K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Smart strategie pro budoucnost – rozhovor s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou SMO ČR

Datum: 3. 1. 2020, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Veřejná správa online

Jedině správné rozhodování posunuje věci kupředu. Musíme se proto naučit rozhodovat chytře, moudře, se zdravým rozumem, a hlavně, nesmíme se bát rozhodovat. Nabízí se tisíce možností, tisíce plánů a pokud nebude nikdo, kdo rozhodne a své rozhodnutí obhájí, nedostaneme se nikam.

Radka Vladyková
Radka Vladyková

Uvedená slova zazněla z úst Mgr. Radky Vladykové, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí ČR na celostátní konferenci Města budoucnosti, která se konala v Praze 30. září 2019 a tak jsme požádali jejich autorku o rozhovor.

Co to znamená dobře rozhodnout a své rozhodnutí obhájit?
Musíme se podívat na věc z různých úhlů, abychom byli pevně přesvědčení o tom, že rozhodujeme dobře. Nikdy nenalezneme ideálně správné rozhodnutí, protože život je rozmanitý, situace jsou různé a postupně se mění. Nicméně v době rozhodnutí, by měl být člověk přesvědčen, že je optimální. A pokud jde o vedení měst a obcí, pak určujícím prvkem by mělo být vědomí, že rozhodují o lidech a pro lidi na svém území a dokonce, že mnohá rozhodnutí mají vliv i na život za hranicemi katastru.
Mají města a obce stanoveny cíle pro rozhodování o rozvoji na svém území?
Svaz měst a obcí připravuje Strategii Smart City, která je plně zaměřená na efekt, který bude mít zavedení chytrých technologií pro naše občany. Svaz měst a obcí zastupuje 2800 obcí a měst, ve kterých pracuje a žije zhruba 80 % všech obyvatel České republiky. Každé město a obec musí zohledňovat všechny důsledky svých rozhodnutí v celé škále oborů a odvětví, které se na jejich území dotýkají potřeb lidí – od školství, zdravotnictví, sociální péče až po investiční výstavbu a budování infrastruktury. A na lokální, místní úrovni není možné, aby strategie zůstala jen na papíře, je nutné, aby se proměnila ve skutky. Představitelé místní samosprávy si svá rozhodnutí musí odpracovat. Já říkám, že starostky a starostové jsou dělníci politiky. Zpracováním Strategie Smart City se jim snažíme nabídnout způsob uvažování o jejich rozhodování, a to napříč celou širokou problematikou všech odvětví za které obec odpovídá.
Jak to vyjádřit zjednodušeně?
Základní myšlenka udržitelného rozvoje, zjednodušeně řečeno, je o tom, že rozhodujeme v současné době ve prospěch stávající generace, ale zároveň rozhodujeme tak, abychom neohrozili generace budoucí. Tato myšlenka se objevuje ve všech programech Evropské unie a je i samozřejmě součástí všech republikových resortních strategií. Proto se musí promítnout i do rozhodování místní samosprávy.
Nějaký praktický příklad?
Moderní osvětlení v Jesenici
Moderní osvětlení v Jesenici
Příkladem z praxe může být veřejné osvětlení v Jesenici. Propojení dvou místních části vedlo podél rušné silnice a občané volali po zvýšení bezpečnosti chodců. Město zbudovalo nový chodník vedoucí mezi silnicí a přilehlým polem, který bylo také nutno osvětlit. Vedení se rozhodlo využít nejnovější technologie a instalovalo lampy s utlumenou modrou složkou světla. Lampy mají minimální spotřebu energie, jsou šetrné k životnímu prostředí a vyhovují biorytmu lidí i zvířat, které neruší ve spánku. Tak byla okamžitá potřeba vyřešena na úrovni požadavků budoucnosti.
Jak obce zohlední globální cíle?
Cíle udržitelného rozvoje
Cíle udržitelného rozvoje
Těch cílů udržitelného rozvoje je celosvětově vytyčeno sedmnáct, ale v místních podmínkách obcí a měst si každý nachází, mnohdy intuitivně své vlastní nosné cíle. Jedním z cílů udržitelného rozvoje je například boj proti chudobě. V České republice si můžeme myslet, že tady konec chudoby jako jeden z cílů znamená například v každém městě řešit nezaměstnanost umělou zaměstnaností. Jde však o to, aby každá lokalita, podle vlastních podmínek, byla připravena na řešení sociálních otázek. Aby například ve městě byly k dispozici dva tři byty pro lidi v tíživé životní situaci. Cílem boje proti chudobě je nalezení východiska ze sociálních problémů, které mohou nastat v kterékoliv komunitě, a to i bez vlastního zavinění. Život je rozmanitý a každý se může dostat vlivem nejrůznějších okolností do komplikovaného období, které je třeba překlenout. Tady nastupuje ta správná role sociální práce – pomoc lidem, překonat nepříznivou situaci, složité období a najít po čase cestu k návratu do normálního života. Tak, aby člověk nespadl do nějakých sociálních pastí, ale díky sociální péči v místě se stál součástí plnohodnotného života obce či města. To je naplnění cíle boje s chudobou v rámci udržitelného rozvoje.
Kde vidíte hlavní problém současnosti?
Naše strategie je zpracována s výhledem do roku 2035 až 2050. Jejím hlavním záměrem je dosáhnutí takového stupně rozvoje naší vlasti, který by zajišťoval i do budoucna optimální podmínky pro naše potomky. Jedním z důležitých aspektů tohoto rozvoje, toho rozhodování je propojování lidí a zkracování vzdáleností, protože život je o lidech a o vztazích mezi nimi. V tomto případě hraje významnou roli internet – konkrétně vysokorychlostní propojení internetových sítí v celé republice. To je klíčová otázka, kterou je třeba co nejdříve vyřešit.
Smart City bývá obvykle spojováno s regionální dopravou
Mnohá města řeší neustálé kolony aut, nebezpečí na přechodech, dopravní zácpy. Jedním z nástrojů, jak takovým stavům zabránit, je podpora práce z domova a rozšíření elektronických služeb, tím předcházíme nutnosti dojíždět hromadně do center měst. Druhou možností je kvalitní systém regionální dopravy. Pokud bude mít obyvatel menší obce k dispozici v průměru jeden spoj ráno a jeden večer, je pravděpodobné, že využije raději vlastní auto. Jestliže mu ale nabídneme promyšlený systém navazujících spojů, zpracovaný na základě všech dostupných informací a správného rozhodnutí vycházejícího ze znalosti potřeb lidí, předejdeme dopravním zácpám či neřešitelným dopravním situacím.
Která odvětví v působnosti obcí a měst mají největší preferenci?
Naše metodika Smart City se věnuje průřezově většině činností, které patří do působnosti obcí. Patří sem energetika, financování, eGovernance, doprava a mobilita, informační a komunikační technologie, vzdělávání a školství, sociální služby a zdravotnictví i vodní a odpadové hospodářství. Všechna ta odvětví jsou důležitá, vzdělávání a školství bych ráda zdůraznila. Školství má zásadní význam v současném období, kdy probíhají generační změny v systému práce, ve kterém budou žít naše děti. Obce a města jsou zřizovateli organizací předškolního a základního vzdělávání a měly by se s perspektivou dalšího vývoje věnovat vybavování škol příslušnou technikou, aby děti byly připraveny na expanzi informačních technologií, na robotizaci, na práci s informacemi vůbec. Tím se připraví v následujících letech na konkurenci, která je bude čekat v rámci globálního nebo evropského trhu práce. Důležitá oblast vedle školství jsou i sociální služby a zdravotnictví. Podle posledních poznatků je pro rozhodování rodin s dětmi o tom, kde budou žít zásadní dostupnost pediatrické péče, dostupnost školství, dostupnost pracovních příležitostí, a nakonec také společenského života. Proto by měla mít tato odvětví všeobecnou preferenci.
Jakou roli hrají v rozhodování o budoucnosti nové technologie?
Chytře neboli smart přemýšlet o svém městě či obci znamená myslet na potřeby svých občanů. Cílem práce každého starosty nebo starostky je vytváření takových životních podmínek, aby místo, kde lidé žijí považovali za svůj domov a cítili se v něm dobře. A domov není jenom dům nebo byt, který obýváme, ale jsou to sousedské vztahy, je to potřebné zázemí pro příjemný život, možnosti k odpočinku a zábavě, naplnění volného času, udržovaná příroda, příležitosti k vzájemnému potkávání. Lidé také musí vědět, že úřad jim naslouchá a někdy, třeba v rámci zlepšení vzájemné komunikace, k tomu pořídí nové chytré (smart) technologie.
Na co nesmí vedení obce a města při svém rozhodování zapomínat?
Rozvoj obce a města se nesmí zastavit. Pokud dojde k zastavení rozvoje, obec se rychle stává konzervativním, nepřijatelným, někdy až nenáviděným sídlem, kde se lidem přestává líbit, ztrácí se pocit komfortního bydlení se všemi jeho náležitostmi a dochází, někdy pomalu, někdy velmi rychle, k postupnému vylidňování. Lidé chtějí být hrdi na místo, kde žijí a chtějí být součástí života své obce, „součástí dění“. Radnice je tady hybatelem a funguje jako pomyslné hodinky, kde jednotlivá kolečka rozvoje obce do sebe vzájemně zapadají – správa a údržba stávajícího majetku, měkké projekty a rozvojové investice. Pro investice musí být zpracována koncepce, jednotlivé záměry a projekty, připraveny zdroje financování, lidské zdroje, nezbytná administrativa (plánování, povolování staveb, zpracování žádostí, dokumentace), musí být zajištěna bezproblémová realizace jednotlivých záměrů. Až teprve konečnou realizací projektu stavby ta kolečka pomyslných hodin posunou život obce o “hodinu dál v tom dění,“ a rozvoj, rozhodování pokračuje. Nesmí se tedy zapomenout na to, že radnice je hybatelem rozvoje obce.
Jakou roli hraje vztah vedení obce či města a jejich občanů?
V rámci vytváření vztahů k lidem, k místu, k domovu, vytváříme zdravý lokální patriotismus a co nejvíce zapojujme občany do veřejné činnosti. Protože pokud si člověk vezme společné věci za své, tak je podporuje a chrání, je na ně hrdý. A když je člověk hrdý na místo, kde žije, ať je to vlast nebo obec, když je lokálním patriotem v tom pozitivním smyslu, potom má velkou potřebu v rámci místa, které považuje za své, aktivně se podílet na rozhodování. Často se lidé zapojují jen v rámci věcí, které je bezprostředně zajímají, ale své město a obec chrání, aby je neničil někdo jiný.
Co řekneme na závěr?
Máme u nás jedno české specifikum, nechceme moc vyčnívat. To by měla naše Strategie Smart City potlačit. Nestydět se za dosažené výsledky, nebát se být lídrem v dobrém slova smyslu a ukázat na své úspěšné projekty, nestydět se prodat výsledky své práce. Říká se tomu příklady dobré praxe. Nebojme se inovací, pochlubme se tím dobrým, co jsme dokázali, ale zároveň se nestyďme za chyby, které také lemují cestu k cíli. Je to o vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a práci celého velkého týmu na radnici. Starosta je lídr, ale neměl by na té cestě rozvoje obce být sám. Naše Strategie Smart City by měla být návodem nejenom pro ty lidi, kteří stojí v čele měst a obcí, ale také pro všechny občany, kteří by měli vědět, že jsou součástí krásné země, která je plná chytrých lidí a když každý přispěje svou „troškou do mlýna,“ budeme se tady cítit všichni jako doma.

Děkuji za rozhovor.

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist