K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na monitoru MONITOR

Datum: 18. 7. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Veřejná správa online

Práce členů zastupitelstev měst a obcí je náročná a zodpovědná. Vyžaduje široké spektrum znalostí a dovedností. Mezi ty stěžejní patří schopnost vyhledávat a interpretovat relevantní ekonomické informace, na jejichž základě se zastupitelé podílejí na výkonu vyhrazené pravomoci zastupitelstva.

Uvedená schopnost je důležitá např. při přípravě programu rozvoje obce, při tvorbě a schvalování jejího rozpočtu nebo při rozhodování o právních jednáních (nakládání s majetkem, poskytování dotací, uzavření smlouvy o přijetí nebo poskytnutí úvěru a podobně).

Volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a územní samosprávy umožňuje portál Ministerstva financí MONITOR. Koncentruje data nashromážděná od roku 2009. Prostřednictvím analytické části MONITORu lze v archivu dohledat data od roku 1997, která sem byla migrována ze systémů ARISweb a UFIS. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu a jsou čtvrtletně aktualizovány. MONITOR zahrnuje grafickou webovou část, analytickou část a strojově čitelná zdrojová data.

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků prováděný Ministerstvem financí slouží k průběžnému hodnocení hospodářské situace obcí a krajů a je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní považujeme 3 ukazatele, které při překročení hodnot indikují možné riziko hospodářských problémů obce:

 1. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (§ 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), které vyjadřuje podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky a jeho hodnota by neměla překročit 60 %.
 2. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům zachycuje míru zadlužení majetku daného územního samosprávného celku. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji a jeho hodnota by neměla překročit 25 %.
 3. Celková likvidita vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele nižší než 1 naznačuje, že obec není schopna splatit své krátkodobé závazky.

Centrum edukačních služeb Svazu měst a obcí ČR aktuálně připravuje s věcně příslušnými odbory Ministerstva financí sérii vzdělávacích akcí, jejichž cílem bude naučit zastupitele (a také úředníky), jak zpracovávat a efektivně využívat ekonomické informace obsažené v MONITORu při výkonu běžné agendy měst a obcí.

„V programu plánovaných seminářů a kurzů nebudou chybět témata týkající se rozpočtu, rozpočtového procesu, rozpočtové odpovědnosti, zadluženosti a její prevence, (trestní) odpovědnosti zastupitelů, účetního výkaznictví nebo finanční analýzy. Vzdělávání bude mít výrazně praktické zaměření: jeho nedílnou součástí budou ukázky, příklady dobré praxe, modelové situace, případové studie nebo diskuse řízená erudovanými odborníky,“ řekla nám Mgr. Simona Vavrochová expertka vzdělávání Svazu měst a obcí ČR.

Efektivní správa obcí

Kromě výše uvedených aktivit, které jsou ve fázi příprav, má Svaz měst a obcí ČR v rámci projektu „Efektivní správa obcí“ ve své aktuální nabídce akreditovaného vzdělávání tyto ekonomicky zaměřené kurzy:

 • Hospodaření obcí
  1. Rozpočet a finanční kontrola
  2. Příjmy a výdaje územních rozpočtů
  3. Majetek a zadluženost obcí
 • Hospodaření a nakládání s majetkem obce
 • Finanční kontrola ve veřejné správě
 • Průvodce veřejnými zakázkami
  1. Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek
  2. Praktická aplikace institutů zákona o zadávání veřejných zakázek
  3. Praxe při zadávání veřejné zakázky
  4. Nastavení interního procesu zadavatele
  5. Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Další informace jsou k dispozici na webu www.projekteso.cz.

TOPlist
TOPlist