Setkání vedení Plzeňského kraje se starosty měst a obcí Klatovska a Domažlicka

7. 3. 2023 Plzeňský kraj Regiony

Na 80 starostů měst a obcí z okresů Klatovy a Domažlice se zúčastnilo setkání, na něž byli pozváni vedením Plzeňského kraje. Jednání se konala v Domu dětí a mládeže v Nýrsku a v Kulturním domě ve Staňkově.

Plzeňský kraj

„Chtěli jsme starostům představit Radu Plzeňského kraje, seznámit je s kompetencemi, které máme v oblasti správy regionu na starosti, protože ke změně došlo nejen u nás, ale po komunálních volbách i v některých obcích a městech a chceme jim ukázat, co pro ně kraj dělá, může udělat a s čím se na nás mohou obracet. Na druhou stranu jsme od nich velmi rádi slyšeli podněty kam napřít síly a co je třeba řešit, protože starostové jsou ti, kteří jsou občanům nejblíže,“ řekl k setkání hejtman PK Rudolf Špoták.

Radní Plzeňského kraje v samém úvodu setkání seznámili starosty a zástupce obcí se svými kompetencemi, upozornili je na hlavní agendy, které v rámci správy regionu mají ve svých kompetencích, na dotační programy ze všech vypsaných oblastí zaměřených například na regionální rozvoj, životní prostředí či kulturu a památkovou péči, z nichž mohou čerpat finanční prostředky na svůj rozvoj. Prostor dostalo také představení hlavních investic, ať už to byla nadregionální stavba emergency v Klatovské nemocnici spolu s výstavbou dialýzy, anebo investice v oblasti dopravní infrastruktury. Z úst ředitelky Krajského úřadu PK Štěpánky Szabó se představitelé obcí dozvěděli nové informace z oblasti postupující digitalizace státní správy a o vzniku nového Centrálního místa služeb. „Všechny smlouvy je nutné opatřovat zaručeným digitálním podpisem s časovým razítkem. Bez něho nebudou platné,“ upozornila zástupce obcí. A informovala je, že nově se povinné vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstev obcí prodloužilo z 10 na 15 dní.

Pozornosti se těšily informace z oblasti dopravy, které písemně starostům prezentoval náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. Dozvěděli se detailní informace o správě a stavu komunikací v jejich okresech, kterou provádí SÚSPK. V okrese Klatovy obstarávají krajští silničáři 1033 km silnic II. a III. třídy a 267 mostů, z toho v nevyhovujícím a havarijním stavu je tu více než polovina silnic a ve velmi špatném až havarijním stavu 54 mostů (přímo v havarijním stavu 3). V okrese Domažlice se silničáři starají o 686 km II. a III. třídy a o 130 mostů. V nevyhovujícím a havarijním stavu je tu necelá polovina silnic a ve špatném až havarijním stavu se nachází 25 mostů (přímo v havarijním stavu 2).

„Jsem rád, že se nám daří každým rokem dávat více peněz na opravy silnic a mostů ve vašem okrese. Letos bude z krajských peněz (celkem 120,6 mil. korun) na Klatovsku probíhat celkem 7 dopravních staveb – mimo jiné to bude budování průtahu Kolincem, opravy silnic třetí třídy v Pačejově nebo oprava mostu před obcí Žihobce, ve Švihově a za obcí Borovany. Dalších 95 milionů půjde ze SFDI na opravu II/187 Plánice–Neurazy a na opravu silnice III/17214 Horažďovice–Velké Hydčice,“ informoval starosty Klatovska náměstek Pavel Čížek a vyzval je, aby na místě využili přítomnosti pracovníků SÚSPK ke komunikaci problémů v této oblasti.

V okrese Domažlice bude z rozpočtu kraje do oprav silnic a mostů investováni 35 milionů korun. Půjde o 5 dopravních akcí, jako je oprava mostu v přes potok v Zubřině před Blížejovem, mostu v Zahořanech a do rekonstrukcí silnic ve Kdyni, vybudování průtahu III/19367 Pasečnice a na úpravu křižovatky I/22 Kout na Šumavě. Ze SFDI půjde na Domažlicko 98 milionů korun na opravu silnice II/183 Srbice–Poděvousy a na silnice druhé třídy Svržno–Bělá nad Radbuzou. „Naším největším úkolem, který máme nyní před sebou, je zdvoukolejnění trati z Domažlic do Německa. V tomto ohledu bych vás proto požádal o podporu tohoto projektu,“ řekl starostům Domažlicka náměstek P. Čížek. Starosta Staňkova Alexandr Horák na to vzápětí reagoval slovy: „Zdvoukolejnění trati určitě podpoříme, vždyť i jednokolejka ve Staňkově je nesmysl.“

Z vystoupení starostů zazněly mj. obavy z další digitalizace státní správy, která zvyšuje nároky na znalost a služby v oblasti IT, což může být velký problém u malých obcí. Některé obce také zatěžují také četné dotazy související se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Zajímal je i stav jednání ohledně možného vzniku gigafactory v Líních. „Je dobré, že se seznámíme s lidmi, s nimiž můžeme na kraji komunikovat. My v malých obcích máme veškerou problematiku v jednom, zatímco kraji jsou k tomu vytvořeny jednotlivé odbory, pro nás je to složitější. Víme ale díky tomu, s kým můžeme náš problém řešit a kde získat informace,“ okomentovala dnešní setkání s krajskými radními starostka Běšin Pavlína Langmayerová.

Helena Frintová