Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Dotazy a odpovědi 9.

10. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

Novelou zákona byla dána povinnost uveřejnit „výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací…“ v centrálním registru. Nemohu najít další podrobnosti o tomto registru. Je funkční nebo jsem se jenom předběhla v informacích?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

V části novely (provedené zákonem č. 241/2022 Sb.) zakotvující centrální registr výročních zpráv nabývá zmíněný zákon účinnosti až 1. ledna 2024. Doposud tedy není nutné výroční zprávy v registru zveřejňovat, ostatně ten není ani zřízen. Výroční zpráva se tedy ještě v roce 2023 zveřejňuje standardním způsobem.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokát

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023 (právě čtete)
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023