Sofistikovanější varianty podpory českých prodejen potravin – dotace na solární energii či modernizaci obchodu

14. 12. 2021 Lesensky.cz Dotace

Současná podpora českých prodejen potravin probíhá primárně prostřednictvím dotačního programu Obchůdek 2021+. Ten se zaměřuje na obchody ve vesnicích do 1000 obyvatel. Pro prodejny ve větších obcích jsou naopak vhodné sofistikovanější dotační varianty, typicky příspěvky na instalaci solárních panelů na střechy prodejen či celkovou modernizaci interiéru a systému provozovny. Oba typy dotace mají rychlou návratnost počáteční investice a zároveň pozitivně ovlivňují i ekologii.

Dotace na výrobu vlastní energie

Jednou z variant sofistikovanější podpory malých českých prodejen je možnost využít dotací na obnovitelné zdroje energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro toto řešení vypsalo výzvu s názvem Fotovoltaické systémy s/bez akumulace. Pro malé české prodejny by to znamenalo možnost finanční podpory zejména pro instalaci solárních panelů na střechy. Většina provozoven podle obchodníků již nyní splňuje potřebné podmínky uváděné v návrzích výzvy, část energií by si tak mohla vyrábět sama.

„Podíl takto vyrobené energie je poměrně zásadní, jedná se až o 80 procent. Velkou výhodu to má i vzhledem k rostoucím cenám energie. Ačkoliv prodejny mají ceny zafixované a nezasáhlo je podzimní zdražování, pořád platí, že oproti situaci před 5 lety jsou jejich náklady vyšší. Vlastní výroba solární energie se jim tak v tuto chvíli jednoznačně vyplatí a může jim zásadním způsobem pomoci. Navíc většina prodejen má rovné střechy, instalace panelů je tak u nich poměrně jednoduchá,“ řekl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Dotační program se týká nejen instalace panelů, ale také fotovoltaických akumulátorů. I jejich instalace se prodejnám podle Mazáka vyplatí, zboží je totiž nutné chladit a mrazit i v noci, čehož mohou právě díky zmíněným bateriím využívat při zachování energetických úspor. Z hlediska konkrétních úspor pro prodejnu se podle Mazáka nejedná o nezanedbatelnou položku.

„U některých prodejen se můžeme bavit o statisících korun ročně, pokud jde o úspory, což není málo. Návratnost je zároveň celkem rychlá. Největší položku z pohledu nákladů prodejny představují dlouhodobě mzdy, nicméně energie je také dobré nepřehlížet. Nový dotační program je navíc velmi jednoduchý a je možné ho zvládnout bez další podpory, proto se na naše prodejny snažíme apelovat, aby této možnosti využily,“ uvedl Mazák s tím, že roli v tomto případě nehraje ani geografický faktor. Tedy že v některých oblastech je v průměru více slunečných dnů. „Vlastní výroba energie má určitě význam i v méně slunečných oblastech, kde se naše prodejny nachází,“ doplnil předseda Družstva CBA.

Podpora modernizace prodejen

Další možnosti podpory pro tuzemské obchodníky se mohou pojit i s modernizací dané prodejny. Od příštího roku by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu nejen pro české obchody vypsat dotační možnosti v rámci Operačního program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. CBA pro své provozovny zajišťuje takzvaný remodeling, který zahrnuje například nový vzhled, optimalizaci výdajů na energie, přeskládání zboží či zlepšení IT výbavy. Právě osazení prodejny novým softwarem přitom může nahradit i dva dosavadní pracovníky. Největší výdajová položka prodejny se tím může výrazně zmenšit.

„V tomto případě už se bavíme i o mzdách, remodeling prodejně z hlediska dlouhodobých nákladů zásadně pomůže. Ne každá provozovna si ho však může dovolit, a to i přesto, že jako družstvo remodeling částečně dotujeme. Prodejna si pak splácení může rozložit do dvou let. Pokud by však od státu existovala možnost podpory, o kterou by bylo možné při modernizaci prodejny žádat, byla by to pro české prodejny obrovská vzpruha. Jednorázová investice není malá, díky remodelingu však prodejny dosahují nárůstu obratu od 30 do 100 procent,“ řekl Roman Mazák. Návratnost dané investice by tak byla velmi rychlá.

Modernizace je klíčová pro to, aby zákazníka zejména v mladším a středním věku menší prodejna zaujala. Znamenalo by to nejen příslib lepších ekonomických výsledků provozovny a kvality života v dané obci, ale také pozitivní ekologický dopad. „Lidé najednou nebudou muset dojíždět desítky kilometrů do krajského nebo okresního města, ale vše si nakoupí v blízkosti domova. Pokud by státní podpory pro modernizaci mohly využít stovky existujících prodejen, mělo by to velmi dobrý dopad i na životní prostředí,“ doplnil předseda Družstva CBA.

Prodejnám v nejmenších obcích pomůže dlouhodobá podpora

Podle Mazáka zároveň platí, že zmíněné sofistikovanější varianty podpory jsou vhodné primárně pro prodejny v obcích nad 1000 obyvatel. V obou případech se totiž jedná o jednorázové investice, které však neřeší velkou nákladovou stránku provozoven v nejmenších obcích. „Pro takové je vhodná dlouhodobá systematická podpora, která zacelí především vysoké náklady spojené se mzdami. Odrazovým můstkem pro to může být současný program Obchůdek 2021+, je ale nutné, aby podpora od státu byla i pětinásobně vyšší. Jen v takovém případě je možné pomoci většímu množství prodejen v nejmenších obcích,“ uzavřel Roman Mazák.

Martin Svoboda