zateplování“) – Centrum z více než jednoho tisíce doposud podaných žádostí o dotaci zatím doporučilo k financování celkem 642 za více než 1,3 mld. Kč. Sto třicet jedna projektů už bylo realizováno, šedesát jedna projektů bylo proplaceno.

Nejvyšší finanční objem mají doporučené projekty ve výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“, která se zaměřuje na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení pro poskytování návazné zdravotní péče. Centrum doporučilo k poskytnutí dotace z této výzvy 115 projektů v celkové hodnotě 6,5 miliardy Kč. Čtyřicet pět projektů za 2,1 miliardy korun je ovšem nad finanční alokací výzvy a jsou zařazeny na seznamu náhradních projektů.

Zateplení bytového domu Bystrá n. J. čp. 58
Zateplení bytového domu Bystrá n. J. čp. 58

Vedle projektu zajišťujícího chod programu IROP je dosud největším doporučeným projektem „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, kde příspěvek z IROPu činí více než 600 milionů korun. Jedná se o důležitý projekt, řešící stále častější mimořádné události způsobené změnou klimatu (sucho, masivní námrazy, orkány, povodně apod.). Právě Hasičský záchranný sbor je útvarem, který u těchto událostí primárně zasahuje. Díky finanční podpoře z IROP požárníci pořídí specializovanou techniku a majetek, které umístí do více než sedmdesáti ohrožených území.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody (Čeperka)
Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody (Čeperka)

Mezi zajímavými projekty, které mají za cíl revitalizaci vybraných kulturních památek, lze jmenovat například obnovu hradu Kost, Vlašského dvora v Kutné Hoře nebo známých kostelů Broumovska. Nového vybavení (velkokapacitní cisterny, hasičské vozy apod.) pro hasičské sbory – včetně těch dobrovolných – se dočká řada menších obcí. Rozvoji regionů také pomohou projekty výstavby nových přestupních terminálů, knihoven a muzeí, rozvoj komunitních center, sociálních služeb a podnikání nebo podpora nízkoemisní dopravy. Úplný přehled doporučených a podpořených projektů lze nalézt na stránkách www.dotaceEU.cz.

Specialisté Centra pro regionální rozvoj dokončili hodnocení již u dvaceti čtyř široce zaměřených výzev IROP. U 53 výzev stále hodnocení probíhá. Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro regionální rozvoj ČR je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V současném programovém období (2014–2020) má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů při dodržení vysoké kvality.
TOPlist
TOPlist