K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Splněno pravidlo „n+3“

(Informace MMR 1/2019 III.)

Datum: 18. 2. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Dotace

Česká republika úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání dotací „n+3“ u všech programů podporovaných z fondů Evropské unie.

Rok 2018 byl prvním rokem, kdy na úrovni všech programů muselo dojít k proplacení a administraci dostatečného objemu finančních prostředků v žádostech o platbu, které Česká republika zasílá Evropské komisi k proplacení. Všechny řídicí orgány limit pravidla n+3 na konci roku 2018 splnily. To znamená, že se podařilo úspěšně vyčerpat celou alokaci let 2014 a 2015 s koncem roku 2018 a Česká republika tudíž nepřijde o žádné prostředky z ESI fondů a může další evropské zdroje využívat na podporu regionů.

Celkově byly do konce roku 2018 Evropské komisi zaslány žádosti o platbu za více než 5,6 miliardy EUR.

Česká republika může za programové období 2014–2020 vyčerpat téměř 583 mld. Kč (hlavní alokace). Ke konci roku 2018 byly schváleny projekty za více jak 391 miliard korun (67,1 % alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům již proplaceny výdaje ve výši přesahující 185 mld. Kč (31,8 % alokace). Nejvíce projektů je realizováno v Programu rozvoje venkova (přes 143 tisíc), projekty s největším objem prostředků jsou realizovány v Integrovaném regionálním operačním programu (přes 79 mld. Kč).

TOPlist
TOPlist