Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek je jedním z efektivních nástrojů řešení ekonomické krize

26. 11. 2020 MPSV ČR Veřejné zakázky

Pátý ročník konference „Odpovědné veřejné zadávání 2020“ se konal ve středu 25. listopadu. Program konference byl tentokrát zaměřený nejen na udržitelnost, tedy sociální a environmentální odpovědnost ve veřejných zakázkách, ale také na propojení veřejných nákupů s řešením ekonomického poklesu. Během konference byla rovněž udělena ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněni byli: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká Televize a statutární město Děčín.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Celá konference probíhala online a divákům byl nabídnut pohled na udržitelné zadávání z Velké Británie, Evropské Unie i České republiky. Vystupující na konferenci se shodli, že udržitelnost, tedy zaměření se na sociální, ekonomické i environmentální dopady, do veřejných zakázek patří i v době ekonomické krize. V době pandemie, i po ní, lze očekávat více sociálních problémů, proto dává smysl se na odpovědné zadávání zaměřovat a požadovat maximální hodnotu za vynaložené veřejné prostředky.

Jak také zaznělo, krize často organizace přinutí změnit způsoby, kterými věci dělají. Proto je důležitá výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, které mohou inspirovat ostatní veřejné zadavatele k hledání efektivních řešení, jak naplnit své strategické cíle.

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo letos ocenění třem organizacím: Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, České televizi a statutárnímu městu Děčín.

Všechny oceněné organizace začlenily odpovědné veřejné zadávání do svých strategií či vnitřních předpisů a stanovily si priority, které ve svých zakázkách sledují – nejčastěji se jedná o zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce ve veřejných zakázkách, podporu zaměstnávání, férové vztahy v dodavatelském řetězci a důraz na etické a environmentální aspekty.

Pro města a obce jsou veřejné zakázky nástrojem, jak dosahovat svých strategických cílů. Za oceněné město Děčín to potvrdila i náměstkyně primátora pro rozvoj města Anna Lehká: „Proces odpovědného zadávání veřejných zakázek v Děčíně započal před více než šesti lety, a to při přípravě Strategického plánu rozvoje města na roky 2014–2020. Během tohoto období jsme získali mnoho zkušeností a mě velice těší, že je nyní můžeme předávat dále. V novém Strategickém plánu rozvoje města pro období 2021–2027 počítáme s takto nastaveným trendem i do budoucna. Podmínky s aspekty odpovědného zadávání jsme zahrnuli do nové vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek. Patří mezi ně například prvky sociálního, zeleného odpovědného zadávání při přípravě jednotlivých zakázek.“

Konference se konala v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ a pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí.