Výběrové řízení na vedoucího odboru

Dotazy a odpovědi 17.

5. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

V rámci změny organizačního řádu úřadu se připravuje zřízení samostatného odboru, který byl doposud jako oddělení podřízen starostovi. I když má stávající oddělení svého vedoucího, musí v rámci změny proběhnout výběrové řízení na vedoucího odboru nebo může funkci vedoucího zastávat stávající vedoucí oddělení?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Úvodem je třeba konstatovat, že „vedoucím úředníkem“ není automaticky osoba, která je takto označena v organizačním řádu či podobném dokumentu – vždy je to třeba posuzovat podle zákonných znaků. Vedoucím úředníkem je úředník (zaměstnanec ÚSC [1], který je zařazen do úřadu ÚSC [2] a podílí se na správních činnostech [3]), který je oprávněn na jednotlivých stupních řízení ÚSC stanovit a ukládat pracovní úkoly podřízeným zaměstnancům (z nichž alespoň 1 je úředníkem dle výše uvedených podmínek [1] až [3]). U takového zaměstnance je přitom nutno, aby jeho jmenování do funkce předcházelo výběrové řízení, a to bez ohledu na to, jak je jeho pozice v organizačním řádu označena.

Jestliže tedy v rámci nově vznikajícího samostatného odboru má nově být zaměstnanec, který splňuje výše uvedenou definici „vedoucího úředníka“, poté je nutné, aby jeho jmenování předcházelo výběrové řízení. Pokud zde takový zaměstnanec nebude (což nepředpokládáme s ohledem na nutnost organizování práce samostatného odboru), poté nebude třeba výběrové řízení konat.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Petr Malíšek, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023 (právě čtete)
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023