Výpověď nájemníkům obecních bytů

Dotazy a odpovědi 6.

17. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

Obec zaslala nájemníkům obecních bytů výpověď z důvodu demolice stávajících objektů. Výpovědní lhůta je dle nájemní smlouvy v délce 3 měsíců. Konec výpovědní lhůty je 28. 2. 2023, lze nechat nájemníky bydlet dále, např. 2 až 3 měsíce, do doby započetí demoličních prací?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Obecně platí, že jakmile v daném případě skončí současným nájemcům výpovědní doba (28. 2. 2023), zanikne jim i právní titul k užívání nyní pronajatých bytů. Jejich následné užívání bytů by tedy bylo (bez uzavření nové nájemní smlouvy s obcí) neoprávněné.

S ohledem na právní jistotu obce i samotných nájemců bychom tedy doporučili uzavřít se současnými nájemci nové nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání 2 nebo 3 měsíců (dle plánovaného počátku demolice), případně se dohodnout na zrušení stávající výpovědi a stanovení jiného konce nájemního vztahu.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Malíšek Petr, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023 (právě čtete)
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023