K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Operační programy v období 2021–2027

(Informace MMR 1/2019 VI.)

Datum: 21. 2. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Dotace

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů a dalších partnerů projednala národní priority, návrhy počtu a zaměření operačních programů pro příští programové období a další související témata spojená s evropskými fondy.

„Je za námi velký kus práce – v průběhu minulého roku jsme vypracovali analýzu oblastí vhodných pro čerpání z evropských fondů v období 2021–2027 a připravili jsme priority, které jsou pro budoucí období pro ČR klíčové, a také dva návrhy, jak by mohly vypadat nové operační programy. Obě navržené varianty odráží jak změnu pravidel pro fondy, tak i menší počet prostředků pro ČR. Ministerstvo doporučuje přijmout variantu s osmi programy, která zajistí kontinuitu a plynulý přechod mezi programovými obdobími, využití know-how, kapacit a zkušeností napříč obdobími, a tím i větší předvídatelnost pro příjemce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

MMR ve strategickém dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, který bude sloužit jako podklad pro přípravu Dohody o partnerství, stanovuje hlavní cíle a priority pro budoucnost a také navrhuje dvě varianty rozložení operačních programů. První varianta počítá s osmi operačními programy a druhá s jejich redukcí na šest. Vláda o návrhu rozhodla koncem ledna.

Rada ESIF mimo schválení národních priorit a nastavení operačních programů pro období 2021–2027 projednala také vývoj přípravy legislativy k evropským fondům na evropské úrovni pro příští období a další témata; mezi nimi například revizi současné Dohody o partnerství, přehled aktuálního čerpání a plán vyhodnocování naplňování Dohody o partnerství (evaluační plán).

Seriál Informace MMR 1/2019

  1. Žádosti o národní dotace do konce února, 13. 2. 2019
  2. Rekodifikace stavebního práva, 14. 2. 2019
  3. Splněno pravidlo „n+3“, 18. 2. 2019
  4. Integrované nástroje v IROP, 19. 2. 2019
  5. Zákon o realitním zprostředkování, 20. 2. 2019
  6. Operační programy v období 2021–2027, 21. 2. 2019 (právě čtete)
  7. Fórum udržitelného rozvoje, 22. 2. 2019
  8. Nová ředitelka SFRB, 26. 2. 2019
  9. Další peníze do zdravotnictví, školství a na dopravu, 27. 2. 2019
TOPlist
TOPlist