K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

BIS varuje před návrhem nového stavebního zákona

Datum: 28. 3. 2019, zdroj: ASORKD, rubrika: Legislativa

Ke kritice věcného záměru nového stavebního zákona se nově přidala i Bezpečnostní informační služba (BIS). Ta ve svém stanovisku zaslaném Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) varuje před korupčním rizikem a nežádoucími dopady, které záměr zpracovaný Hospodářskou komorou ČR a advokátní kanceláří Havel & Partners přinese.

„Navrhovaná povinnost odvolacího orgánu II. stupně vždy meritorně rozhodnout v sobě skrývá nebezpečí ohýbání systému a korupční riziko (nebude třeba korumpovat orgánů několik, ale postačí korumpovat pouze orgány odvolací).“

BIS, stejně jako Svaz měst a obcí ČR rovněž varuje před tzv. fikcí souhlasu. „V praxi si, při současné úrovni techniky, lze představit zneužití systému například zahlcujícím podání, které nebude objektivně možné přezkoumat ve lhůtě 30 dnů, a tedy dojde k automatickému vydání povolení i jinak nepovolitelné stavby.“

Stejně jako dvanáct ze čtrnácti krajů, i civilní kontrarozvědka upozorňuje na ohrožení ochrany vlastnického práva, kdy „návrh pod rouškou § 1 občanského zákoníku rezignuje na základní ochranu vlastnického práva, která je ovšem nezbytná, jak dokládají zkušenosti z 50. let. Rozvolněný přístup v této oblasti zanechává neřešitelné následky i po desítky dalších let. Odkaz na soukromoprávní ochranu vlastnického práva se jeví jako nedostatečný, protože v praxi nemusí být účinnou ochranou vůči např. drobným záborům např. 1 m2 a z různých důvodů vychyluje rovnost před zákonem ve prospěch ekonomicky silnějších subjektů.“

Památková asociace ASORKD, Národní komitét ICOMOS, Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, Klub Za Starou Prahu, Sdružení pro SHP, Památkářskou obec českokrumlovskou a další s nejvyšší naléhavostí vyzývají vládu, aby návrh věcného záměru stavebního zákona vrátila MMR zpět k přepracování.

„K věcnému záměru nového stavebního zákona zaslalo své připomínky 56 úřadů a organizací. Z nich 46 vzneslo zásadní připomínku. A pokud se se stanovisky jednotlivých úřadů blíže seznámíte, zjistíte, že se nejedná o kritiku nepodstatných pasáží, ale že se jedná o skutečně závažné připomínky, které před přijetím některých návrhů výslovně varují. 12 ze 14 krajů zpochybňuje samotné základní kameny věcného záměru,“ říká viceprezident ASORKD Martin Kadrman a dodává: „současnou podobu věcného záměru stavebního zákona považujeme za brutální útok proti soukromému vlastnictví, za bezprecedentní útok na kulturní dědictví, za záměr, který uvolní ruce developerům prahnoucím postavit si v centrem měst cokoliv, aniž by jim kdokoliv dával limity. Bude stačit, když úředník včas nestihne vydat rozhodnutí. Počítač jej vydá za něj automaticky a bez podmínek.“

Stanoviska ostatních dotčených orgánů

TOPlist
TOPlist