Zástupci obcí: Na venkově musíme udržet dostupné služby, jinak lidé odejdou do měst

24. 3. 2023 SMS ČR Regiony

Na 150 starostů se účastnilo konference Život v obcích 2023+, kterou ve čtvrtek pořádalo Sdružení místních samospráv ČR v Pardubicích. Hlavním tématem konference, na níž vystoupili rovněž ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Vít Rakušan, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, bylo udržení dostupných služeb na venkově a zvyšování obslužnosti venkova pomocí moderních řešení.

Sdružení místních samospráv ČR

Mezi zástupci obcí panuje jednoznačná shoda, že bez udržení kvalitní dostupnosti služeb se nepodaří v některých regionech zastavit odliv zejména mladých lidí do měst.

„Zachování dostupných služeb v obcích, je zásadní pro zpomalení vylidňování a rozvoj venkovských oblastí, které tvoří na 70 procent území naší republiky. Lidé odcházejí za prací a kvůli chybějícím službám zejména z menších obcí na periferiích krajů, například na Vysočině nebo v Karlovarském kraji. Je třeba, abychom nadále podporovali udržení služeb ve venkovských oblastech i za využití nových modelů, jako jsou například samoobslužné prodejny, zásilkové boxy nebo přeshraniční spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Velmi důležité bude rovněž zvýšit pokrytí vysokorychlostním internetem,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

SMS ČR v souvislosti se zachováním obslužnosti venkova nesouhlasí se zvažovaným dělením výnosů daně z nemovitých věcí mezi obcemi a státem. Negativně takovou variantu vnímá dle dotazníkového šetření mezi účastníky konference přes 90 procent obcí.

„SMS ČR nesouhlasí se sdílením daně z nemovitostí se státem především z důvodů, že náklady spojené se zajištěním obslužnosti místního území, jako jsou například inženýrské sítě, místní komunikace či odklízení sněhu, zajišťují především obce. Zdůrazňujeme, že případné navyšování daně je v kompetenci obcí pomocí koeficientů,“ uvedla Eliška Olšáková.

Konference „Život v obcích 2023+“
Konference „Život v obcích 2023+“

Ministr Rakušan: Pošta z obcí odcházet nebude

Sdružení rovněž upozorňuje, že by dostupnost služeb na venkově negativně ovlivnilo další rušení sítě poštovních poboček.

„Zachování dostupnosti poštovních služeb na venkově i v menších městech je mojí prioritou. Pošta rozhodně z obcí odcházet nebude. Naopak transformace a částečná redukce poštovních poboček ve velkých městech nám umožní pobočky na venkově zachovat. V obcích a městečkách, kde třeba mají jen jednu poštu, se pobočky rozhodně rušit nebudou. Cílem je, aby Česká pošta dlouhodobě prosperovala a nabízela lidem kromě standardních služeb také možnost kontaktu se státní správou,“ vysvětluje ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Vít Rakušan.

Velmi dobře se v rámci menších obcí osvědčil dotační program Obchůdek 2021+ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na podporu prodejen v menších obcích, jehož parametry pomáhalo SMS ČR nastavit. Udržet prodejnu se základními potřebami v obci je důležité pro více než 85 procent obcí, jak vyplynulo ze šetření mezi účastníky konference.

„Do programu Obchůdek 2021+ na podporu venkovských maloobchodních prodejen se v 1. výzvě zapojilo jedenáct krajů. Podpořili jsme obchody s převahou potravin a nápojů, takzvané smíšené zboží. V programu bylo podpořeno 428 prodejen v celkové výši přesahující 31 milionů korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Na druhou výzvu je alokováno 52 milionů korun. To znamená podporu čtyř milionů korun na kraj.“

Za velmi důležité považují zástupci obcí také podporu rozvoje komunitní energetiky, která zvýší energetickou soběstačnost obcí, podpoří obecní rozpočty a přispěje ke snižování negativních vlivů na životní prostředí.

„SMS ČR žádá vládu, aby neprodleně předložila Parlamentu ČR novelu zákona, kterým budou provedeny evropské předpisy upravující oblast tzv. komunitní energetiky, a vláda učinila vše, aby tento předpis nabyl účinnosti 1. července 2023. Oceňujeme kvalitní návrh novely ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zároveň upozorňujeme, že prodlení více než dvou let pro umožnění funkčnosti komunitní energetiky je déle neakceptovatelné a upírá práva občanům, obcím a místním komunitám. Je třeba začít vypisovat také dotační programy pro její praktické zavádění stejně jako zvýšit ochotu správců přenosové soustavy připojovat do sítě menší výrobce elektrické energie,“ uvádí Oldřich Vávra, první místopředseda SMS ČR.

Fakt, že stát je již více než dva roky po lhůtě se zakotvením zákonných pravidel pro rozvoj komunitní energetiky, považuje za zbrzdění vlastních energetických projektů více než 70 procent obcí.

„Novela energetického zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. V praxi to bude vypadat tak, že by si obec mohla pořídit vlastní solární nebo větrnou elektrárnu, kterou napojí na místní distribuční síť. Takto vyrobená elektřina může členům energetického společenství nahradit část jejich spotřeby elektřiny,“ říká ministr Jozef Síkela a dodává: „V bytových domech si může bytové družstvo nechat na střechu nainstalovat solární elektrárnu a z elektřiny, kterou vyrobí, ji následně sdílí mezi jednotlivé domácnosti. Tato elektřina pak může být doplňkem k odebrané elektřině jednotlivých domácností a sníží jim účty za elektřinu.“

Sdružení místních samospráv ČR na konferenci vyhlásilo rovněž třetí ročník soutěže své platformy Obec 2030, do které se mohou přihlásit všechny obce se svými inovativními řešeními nejen v oblasti energetiky, ale i nakládání s odpady nebo čisté mobility. Obce se mohou hlásit do soutěže zdarma až do konce letošního srpna na webu www.obec2030.cz.

SMS ČR oznámilo také svou původní iniciativu, při níž chce ocenit nejdéle sloužícího starostu či starostku České republiky. Obrací se tak na zástupce obcí, aby prostřednictvím krajských manažerů sdružení předali tipy na starosty, kteří by mohli na tento titul aspirovat.

„Někteří starostové pracují pro své obce bez přerušení desítky let, což vyžaduje mimořádné nasazení i zodpovědnost. Chceme tímto způsobem poděkovat a ocenit takovou mnohaletou službu obcím na naší listopadové celostátní konferenci ve Zlíně,“ dodává Jana Přecechtělová, ředitelka Sdružení místních samospráv ČR.