K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Benchlearning Visit – nejen výměna zkušeností v Krajském úřadě Libereckého kraje

Datum: 27. 12. 2019, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Regiony

Dne 10. října 2019 se v Liberci ve spolupráci Krajského úřadu Libereckého kraje a Centra excelence při České společnosti pro jakost uskutečnila první Benchlearning Visit v organizaci veřejné správy. Zdejší krajský úřad je jeden z průkopníků hnutí za zvyšování kvality veřejné správy. Již v roce 2002 byl jeden z prvních, který zavedl model CAF a je jeden z hrstky institucí veřejné správy, které na podporu svého řízení aktivně využívají Model EFQM.

Celodenní jednání se konalo pod záštitou a za osobní účasti ředitele krajského úřadu Mgr. René Havlíka. Na programu bylo několik zajímavých témat. Velmi aktuální se ukázala být problematika odměňování zaměstnanců veřejné správy. Zpětné nahlédnutí do jednacího sálu vám umožní příspěvek, který připravil jeden z přednášejících, Ing. Milan Servít, vedoucí oddělení personálního a mzdového KÚ LK.

Řešení otázky lidských zdrojů

Liberecký kraj patří mezi velké zaměstnavatele. Při současné velmi nízké nezaměstnanosti je stále těžší nacházet kvalitní nové zaměstnance. Někdy je možná těžší udržet ty kvalitní stávající. Konkurovat soukromému sektoru ve finančním ohodnocení zaměstnanců lze jen velmi těžko. Především v nástupních platech nabízí podniky lepší finanční ohodnocení, a to i bez nutnosti získání předchozí praxe v oboru, nebo dokonce získání odpovídající kvalifikace.

Zásadním problémem je stávající systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Za odvedenou práci náleží zaměstnanci platový tarif. Platový tarif odpovídá složitosti vykonávané práce (zařazením do platové třídy) a počtu získaných let započitatelné praxe pro výkon sjednané práce (zohledněno v platovém stupni). Právě v nastavení platových stupňů vnímáme zásadní problém. Tabulka je rozdělena do 12 platových stupňů, přičemž ve dvanáctém (nejvyšším) jsou zaměstnanci, kteří získali více než 32 let praxe. Žijeme přitom v době rychlých změn, kdy se mění technologie, postupy, software a s tím i související právní normy. Je pro nás nepřijatelné, aby měl zaměstnanec s praxí 33 let téměř o čtvrtinu vyšší platový tarif, než zaměstnanec s praxí 10 let. Zaměstnavatel by měl v odměňování za práci zohledňovat především kvalitu odváděné práce a spokojenost s prací zaměstnance. Věříme, že se snad někdy povede upravit systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě tak, aby odpovídal potřebám a podmínkám 21. století.

Na finance tedy zaměstnance nenalákáme. Proto jsme se zaměřili na oblast nefinančních benefitů a prohloubili jsme aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměstnanci tak využívají pružnou pracovní dobu, kratší pracovní dobu i možnost práce z domova. Umisťují své děti do „úřadové“ mateřské školy, která kopíruje pracovní dobu úřadu. Poskytujeme 5 dní placeného zdravotního volna, volno pro těhotné zaměstnankyně, parkování v blízkosti úřadu zdarma a řadu dalších benefitů. Úplný výčet všeho, co zaměstnancům poskytujeme, uvádíme na „kariérním webu“ kraje. V nastaveném přístupu zavádění nových opatření budeme pokračovat. Motivuje nás 5% fluktuace úřadu posledních let.

S uvedenou problematikou se potýkají téměř všechny úřady. Z praxe personalistů vyplývá, že v budoucnu by se tento problém měl řešit komplexně a proto věříme, že výše popsaný stav bude podnětem k dalším diskuzím na různých úrovních napříč organizacemi veřejné správy.

Josef Vincenec, zaměstnanec KÚ LK

TOPlist
TOPlist