K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Kvalifikace při provádění arboristických zásahů

Datum: 11. 4. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Životní prostředí

Stromy představují jednu z nejvýraznějších a nejvýznamnějších složek životního prostředí. To platí nejen ve volné krajině, ale zejména v obytných zónách obcí a měst.

Pozitivní funkce stromů ovšem souvisí s možností dosáhnout patřičného věku a rozměrů. Zejména dlouhověké dřeviny, jako jsou například lípy, duby, buky, jsou schopné dorůstat impozatních velikostí a věk přesahující sto let u nich nemusí být výjimkou.

Kontakt se stromy a jejich přítomnost v prostředí významně zvyšuje pocit komfortu a zásobuje obyvatele celým spektrem ekologických benefitů. Pro představu zmiňme jen stínění ulic a aktivní snižování teplot transpirací v letních parnech.

Pozitivní efekt stromů

Pokud si chceme užívat pozitivních efektů stromů a současně chceme minimalizovat jejich vlivy negativní, zásadním požadavkem je pravidelná odborná péče.

Ta začíná okamžikem výsadby, kdy nejde jen o správnou volbu taxonu (druhu či kultivaru) stromu pro dané stanoviště, ale i o správné provedení všech operací souvisejících s vlastním aktem výsadby.

Po celý život stromu je třeba provádět jeho průběžnou kontrolu, zejména z pohledu provozní bezpečnosti a úrovně fyziologického stresování, a realizovat řez, případně další specializované typy ošetření.

Oborové standardy

Zcela zásadní oblastí péče je i spektrum opatření realizovaných při ochraně stromů při prováděné stavební činnosti v jejich okolí. Všechny tyto typy zásahů byly v posledních letech popsané v souboru oborových standardů www.arboristickestandardy.cz.

Jedná se o volně šiřitelné technické specifikace, popisující všechny technologie aktuálně využívané při péči o dřeviny rostoucí v mimolesním prostředí. K těmto materiálům jsou průběžně vydávané metodické příručky, které jednotlivé standardy doplňují a pořádají se kurzy a školení jak pro arboristy, tak i pro správce a vlastníky stromů. Ty lze nalézt na stránkách www.arboristickaakademie.cz.

Český certifikovaný arborista

Volba realizátora prací je zásadním rozhodnutím. Pokud dojde k provedení nevhodného zásahu, následky mohou být nenapravitelné. V situacích, kdy obvykle existuje zásadní tlak na volbu realizátora s nejnižší nabídkou, je zcela zásadní podrobně definovat rozsah a kvalitu požadovaných prací (pomocí odkazu na oborový standard) a ověřit fakt, že zvolená firma či společnost definované postupy zná a respektuje. Ověření rozsahu znalostí a odborných zkušeností arboristů je účelem probíhajících certifikačních zkoušek. V České republice probíhá v oboru arboristika komplexní certifikační schéma pod garancí Českého svazu ochránců přírody s názvem Český certifikovaný arborista.

Certifikační program

Stromy pod kontrolou

V rámci certifikačních zkoušek jsou podrobně testované schopnosti a zkušenosti odborně vzdělaných osob k provádění širokého spektra prací – od zpracování odborných posudků (úroveň Konzultant), přes výsadby a výchovné řezy (úroveň Pozemní pracovník) až po výškového specialistu realizujícího řezy stromů včetně specializovaných stabilizačních zásahů či rizikových kácení (úrovně Stromolezec a Plošinář).

Aktuálně probíhá rozšíření certifikačního programu i pro specializované správce mimolesní zeleně. Několik stovek již v současnosti certifikovaných osob představuje jádro oboru arboristika – osoby, které znají základní souvislosti a jsou schopné provádět adekvátní péči o dřeviny rostoucích v obcích, městech i volné krajině.

Vyhledávání těchto odborníků je možné buď přímo na stránkách certifikačního programu nebo ve vazbě na region působnosti na oborovém portále www.stromypodkontrolou.cz.

Odborná péče především

Základním účelem těchto aktivit je poskytnout oporu nejen odborným arboristům, ale zejména vlastníkům a správcům stromů, bez ohledu na to, zda se jedná o starosty, pracovníky samospráv měst, správce silničních komunikací či železničních tratí nebo soukromého vlastníka zahrady. Stromy rostou na všech těchto plochách obdobným způsobem a zásady pro jejich dlouhodobé zachování jsou stejné.

Důkazem, že tato péče probíhala i v minulosti, je existence více než 9500 památných stromů napříč různými stanovišti naší republiky. Nezbývá než doufat, že naše generace správců stromů a arboristů svými aktivitami nejen udrží tyto nejcennější jedince v odpovídajícím stavu, ale napomůže i procesu výchovy nových mohutných a dobře zapěstovaných stromů pro generace příští.

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

TOPlist
TOPlist