Ve Verměřovicích připravují rozšíření mateřské školky

27. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

Obec Verměřovice byla další zastávkou hejtmana Martina Netolického při cestě po regionu Lanškrounska a Letohradska. Se starostou Miroslavem Křivohlávkem a místostarostou Tomášem Moravcem řešil rozvojové plány obce, mezi kterými je příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů. S tím bude muset být spojeno rozšíření občanské vybavenosti včetně rozšíření kapacity mateřské a základní školy.

Pardubický kraj

„Verměřovice postupně připravují pozemky pro výstavbu rodinných domů. Celkem by mohlo vzniknout až 100 stavebních parcel. V tuto chvíli jich je v přípravě 55, z čehož 36 je již realizováno. Už jen toto množství bude vzhledem k rozšíření počtu obyvatel a demografické křivce v obci klást větší důraz na občanskou vybavenost a infrastrukturu v obci. Jedná se samozřejmě také o kapacity mateřské školy a prvního stupně základní školy. Už nyní musí některé děti dojíždět do mateřských škol v Petrovicích či Jablonném nad Orlicí. Pro příští školní rok je předpoklad 38 dětí v mateřské škole s tím, že stávající kapacita je 24 dětí. Proto obec nyní připravuje projektovou dokumentaci na přístavbu budovy školy a školky, která by umožnila navýšení kapacity školky z jedné na dvě třídy,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Podle starosty obce Miroslava Křivohlávka se jedná v tuto chvíli o jednu z obecních priorit. „Děláme maximum proto, abychom rozšířili kapacitu naší školky a dokázali tak uspokojit zájem našich občanů o umístění dětí do mateřské školce také s výhledem budování dalších rodinných domů. Zájem o bydlení v naší obci je dlouhodobě velký, a proto chceme samozřejmě zvýšit nabídku také z hlediska školství, ale i dalších služeb, které můžeme pro naše občany nabídnout. V tuto chvíli předpokládáme, že by nás přístavba a úprava objektu školy a školky vyšla na přibližně pět milionů korun. Rádi bychom s tímto projektem požádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj,“ sdělil starosta Křivohlávek, který hejtmana informoval také o záměru na vybudování kanalizace v obci. Předpokládaná hodnota investice je v tuto chvíli 95 milionů korun bez daně. Na tuto velkou investici by chtěla obec žádat jak státní, tak krajské dotace.