K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Obnova alejí trvá příliš dlouho, chybí podpora státu

Datum: 2. 5. 2019, zdroj: Arnika, rubrika: Životní prostředí

Liberec – Vláda i ministerstva podporují ochranu a obnovu alejí kolem silnic pouze na papíře. Přes dosavadní sliby dosud nevznikla žádná metodika, ani zdroje financování, na které silničáři a ochranáři netrpělivě čekají několik let[1]. Shodli se na tom účastníci mezinárodní konference Aleje 2019 za účasti zahraničních odborníků ze sedmi evropských zemí, která proběhla 18. a 19. dubna v Liberci.

Jedním z diskutovaných témat byla strategická podpora státu. Ministerstvo životního prostředí sice prosazuje ochranu a obnovu alejí podél silnic a ve volné krajině v Adaptační strategii na změnu klimatu, dosud však nepodniklo žádné další kroky. Nebylo schopné se domluvit na úrovni vlády, ministerstev životního prostředí a dopravy a vytvořit ucelený postup pro zajištění budoucnosti alejí který měl být znám už koncem loňského roku.

„Samosprávy a silničáři nemají přesné instrukce, jak k ochraně alejí přistupovat a odkud na ně čerpat finance. Výsledkem toho je, že vše nám trvá nesmírně dlouho a stromy podél silnic postupně mizí[2]. Například na obnově aleje v Radkově-Dubové se domluvila Arnika, místní samospráva i silničáři už v roce 2011. Teprve na konci roku 2018 byla obnovena pouhá pětina aleje,“ shrnuje Marcela Klemensová z Arniky.

Bez podpory státu není možné spolehlivě zajistit odborný přístup s přihlédnutím k lokálním podmínkám a širším socioekonomickým vazbám[3]. Platí to jak pro modernizaci silnic, tak i pro obnovu zaniklých alejí.

„Při plánování nových výsadeb u silnic je třeba počítat s tím, že po silnici se pohybují nejen osobní auta a cyklisté, ale přepravuje se zboží nákladními auty. Obnova silniční vegetace musí odpovídat stávajícím dopravním prostředkům a nadrozměrným nákladům a ne kočárům a volským potahům jako před sto lety,“ upozorňuje František Weisbauer ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

V průběhu konference se také sešla pracovní skupina Evropské aleje (European Avenue Working Group), ve které má Arnika zastoupení. Členové pak jednali o možnostech rozšíření oblíbených anket Strom roku a Alej roku na evropskou úroveň a chystají se obrátit na poslance Evropského parlamentu.

„Liberecký kraj se ujal velice rád role hostitele pátého ročníku konference Aleje 2019. Byla to příležitost, jak představit a pochlubit se projekty, které úspěšně v této oblasti za poslední čtyři roky Liberecký kraj realizoval. Návštěva v krajinářsky i historicky zajímavých alejích za krásného počasí jistě v našich i zahraničních účastnicích umocnila pozitivní dojem z celé akce a bude je snad inspirovat v jejich další práci při ochraně alejí,“ uzavírá Radka Vlčková, vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody Krajského úřadu Libereckého kraje.

Letošní konference Aleje 2019 se konala v prostorách krajského úřadu Libereckého kraje a zúčastnili se jí přednášející a účastníci z 8 krajů, včetně zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České zemědělské univerzity, Mendelovy univerzity, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Ředitelství silnic a dálnic, spolků, zahradnických firem a arboristů. Pozvání přijali také zahraniční hosté z Francie, Litvy, Německa, Polska, Ruska, Slovenska a Švédska.

Arnika letos konferenci připravila ve spolupráci s Libereckým krajem, odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje a organizací Fundacja Ekorozwóju z Polska. Nad akcí převzal záštitu pan Jiří Löffelmann, člen rady pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Akci podpořila Evropská unie prostřednictvím programu LIFE+.

Poznámky

  1. Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu vyplývá úkol 23_1.2, podle něhož měl být v roce 2018 hotov metodický pokyn (pro správce komunikací a orgány ochrany přírody) údržby a rozvoje doprovodné funkční zeleně podél silnic a železnic ve vztahu k adaptaci na změnu klimatu (inventarizace, monitoring, zakládání, péče a další).
  2. Statistiky sázení a kácení v alejích kolem cest za rok 2017.
  3. Uherskohradišťská deklarace, kterou přijali účastníci konference Aleje 2013 v Uherském Hradišti.
TOPlist
TOPlist