Nemovitost v havarijním stavu

Dotazy a odpovědi 16.

28. 4. 2023 Obec a finance Legislativa

V centru obce se nachází nemovitost v havarijním stavu, ohrožující častým padáním střešní krytiny zdraví občanů. Stavení je z 1/2 státu a z 1/2 soukromé osoby. Opětovným upozorněním vlastníkům na tento stav se nic nekoná. Jak má obec postupovat?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

V případě, kdy je dotčená budova ve stavu, který může ohrozit život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, jedná se o jednoznačný rozpor se stavebně právními požadavky stavebního zákona. Zajišťování ochrany těchto hodnot má být přitom soustavně dozorováno ze strany místně příslušného stavebního úřadu.

Dle stavebního zákona je stavební úřad právě pro obdobné případy oprávněn mimo jiné: Provádět kontrolní prohlídky stavby, nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě, nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, nařizovat provedení udržovacích prací, nařizovat vyklizení stavby.

Za tohoto stavu lze tedy doporučit celou situaci řádně zdokumentovat a následně připravit podnět směřovaný stavebnímu úřadu.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Petr Malíšek, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023 (právě čtete)
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023