Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění

Dotazy a odpovědi 8.

3. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

Je přípustné, aby obec svému zaměstnanci zaplatila kurz pro získání řidičského oprávnění (které je potřeba pro výkon práce u zaměstnavatele – obce)?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Vyloučeno to dle našeho názoru není, je však vhodné tento benefit ošetřit například závazkem zaměstnance k setrvání po určitou dobu na této pracovní pozici (tzv. kvalifikační dohodou, a to nejdéle na dobu 5 let).

Zjednodušeně řečeno je tomu tak proto, aby obec nezaplatila řidičské oprávnění zaměstnanci, který by následně ukončil pracovní poměr.

Pokud by se tak stalo, měla by dohoda obsahovat závazek tohoto zaměstnance k úhradě obcí vynaložených nákladů na kurz pro získání řidičského oprávnění.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023 (právě čtete)
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023