K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zeptali jsme se Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR

Datum: 3. 5. 2019, zdroj: VSOL 2/2019, rubrika: Veřejná správa online

Digitalizace stavebního řízení byla jedním z důležitých témat MMR na konferenci ISSS.

Ministryně Klára Dostálova na zahájení konference ISSS 2019
Ministryně Klára Dostálova na zahájení konference ISSS 2019
Co je na ní tak zásadního?
V posledních několika desítkách let zaznamenaly technologie skutečný pokrok. Razantní nástup digitalizace byl sice zohledněn při tvorbě jednotlivých dokumentací, nebyl však dosud dostatečně aplikován zejména při rozhodování v území a ve správních řízeních pro povolování staveb. V České republice v současné době neexistuje ucelený informační systém pro výkon stavebních agend, který by umožnil dostupnost on-line všech potřebných informací. Takový systém by zjednodušil paralelní práci všech orgánů veřejné moci podílejících se na stavební agendě.
Co digitalizace stavebního řízení přinese?
V rekodifikaci veřejného stavebního práva počítáme se zavedením soustavy informačních systémů pro výkon agend územního plánování a stavebního řádu. Hlavní pilíře tvoří „Portál stavebníka“, specializovaný agendový systém stavebních úřadů a v neposlední řadě čtyři datová úložiště. Nejblíže realizaci je datové úložiště „Digitální technické mapy“, jako zdroj informací pro účely územního plánování, rozhodování v území a k ochraně dalších důležitých veřejných zájmů. Dále bude toto datové úložiště sloužit i jako nástroj pro rychlou orientaci stavebníka, stavebního úřadu a dalších oprávněných osob v dané lokalitě. Pro oblast územního plánování se připravuje vznik tzv. „národního geoportálu“, který zpřístupní výstupy územního plánování v České republice, a lidé budou mít všechna data a informace na jednom místě v digitální podobě. Součástí geoportálu bude též informační systém o připravovaných změnách územně plánovací dokumentace, který bude zdrojem garantovaných informací o platných a projednávaných územně plánovacích dokumentacích na území ČR a dalších informací, kde je hlavním cílem „standardizace dat“. Ta povede k lepší čitelnosti výstupů územního plánování.
Co z toho bude mít občan?
Portál stavebníka bude členěn na veřejnou část, která bude sloužit široké veřejnosti, a na neveřejnou část, která bude sloužit stavebníkům, architektům, projektantům a dalším oprávněným osobám. Dále umožní sledovat celý proces, a to od podání žádosti o zahájení řízení až po kolaudaci. Koncept digitalizace územního a stavebního řízení počítá s maximálním možným využitím existujících informačních systémů stavebních úřadů, a to především z důvodu efektivního vynakládání veřejných prostředků. Celkově tak díky digitalizaci dojde ke zrychlení, zvýšení transparentnosti a zefektivnění povolovacího řízení.
TOPlist
TOPlist