Kurzy k veřejným zakázkám připravilo Ministerstvo vnitra

14. 2. 2018 OF 1/2018 Veřejné zakázky

Všem zájemcům z řad zastupitelů obcí je určen kurz k veřejným zakázkám, který v rámci vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu připravilo Ministerstvo vnitra. Kurz se skládá z e-learningu, který byl registrovaným účastníkům zpřístupněn v polovině ledna, a z prezenčních školení, která se budou konat v každém kraji.

Zastupitel v kurzu

Kurz k veřejným zakázkám je druhou částí vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu, který pořádá MV ČR v rámci snahy o zvýšení odbornosti zastupitelů obcí v oblasti finančního řízení. První kurz k dotačnímu managementu probíhal na podzim loňského roku. Závěrečná část, kurz k rozpočtovému hospodaření obcí, je plánován na období dubna až června. Výsledkem celého cyklu bude získání povědomí a navýšení znalostí i dovedností v problematice finančního řízení. Absolventi obdrží certifikát.

Kurz k dotačnímu managementu se konal za účasti téměř 300 zastupitelů, kterým byl v lednu zpřístupněn e-learning nyní zaměřený na problematiku veřejných zakázek. Nicméně kurz je otevřen i dalším zájemcům z řad komunálních zastupitelů, kteří se k první části programu nepřihlásili. V polovině roku 2018 bude vypsán doplňkový termín školení k dotačnímu managementu, takže i nově připojení zájemci budou moci dokončit celý cyklus a získat certifikát. V dodatečném termínu kurzu bude školení probíhat již pouze na jednom místě. Noví zájemci o kurzy se mohou registrovat na stránkách www.zastupitelvkurzu.cz nebo na www.institutpraha.cz.

Co se naučíte v kurzu k veřejným zakázkám?

Všechny kurzy v rámci programu Zastupitel v kurzu jsou koncipovány jako odborné kurzy s vysokou přidanou hodnotou v podobě zaměření se na praktické využití pro výkon funkce obecního zastupitele. Pro získání potřebných znalostí k pochopení problematiky slouží především e-learning, který je sestaven odborníky na danou problematiku, které zajišťuje Institut pro veřejnou správu Praha. Informace v něm uvedené jsou zpracovány moderní a přehlednou formou tak, aby si z něj zastupitelé odnesli co nejvíce. Prezenční školení poté nabízejí sdílení příkladů z praxe, stejně jako možnost diskuse a kladení otázek lektorovi.

Z obsahu kurzu se zastupitelé v e-learningu dozvědí aktuální legislativní pravidla důležitá pro praxi v oblasti veřejných zakázek, jak správně nastavit obecní směrnice pro veřejné zakázky, jaké jsou druhy a náležitosti zadávacích řízení, jak ustanovit komisi pro otevírání obálek podaných nabídek, jak posuzovat a hodnotit nabídky, jaké jsou možnosti zásahu při nesprávném postupu zadavatele nebo jaká jsou pravidla a nástroje transparentnosti během celého průběhu veřejných zakázek. Školení budou probíhat postupně v každém kraji od 15. února do 22. března. Zastupitelé si účastí na školení, vedle sdílení praxe a odborného poradenství, odnesou také znalost vyhotovení nutné dokumentace, naučí se řešit problémové situace a vyzkouší si simulaci veřejné zakázky včetně řešení možných rizik.

Veškeré informace o kurzech naleznete na webových stránkách www.zastupitelvkurzu.cz, dále můžete sledovat novinky na www.facebook.com/zastupitelvkurzu. Kontaktní osobou je gestor kurzů PhDr. Michal Greguška, Ph.D. z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra (e-mail: michal.greguska@mvcr.cz, tel.: 974 887 502).

Termíny prezentačních školení kurzu veřejné zakázky
Místo Termín
Plzeň 15. února
Ústí nadLabem 20. února
Liberec 22. února
Praha 26. února
Brno 27. února
Zlín 28. února
České Budějovice 1. března
Pardubice 6. března
Karlovy Vary 8. března
Hradec Králové 15. března
Jihlava 20. března
Olomouc 21. března
Ostrava 22. března