Knihovna roku 2021

9. 12. 2021 OF 5/2021 Regiony

V polovině října předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2021“. V kategorii „základní knihovna“ se knihovnou roku 2021 stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje. V kategorii „informační počin“ získala hlavní cenu Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Základní knihovna

Knihovna ve Statenicích po rekonstrukci
Knihovna ve Statenicích po rekonstrukci (foto Dagmar Plotěná)

Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje (okres Praha-západ) nese jméno J. M. Hovorky, místního rodáka (1848–1914), který byl v době národního obrození známým knihkupcem, bibliografem a publicistou. V obci žije 1600 obyvatel a knihovna sídlí v nově rekonstruovaném starém domku s přístavbou rozšiřující užitnou plochu, který letos v březnu dostala k 101. výročí svého založení. Vlídnou přestavbou vznikl výjimečný prostor, který vedle knihovnických a informačních služeb umožňuje rozvíjet různorodé aktivity komunitního typu. Interiér je plně funkční a esteticky atraktivní, poskytuje příjemné a uživatelsky přívětivé prostředí s relaxační zónou. Během posledních pěti let se knihovna stala skutečným komunitním a společenským centrem – obývákem vesnice, na jehož činnosti se spolu s knihovnicemi Zuzanou Brychtovou Horeckou a Barborou Černohorskou podílí velké množství dobrovolníků.

Ocenění pro knihovnu ve Statenicích převzaly (zleva) knihovnice MgA. Zuzana Brychtová Horecká, knihovnice Mgr. Barbora Černohorská a starostka obce MgA. Apolena Novotná
Ocenění pro knihovnu ve Statenicích převzaly (zleva) knihovnice MgA. Zuzana Brychtová Horecká, knihovnice Mgr. Barbora Černohorská a starostka obce MgA. Apolena Novotná

Knihovna zásadně ovlivňuje kulturní, společenské, ale i politické dění v obci. Spolupráce s obcí, ale i s místními spolky a dalšími subjekty v místě je na velmi dobré úrovni. Aktivně knihovna kooperuje i s knihovnami z okolních obcí a s pověřenou knihovnou. V místě není škola, knihovna je ovšem v živém kontaktu s jedinou místní soukromou školkou a svými mnohostrannými aktivitami cílí mj. na dětské čtenáře a podněcuje rozvoj čtenářské gramotnosti a motivaci dětí ke čtení. Zúčastňuje se celonárodních kampaní na podporu čtenářství a propagaci služeb knihovny, pravidelně také organizuje a pořádá filmový klub, tvořivé dílny a prožitkové akce, autorská čtení a besedy pro děti i dospělé a další zajímavé aktivity. Výjimkou nejsou ani společné diskuse se starostkou o aktuálním dění v obci. Pro svou činnost knihovna dovedně využívá možnosti vícezdrojového financování. Svým uživatelům nabízí různorodý fond pro všechny věkové a zájmové skupiny. O prosperitě knihovny vypovídá nejen vzrůstající počet čtenářů a návštěvníků, ale i rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost a její profesionalizace v roce 2021.

Zvláštní ocenění v kategorii „základní knihovna“ získala

Informační počin

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se stala knihovnou roku 2021 v kategorii „informační počin“ za projekt Knihovna na Křižovatce, který je unikátním a funkčním modelem úspěšné spolupráce veřejné knihovny, univerzity a zřizovatele. Je příkladem úspěšné praxe a inspirací pro ostatní knihovny, a také úspěšným modelem rozšiřování zkušeností a praxe studentů knihovnictví.

Městská knihovna roku

Ocenění pro Městskou knihovnu v Semilech převzaly (zleva) starostka města Bc. Lena Mlejová a ředitelka knihovny Mgr. Jitka Šedinová
Ocenění pro Městskou knihovnu v Semilech převzaly (zleva) starostka města Bc. Lena Mlejová a ředitelka knihovny Mgr. Jitka Šedinová

Městská knihovna v Semilech získala první místo v soutěži o cenu Městská knihovna roku, kterou uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Svaz měst a obcí ČR (SMO). Knihovna působí v nejmenším okresním městě ČR. Zde se podařilo vybudovat moderní, vzdušnou, bezbariérovou a nadčasovou knihovnu jako součást multifunkčního centra, kde ve vzájemné symbióze působí kavárna, kino i redakce místní kabelové televize. Mimo tradiční knihovnické služby knihovna nabízí i služby datové a reprografické. K využití je teen zóna, dětský koutek, probíhají zde čtenářské a tvůrčí dílny, autorská a pohádková čtení pro veřejnost, výstavy, přednášky, kurzy, tréninky paměti i univerzita třetího věku. Knihovna je živým společenským centrem a nabízí celou řadu nadstandardních služeb pro děti, mládež i seniory.

Na druhém místě se umístila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, třetí místo získala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a zvláštní ocenění dostala Knihovna města Ostravy.

Kamarádka knihovna

Kamarádka knihovna je cena udělovaná SKIP pro nejlepší dětské oddělení veřejné knihovny. Titul Kamarádka knihovna v roce 2021 získaly Městská knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm.